ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
   
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง บทความที่ท่านควรรู้ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ สมัครสมาชิก      
 
 
 
 
ACTION = REACTION
ผมมีปกิณกะที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้อ่านดังนี้ครับ
     " เหตุการณ์ใดๆก็ตามที่อุบัติขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิต เหตุการณ์ในจำพวกเดียวกันนั้น จะอุบัติขึ้น
     อีกเมื่ออายุเป็น 2 เท่าของอายุที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น "
         ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์เรื่องการ "พลัดพราก" (การพลัดพราก ได้แก่ การจากที่อยู่หรือที่เรียน
     หรือญาติสนิทจากไปหรือถึงแก่กรรม เป็นต้น) สมมุติว่า นายก.อุปสมบทเมื่ออายุ 22 ปีเช่นนี้ ซึ่งการ
     อุปสมบททางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นการพลัดพรากด้วยและเป็นการพลัดพรากที่รุนแรง แสดงว่า เมื่อ
     นายก.อายุ 11 ปี (ครึ่งหนึ่งของอายุ 22 ปี)   นายก.ก็ประสบเหตุการณ์พลัดพรากที่สำคัญมาแล้ว
     เช่น จากที่อยู่ที่เรียนหรือญาติสนิทถึงแก่กรรม และเมื่อนายก.อายุ 44 ปี   (สองเท่าของ 22 ปี)
     การพลัดพรากที่สำคัญก็จะอุบัติขึ้นแก่เขาอีก เหตุการณ์อื่นๆก็เป็นไปทำนองเดียวกัน เช่น เมื่ออายุ 5
     ขวบผ่าตัด อายุ 10 ขวบ เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น 
         กฎนี้นำไปใช้ในการพิจารณาเกี่ยวกับการ "เลื่อนยศ" หรือ "ได้ตำแหน่ง" หรือ "มีลาภลอย"ได้
     โดยมีความแม่นยำมากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องอาศัยดวงชะตา หากอาศัยดวงชะตาประกอบ
     จะมีความแม่นยำ 100 เปอร์เซ็นต์ ข้อสำคัญในการใช้กฎข้อนี้คือ จะต้องพิจารณาเศษเดือนของอายุ
    ด้วย เช่น 6 เดือน เมื่อเอาสองคูณแล้วจะกลายเป็น 1 ปี หากท่านไม่คำนึกถึงเศษเดือน อาจพยากรณ์
    ผิดไปหนึ่งปีได้ "
         ปกิณกะข้อนี้ผมคัดลอกมาจากตำราโหราศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาระยะไกล ท้ายบทที่สอง  เป็น
     กฎที่ท่านผู้อ่านสามารถนำไปทดลองตรวจสอบชะตาชีวิตของตัวท่านเองและคนใกล้ชิดได้ด้วยความถูก
     ต้องแม่นยำเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ 
         เรื่องการอ่านชะตาโดยไม่ต้องผูกดวงนั้น เป็นการนำหัวใจของการพยากรณ์มาประยุกต์ใช้  แรก
     เริ่มเดิมทีผมได้เขียนรวบรวมไว้ ในบางขณะที่เขียน ก็มีความรู้สึกด้านลบแว๊บเข้ามาในสมองว่าควร
     จะนำความรู้หัวกระทิที่อุตส่าห์เรียนมาแทบตายมาเผื่อแผ่ให้คนไปรู้ดีหรือไม่  ความคิดซีกหนึ่งบอกว่า
     เสียดาย เก็บไว้เป็นเคล็ดลับสำหรับหากินดีกว่า จะได้อวดคนอื่นได้ แต่เมื่อคิดโดยละเอียดแล้ว ทำ
     ให้ผมสรุปได้ว่า ความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดที่คับแคบ ถ้าปรมาจารย์รุ่นเก๋าทั้งหลายคิดแบบนี้  บรร
     ดาวิชาความรู้ทั้งหลายคงจะสูญสลาย หายไปตามกาลเวลาที่ล่วงเลย  และตัวผมเองคงไม่มีโอกาส
     ได้มีความรู้ถึงขนาดนี้
         สำหรับอีกเหตุผลหนึ่งคือ จากกฎที่เรารู้จักกันโดยทั่วไป คือ แรงกด=แรงสะท้อน หรือ "ACTION
     =REACTION" ซึ่งถ้าตีความโดยถ่องแท้แล้ว  กฎนี้มิใช่เป็นเพียงกฎวิทยาศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว
     แต่ยังเป็นกฎที่เป็น "อมตะ" ในทุกสถานการณ์ ในด้านการเผยแพร่ความรู้ก็เช่นกัน  ถ้าเรายิ่งเผย
     แพร่ความรู้มากเท่าใด เรายิ่งได้ความรู้มากขึ้นเท่านั้น เพราะอย่างน้อยในขณะที่เราทำงานเพื่อจะ
     สกัดความรู้ของเราออกมา เราก็ต้องศึกษาค้นคว้า หรือใช้ความคิด รวมถึงเหตุผลต่างๆนานา เพื่อ
     ทำออกมาเป็นผลงานให้ได้ และในความเป็นจริงที่ผมประสบขณะเขียนหนังสือ สิ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้
     ที่ได้จากการค้นคว้าเพิ่มเติม ความรู้ที่เกิดจากการใช้ความคิด เหตุผลของตนเอง รวมถึงความคิดที่
     เกิดขึ้นในมโนสำนึกทั้งหลาย ไม่ว่าจะมีต้นตอมาจากภายนอกหรือภายในตัวเองก็ตาม   ไม่ว่าจะมา
     จากสิ่งมีกายหรือไม่มีกายก็ตาม
         อีกเหตุผลหนึ่งที่น่าสนใจ คือ บรรดาครูบาอาจารย์ทุกท่าน ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว ถ้า
     จะเปรียบแล้ว ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็เหมือนเป็น "ปรมาตมัน" หรือไม้หลักของเหล่าลูกศิษย์  ส่วน
     ผมหรือลูกศิษย์ท่านอื่นๆ เปรียบแล้วก็คือ "อาตมันน้อยๆ" ที่อยู่ภายใต้ "ปรมาตมัน" ที่ว่านี้ ดังนั้นจึง
     มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด เป็นสิ่งบอกเหตุให้ผมทราบว่า ในเมื่อ "ปรมาตมัน"  หรือบรรดา
     ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ล้วนเป็นผู้ประสบความสำเร็จมาแล้วทั้งสิ้น อย่างน้อยก็ในเรื่องของวิชาโหรา
     ศาสตร์ ถ้าเราทำตัวให้เป็นอาตมันที่มีความผูกพันธ์ใกล้ชิด ไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามลีลาชีวิตของเรา
     ก็ย่อมเป็นไปทำนองเดียวกับท่าน โดยเฉพาะในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น
     จึงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
         หลักการหรือเหตุผลข้อนี้เป็นเครื่องสนับสนุนคำพังเพยของคนโบราณที่ว่า "คบคนพาลพาลหาไปหา
     ผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล" ได้เป็นอย่างดี คนโบราณหรือผู้ใหญ่ จึงนิยมสอนให้บุตรหลานทำบุญ
     ร่วมกับผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อว่า บุตรหลานของเขาจะได้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต
     ด้วยเช่นกัน
         ครูบาอาจารย์บางท่านได้ละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วก็มากมาย  แต่ก็ยังถือว่าเป็นปรมาตมันที่ใกล้
     ชิดกับอาตมันเดียวกันอยู่ บางครั้งความรู้ที่เกิดขึ้นจึงผุดขึ้นมาอย่างไม่คาดฝัน บางเรื่องไม่น่าจะเป็น
     เรื่องที่ผมสามารถรู้ได้ด้วยความคิดของตนเอง แต่ก็มีความรู้ใหม่ๆผุดขึ้นมาบ่อยครั้ง  บางครั้งก็ต้อง
     ยอมรับในสิ่งเหล่านี้ถึงแม้บางครั้งจะอธิบายด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมไม่ได้ก็ตาม
         กฎ "ACTION = REACTION" ยังนำไปใช้ได้ในทุกๆโอกาส ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าท่านอยากให้
     คนรอบข้างรัก ท่านก็ต้องมอบความรัก ความปรารถนาดีให้แก่เขาก่อน แต่ถ้าท่านมีแต่ความคิดที่ไม่
     ดีให้เขา มีแต่ความอคติ หรือแสดงอาการโกรธเกลียดเขา   ก็เป็นที่แน่นอนว่าเขาก็คงไม่รักท่าน
     ตอบแหงๆ ซึ่งเราจะเห็นว่าในหลายๆประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามนั้น ล้วนเกิดจากการใช้กฎของ
     "ACTION = REACTION" ในทางลบ ผลที่ได้จึงออกมาเป็นลบ  และจากสมการแห่งจักรวาลข้อที่
     2 ที่ว่า "อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือสิ่งเดียวกัน" ย่อมจะนำเหตุการณ์ในปัจจุบันที่กำลังจะกลายเป็น
     อดีตอย่างรวดเร็ว มาปรากฎอีกในอนาคตเมื่อถึงจังหวะวงรอบที่เหมาะสม จะเห็นได้ว่า  "กรรม
     ปัจจุบัน" มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับจังหวะการก้าวเดินของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลแห่งนี้ ถ้า
     ผู้ใดขาดสติสัมปชัญญะ ไม่ใช้สติควบคุมใจ ขาดการฝึกควบคุมสติที่ดี   ย่อมเป็นภัยอันมหันต์ทั้งแก่ตัว
     เขาเอง และทุกสรรพสิ่งที่เป็น "อาตมัน" หรือ "ปรมาตมัน" เดียวกับเขา
         เหตุผลทั้งหลายที่อธิบายยืดยาวมานี้ ผมเชื่อว่าต้องเป็นคำถามหนึ่งที่ท่านผู้อ่านบางท่านเคยตั้งไว้
     ในใจเหมือนกัน จึงเป็นโอกาสดีที่ผมได้ระบายความในใจเป็นการตอบคำถามข้อนี้สำหรับท่าน และ
     ถึงแม้ท่านจะไม่เคยสงสัย ไม่อยากถาม แต่ความจริงทั้งหลายที่ผมได้อธิบายไปแล้วนั้น เป็นกฎที่ทุก
     ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวท่านเองและคนใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นกฎง่ายๆที่ทุกๆ
     ท่านรู้อยู่แล้ว แต่บอกได้อย่างเต็มปากว่า ทรงอานุภาพเป็นอย่างยิ่งครับ

Member
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
 
Web Link
ดูดวง
ไหว้พระสร้างบุญ, เดินป่า, ล่องแก่ง, เชียงใหม่, จองโรงแรม,รถเช่า, จองรีสอร์ท, ทีลอซู, แพ็คเก็จทัวร์
Bangkok Hotels
ThaiNetBook แหล่งหนังสือมือสอง สถาพดี ราคาถูก
Happy to pay งานออนไลน์ 100% ไม่ต้องอบรม ไม่ต้องขายของ เติมเงินมือถือ ซื้อขายมือถือราคาทุน โบนัสแรงๆ แบ่งกำไรทำบุญ อ่านก่อนตัดสินใจ คุณเลือกเอง
ธุรกิจออนไลน์ มาแรงสุดสุด
Retailer of designer watches including brands as Rolex, Omega, Tag Heuer and much more
meemodo มีหมอดู เว็บดูดวง ดูดวงฟรี ทำนายความรัก เนื้อคู่ ความรัก ครอบครัว การงาน ทำนายฝัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สินค้าหลากหลาย-ขายปลีกขายส่ง
มุมดูชะตา รักคนดูดวง
             
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี