ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
   
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง บทความที่ท่านควรรู้ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ สมัครสมาชิก      
 
 
 
 
ดวงเมืองประเทศไทยกับ COVID-19

ดวงเมืองประเทศไทยกับ COVID-19

            เทคนิคในการพยากรณ์ดวงชะตาบ้านเมืองมีอยู่หลายเทคนิค เทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การใช้ดวงที่เป็นจุดเริ่มต้นของประเทศนั้น เป็นเสมือนของดวงชะตากำเนิดของบุคคล แล้วใช้ทุกเทคนิคที่ใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาบุคคลมาใช้ในการพยากรณ์ บางประเทศใช้วัน เวลาที่มีการประกาศเอกราชของประเทศ สำหรับประเทศไทย ใช้วัน เดือน ปี เวลา ที่มีการวางเสาหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ มาเป็นดวงกำเนิดของประเทศ ซึ่งจากการนำมาใช้งานจริง ถือว่าเป็นดวงชะตาที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นบทความนี้ จะนำดวงชะตาวางเสาหลักเมืองดังกล่าวมาเป็นดวงชะตาหลักสำหรับการพิจารณาทิศทางของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อประเทศไทย

            ดวงจรสุริยยาตรแสดงผล (วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เววลา 11.19 น.กทม.)

            ฮาเดสจรสุริยยาตร (โรคภัยไข้เจ็บ) = มฤตยู (ปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดฝัน)=เมษ(ระบาดไปทั่วโลก)=ลัคนา(และประเทศไทย)

            เสาร์จรสุริยยาตร= อาทิตย์=อังคาร (ประเทศไทยมีกิจกรรมที่จำกัด สะดุด)

            อาทิตย์จรสุริยยาตร (ปีนี้) = ราหู=ฮาเดส=พลูโต (เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่)

            เนปจูนจรสุริยยาตร (ความคลุมเครือ ไร้ทิศทาง โรคติดต่อ) = เมอริเดียน (ประเทศไทย) = แอดเมตอส (ประสบอุปสรรคใหญ่หลวง อยู่ในสภาพหยุดนิ่ง)

            ราหูจรสุริยยาตร=เสาร์=ฮาเดส หมายถึง ประเทศไทยต้องเกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรัง สภาพที่เรื้อรัง

            ผมได้ตรวจเฉพาะบางโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ที่เราสนใจ พอจะสรุปสถานการณ์ได้ว่า ปี 2563 เป็นปีที่ประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดที่ระบาดไปทั่วโลกอย่างไม่คาดฝัน ทำให้กิจกรรมของประเทศต้องสะดุดลง เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่ ทำให้ประเทศไทยประสบอุปสรรคใหญ่หลวง หยุดนิ่ง เป็นไปแบบไร้ทิศทาง เผชิญกับสภาพที่เรื้อรัง แก้ไม่ตก ต้องใช้เวลาในการสะสางปัญหา

 

            ขณะที่เขียนบทความนี้ ประมาณวันที่ 30 มีนาคม 2563 ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน ผมจึงเจาะจงดาวจรในช่วงนี้ว่าดาวจรมีอิทธิพลต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง ซึ่งพบว่า

            เสาร์จร=วัลคานุสจร (การจำกัดอย่างใหญ่หลวง การเฝ้าดูแล การกักบริเวณ) =เมษ=อาทิตย์=เสาร์ (สาธารณชนของประเทศไทยที่อยู่ในสภาพจำกัด) โครงสร้างนี้แสดงถึงการที่ประชาชนต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านของตนเอง ถือว่าสอดคล้องกับสถานการณ์จริง  เป็นข้อบ่งชี้ว่าดวงวางเสาหลักเมืองดวงนี้สามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์เหตุการณ์บ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ซึ่งอนุมานได้ว่า เราสามารถใช้ดวงชะตานี้ตรวจสอบความเป็นไปในอนาคตของประเทศไทยในเรื่อง COVID-19 ได้อย่างแน่นอน

 

            เนื่องจากเสาร์จรมีบทบาทสำคัญ จึงต้องติดตามการโคจรของเสาร์ต่อไปว่ามีทิศทางและการทำมุมกับดาวและปัจจัยต่างๆอย่างไรบ้าง ซึ่งพบข้อมูลที่น่าสนใจ คือ

            วันที่ 30 มีนาคม 2563 เสาร์จร=วัลคานุส ทำมุม 90 องศากับอาทิตย์ น่าจะแสดงถึงการจำกัด เก็บตัวอยู่ในบ้าน และเสาร์จะจรเข้ามาทำมุมกับจันทร์ ซึ่งหมายถึง ประชาชน แสดงว่า อัตราการสูญเสียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2563  เสาร์โคจรเข้าหาจันทร์ในระยะวังกะ 30 ลิปดา

            พฤหัสจรโคจรเข้าจุดชนวนอาพอลลอนจรสุริยยาตรที่กุมกับโครโนส โดยโคจรเดินหน้าเข้าทำมุมตั้งแต่ประมาณ 9 เมษายน 2563 โคจรเดินหน้า และโคจรพักรจนพ้นระยะวังกะ ประมาณ 17 มิถุนายน 2563 และหลังจากการโคจรพักร กลับมาโคจรเดินหน้า จะเข้ามาทำมุมสนิทกับโครงสร้างนี้อีกครั้งประมาณช่วงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึง 6 ธันวาคม 2563 ทั้งสองช่วงจึงเป็นช่วงที่ทำให้สมการชุดนี้แสดงอิทธิพลดังนี้ คือ

            พฤหัสจร=อาพอลลอนจรสุริยยาตร=โครโนส แปลว่า ความรู้สึกเป็นสุขหรือความพอใจเกี่ยวกับตำแหน่งอำนวยการ น่าจะแสดงถึงความสำเร็จในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงความสำเร็จในด้านวิทยาการ การค้นคว้าต่างๆ เช่น การหาทางป้องกันหรือแก้ไขด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

หลังจากนั้นเสาร์จะโคจรพักรย้ายจากราศีกุมภ์กลับสู่ราศีมกรอีกครั้ง ซึ่งการโคจรพักรจะใช้เวลานานถึง 5 เดือน (ประมาณกลางเดือนกันยายน 2563) ปรากฏการณ์นี้น่าสนใจ บอกแนวโน้มของสถานการณ์ดังนี้ การโคจรพักรของเสาร์ (ไวรัส) ทำให้กำลังของไวรัสน่าจะอ่อนลง และเริ่มแผลงฤทธิ์อีกครั้งเมื่อมีการโคจรเดินหน้าปกติ แสดงว่าสถานการณ์ของโรคระบาดไม่น่าจะจบลงง่ายๆ นอกจากนั้น เสาร์จะโคจรกลับมาทำมุม 90 องศากับอาทิตย์เหมือนกับช่วงปัจจุบัน และโคจรเดินหน้าไปเล็งจันทร์ บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นคล้ายคลึงกับปัจจุบัน ได้แก่ ต้องมีการจำกัดการดำรงชีวิตด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้อง และอัตราการสูญเสียจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนสูงสุดในเดือนธันวาคม 2563

นอกจากนั้น เสาร์ยังโคจรต่อเนื่องมากุมคิวปิโด ซึ่งหมายถึง ครอบครัว หมู่คณะ ในช่วงมกราคม 2564 แสดงถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังซ้ำเติมด้วยการกุมเมอริเดียน (ประเทศไทย) และทำมุม 90 องศากับฮาเดส (โรคเรื้อรัง สถานการณ์เรื้อรัง) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แสดงว่าสถานการณ์ด้านร้ายทั้งหลายที่เนื่องจาก COVID 19 น่าจะส่งผลครั้งสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564          

ที่น่าสนใจอีกกรณีหนึ่ง คือ พฤหัสจรและเสาร์จร โคจรมากุมกันเกือบสนิทองศาในดวงเหมายันต์ ซึ่งมีฤทธิ์ 1 ปี บ่งชี้ว่าปี 2564 พฤหัสและเสาร์จึงเป็นดาวเด่นในดวงชะตา เนื่องจากการกุมกันของดาวใหญ่ทั้งสอง เป็นมหาผัสสะที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของวงรอบทางเศรษฐกิจที่มีอายุวงรอบ 20 ปี ในเมื่อปรากฏในดวงเหมายันต์ ย่อมมีผลสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะทำมุม 90 องศากับอาทิตย์ในดวงวางเสาหลักเมือง ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ พฤหัส หมายถึง ฝ่ายรัฐบาล ส่วนเสาร์ หมายถึง ฝ่ายค้าน เมื่อพฤหัสกุมเสาร์ น่าจะส่งอิทธิพลให้ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากที่สุด

“พฤหัสและเสาร์กุมหรือเล็งจะเป็นสาเหตุของความตกต่ำทางเศรษฐกิจ แรงงานและสินค้าคงคลังจะล้นเหลือ แต่เงินของลูกค้าจะขาดแคลน”

แสดงว่าปี 2564 ยังเป็นปีสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทย การขยายตัวของเศรษฐกิจ (พฤหัส) เป็นไปแบบจำกัด (เสาร์) หนทางที่จะอยู่ให้รอด (พฤหัส) คือ การอยู่แบบรัดเข็มขัด ตระหนี่ มัธยัสถ์ (เสาร์) นั่นเอง สาเหตุของปัญหาสำคัญของเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ น่าจะมีต้นเหตุมาจากวิกฤตการแพร่ระบาดทั่วโลกของ COVID-19 นั่นเอง

สรุป

            ขณะที่มีการใช้พรก.ฉุกเฉิน ใช้มาตรการการจำกัด ให้เก็บตัวอยู่กับบ้าน ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ถูกต้อง แต่การแพร่ระบาดและการถึงแก่กรรมยังมีตัวเลขที่สูง ขณะเดียวกันก็มีความสำเร็จเกี่ยวกับการค้นคว้าวิธีป้องกันและรักษา สถานการณ์เช่นนี้จะปรากฏจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 สถานการณ์เบาลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และสถานการณ์แบบเดิมกลับมาเกิดขึ้นซ้ำตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2563 จนถึงต้นเดือนธันวาคม 2563 และเข้มข้นเรื่อยๆจนมีแนวโน้มยุติลงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และปี 2564 เป็นอีก 1 ปีที่เศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อการอยู่รอด

.............................................................................................................................................................

 

 

             

 

           

           

Member
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
 
Web Link
ดูดวง
ไหว้พระสร้างบุญ, เดินป่า, ล่องแก่ง, เชียงใหม่, จองโรงแรม,รถเช่า, จองรีสอร์ท, ทีลอซู, แพ็คเก็จทัวร์
Bangkok Hotels
ThaiNetBook แหล่งหนังสือมือสอง สถาพดี ราคาถูก
Happy to pay งานออนไลน์ 100% ไม่ต้องอบรม ไม่ต้องขายของ เติมเงินมือถือ ซื้อขายมือถือราคาทุน โบนัสแรงๆ แบ่งกำไรทำบุญ อ่านก่อนตัดสินใจ คุณเลือกเอง
ธุรกิจออนไลน์ มาแรงสุดสุด
Retailer of designer watches including brands as Rolex, Omega, Tag Heuer and much more
meemodo มีหมอดู เว็บดูดวง ดูดวงฟรี ทำนายความรัก เนื้อคู่ ความรัก ครอบครัว การงาน ทำนายฝัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สินค้าหลากหลาย-ขายปลีกขายส่ง
มุมดูชะตา รักคนดูดวง
             
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี