ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
   
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง บทความที่ท่านควรรู้ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ สมัครสมาชิก      
 
 
 
 
วันเกิด
 โดยปกติวันครบรอบอายุ ทางโหราศาสตร์ยูเรเนียนถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะ
วันครบรอบวันเกิดมีฤทธิ์แรงถึง 1 ปีตามกฎหนึ่งวัน เท่ากับ หนึ่งปี วันครบรอบวันเกิด คือ วันที่
ตำแหน่งของอาทิตย์จรบนท้องฟ้า โคจรมาสนิทองศา ลิปดากับอาทิตย์ในดวงชะตา ณ วันเกิด 
ปกตินักโหราศาสตร์ จะนำวัน เวลาดังกล่าวมาผูกเป็นดวงชะตาขึ้น สำหรับพยากรณ์เหตุการณ์ใน
รอบอายุใหม่ เท่าที่ผมเคยทดลองใช้ดู ปรากฎว่าได้ผลแม่นยำมาก ดวงชะตานี้สามารถบอกชะตา
ชีวิตในรอบอายุปีนั้นได้ชัดเจน แม่นยำ นั่นเป็นเรื่องของการใช้ดวงดาวมาตีแผ่ชะตาชีวิต ถ้าเรา
มองในแง่ของบทกลับ นอกจากชะตาชีวิตของเราจะเป็นไปตามที่ดวงดาวบอกแล้ว เนื่องจากเรา
สามารถคำนวณวัน เวลาดังกล่าวที่มีฤทธิ์แรงถึง 1 ปีได้ เราเองน่าจะสามารถกำหนดชะตาชีวิตของ
เราในรอบปีนั้นได้เช่นเดียวกับการกำหนดชะตาชีวิตให้แก่ตนเองในวันอมาวสีได้ 
                ตั้งแต่ศึกษาโหราศาสตร์ยูเรเนียนและได้ร่ำเรียนถึงหลักการเหล่านี้จนเป็นที่เข้าใจ ผม
ได้นำหลักการเหล่านี้มาทดสอบหลายครั้ง ตั้งสมมุติฐาน สังเกต จดบันทึก ปรากฎว่าได้ผลถูกต้อง
ตรงตามหลักการที่เรียนมาทุกประการ เมื่อมีโอกาสจึงได้พยายามนำหลักการเหล่านี้มาเผยแพร่ ปรา-
กฎว่าผู้ที่นำไปปฏิบัติตามก็ได้รับผลดีเป็นที่น่าพอใจ
                สำหรับผมเอง ในวันครบรอบวันเกิดปีนี้ก็ได้พยายามเลือกกระทำในเรื่องที่อยากจะให้
ปรากฎในปีนี้ สิ่งที่ทำในวันนั้น คือ การติดตั้ง Website ของตนเองลงบน Internet ปรากฎว่ามี
เหตุสุดวิสัยเล็กน้อย ทำให้ใช้งานได้ไม่ตรงตามที่ตั้งใจไว้ ปรากฎว่าเสร็จเรียบร้อยหลังวันเกิดหนึ่ง
วัน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผมพอจะอนุมานได้ว่า ปีนี้กิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับผมใน
ปีนี้ คือ เรื่องของ Website นั่นเอง น่าจะประสบความสำเร็จ แต่สำเร็จแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ถึง
กับทันใจเสียทีเดียว มีอุปสรรคบ้าง แต่บรรลุผลในที่สุด ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเรื่องของ Website
ในวันนั้น ไม่ถือว่าเครียดหรือไม่สบอารมณ์รุนแรงแต่ประการใด แสดงว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปีนี้น่า
จะเป็นเรื่องที่ไม่รุนแรงมากและแก้ไขได้ในที่สุด
                เรื่องการเงินในวันนั้น เงินในกระเป๋าก็มีเต็มเพียบปกติ ปีนี้น่าจะพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อน
แต่ที่น่าสนใจคือ ผมพยายามจะเบิกเงินที่เครื่องเอ.ที.เอ็ม. แต่ปรากฎว่าเครื่องเอ.ที.เอ็ม.เครื่องนั้นเงิน
หมด ทำให้ผมเบิกไม่ได้ แสดงว่าปีนี้ผมควรระวังปัญหาทางการเงินบางอย่างที่เกิดขึ้นเนื่องจากองค์กร
ทางการเงินที่เข้าไปเกี่ยวข้อง น่าจะมีเรื่องขลุกขลักบางประการ แต่พิจารณาแล้ว ไม่น่าจะทำให้เกิดความ
เสียหาย เพียงแต่ทำให้เกิดความล่าช้าทางการเงินเกิดขึ้นเท่านั้น เพราะผมเองยังคงสามารถเบิกเงินใน
บัญชีของตัวเองได้ในวันถัดไป
                ด้านชีวิตครอบครัว วันนั้นชีวิตในครอบครัวมีความสุขดี ไม่มีการวิวาทบาดหมางกันเกิดขึ้น
ก็เป็นที่มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าชีวิตครอบครัวปีนี้น่าจะเป็นอยู่อย่างปกติสุข
                ด้านกิจกรรมการพยากรณ์ ปรากฎว่าการพยากรณ์ดวงการแข่งขันฟุตบอล ผลที่ออกมา
คือ คู่ที่ผมมั่นใจ ผลการแข่งขันออกมาถูกต้องตรงตามที่พยากรณ์ไว้ แสดงว่าปีนี้ผลงานในส่วนนี้ที่
พยากรณ์ให้แก่สมาชิกของชมรมพยากรณ์ลูกหนังน่าจะได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ ด้านสุขภาพ วันนี้สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงปกติ ท้องไส้ไม่ปั่นป่วน ปีนี้จึงไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก่อกวนแต่ประการใด
                ครับ นั่นเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาในวันครบรอบวันเกิดของผม ถ้าเราปล่อยให้เหตุการณ์
ผ่านไปเฉยๆ ก็น่าเสียดายครับ เพราะวันนี้ผมถือว่าเป็นวันที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับปีใหม่ที่ย่างเข้ามา
และอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนควรจะสังเกตไว้ก็คือ ถ้าวันเกิดปีใดของท่านตรงกับวันอมาวสีหรือใกล้เคียงกับ
วันอมาวสี ปีนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับท่านทั้งด้านดีและร้ายมักเป็นเหตุการณ็ใหญ่ น่าประทับใจมาก
เป็นพิเศษ ซึ่งวันครบวันเกิดของผมในปีนี้ก่อนวันอมาวสีเพียงหนึ่งวัน ทำให้ผมคาดคะเนได้ว่า แต่ละ
เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับผมในปีนี้ เป็นเหตุการณ์ใหญ่ น่าประทับใจแน่นอน ท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยว่า
แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าวันครบรอบวันเกิดแต่ละปีนั้นตรงกับวันที่เท่าไร เวลาอะไร ช่วงเวลาไหน
ถึงจะเป็นช่วงที่มีฤทธิ์แรง 1 ปีตามที่ผมบอกว่า คำตอบก็คือ ต้องให้นักโหราศาสตร์ที่มีความรู้จริงเป็น
ผู้คำนวณให้ หากท่านใดอยากทราบข้อมูลนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ เพราะ Website ที่ผมจัดทำขึ้นมี
บริการส่วนนี้ไว้ให้กับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก หากท่านสมัครเป็นสมาชิก เมื่อมีข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์
ที่จะเป็นประโยชน์กับตัวท่าน ทางเราจะ Email แจ้งไปให้ทราบ ท่านสามารถเข้าไปสมัครได้ที่
www.kittinun.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ


Member
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
 
Web Link
ดูดวง
ไหว้พระสร้างบุญ, เดินป่า, ล่องแก่ง, เชียงใหม่, จองโรงแรม,รถเช่า, จองรีสอร์ท, ทีลอซู, แพ็คเก็จทัวร์
Bangkok Hotels
ThaiNetBook แหล่งหนังสือมือสอง สถาพดี ราคาถูก
Happy to pay งานออนไลน์ 100% ไม่ต้องอบรม ไม่ต้องขายของ เติมเงินมือถือ ซื้อขายมือถือราคาทุน โบนัสแรงๆ แบ่งกำไรทำบุญ อ่านก่อนตัดสินใจ คุณเลือกเอง
ธุรกิจออนไลน์ มาแรงสุดสุด
Retailer of designer watches including brands as Rolex, Omega, Tag Heuer and much more
meemodo มีหมอดู เว็บดูดวง ดูดวงฟรี ทำนายความรัก เนื้อคู่ ความรัก ครอบครัว การงาน ทำนายฝัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สินค้าหลากหลาย-ขายปลีกขายส่ง
มุมดูชะตา รักคนดูดวง
             
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี