ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
   
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง โหรามหาเวทย์ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ บทความที่ท่านควรรู้ สมัครสมาชิก    
 
การหาทิศมงคลและทิศอัปมงคล

การหาทิศมงคลและทิศอัปมงคลประจำตัว

     ในวิชา Modern Feng Shui พลังจากทิศทั้งแปด คือ แหล่งพลังงานของโลกที่มีผลต่อทุกสรรพสิ่ง
ที่อาศัยอยู่ ในแง่ของมนุษย์ก็เช่นกัน พลังงานจากทิศเหล่านี้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตทุกรูปแบบ แล้ว
แต่ว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับพลังงานที่ให้คุณหรือให้โทษ สิ่งที่มีปัจจัยต่อการหาทิศที่ให้คุณหรือ
ให้โทษต่อบุคคล คือ วัน เดือน ปีเกิด และเพศ ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

การหารหัสราศี   (KUA NUMBER)

ชาย
1. นำวัน เดือน ปีเกิดมาคำนวณ
2. แปลง พ.ศ. ให้เป็น ค.ศ.  โดยเอา  543 ลบ
3. ตรวจดูจากปฏิทินจีนว่าเปลี่ยนปีนักษัตรแบบจีนหรือไม่ (สำหรับผู้ที่เกิดช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.) ถ้ายัง
ไม่เปลี่ยนปีนักษัตรเป็นปีใหม่ จะต้องนำ 1 มาลบผลลัพท์ที่ได้จากข้อ 2
4. นำเลข 2 ตัวท้ายของ ค.ศ. (ผลลัพท์จากข้อ 3) มาบวกกันจนกว่าจะเหลือเลขหลักเดียว
5. เอา 10 ตั้ง ลบด้วยผลลัพธ์จากข้อ 4 จะได้รหัสราศีที่ต้องการ

หญิง    
1.  นำวันเดือน ปีเกิดมาคำนวณ
2. แปลง พ.ศ. ให้เป็น ค.ศ.  โดยเอา  543 ลบ
3. ตรวจดูจากปฏิทินจีนว่าเปลี่ยนปีนักษัตรแบบจีนหรือไม่ (สำหรับผู้ที่เกิดช่วงเดือน ม.ค.-กพ.)
4. นำเลข 2 ตัวท้ายของ ค.ศ. มาบวกกันจนกว่าจะเหลือเลขหลักเดียว
5. นำ 5 บวกผลลัพธ์จากข้อ 4 จะได้รหัสราศี

สำหรับผู้ที่เกิดหลัง ค.ศ.2000
-      ชาย  ให้ใช้  9  แทน   10
-       หญิง ให้ใช้  6 แทน    5

ราศีตะวันออกและราศีตะวันตก
ราศีตะวันออก       -  KUA  NUMBER  =  1     3     4     9
ราศีตะวันตก         -  KUA  NUMBER  =  2     5     6     7     8

ตัวอย่างการคำนวณ Kua Number

ชาย  เกิดวันที่ 19 เมษายน 2503

1. นำวัน เดือน ปีเกิดมาคำนวณ  วันที่  19 เมษายน 2503
2. แปลง พ.ศ. ให้เป็น ค.ศ.  โดยเอา  543 ลบ  -  2503 -543 = 1960
3  ตรวจดูจากปฏิทินจีนว่าเปลี่ยนปีนักษัตรแบบจีนหรือไม่ (สำหรับผู้ที่เกิดช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.) - เปลี่ยนเป็นปี
นักษัตรใหม่แล้ว ใช้ค.ศ.ตามที่คำนวณหามาได้
4.    นำเลข 2 ตัวท้ายของ ค.ศ. มาบวกกันจนกว่าจะเหลือเลขหลักเดียว - 60 = 6+0 = 6
6. เอา 10 ตั้ง ลบด้วยผลลัพธ์จากข้อ 4 จะได้รหัสราศีที่ต้องการ - 10 - 6 = 4 Kua Number = 4
บุคคลผู้นี้จึงเป็นชาวราศีตะวันออก ทิศที่ให้คุณแก่เขาคือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือ และทิศใต้
ส่วนทิศที่ไม่เป็นมงคลคือทิศอีกสี่ทิศที่เหลือ ได้แก่ ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

หญิง  เกิดวันที่ 10 กรกฎาคม 2516

1. นำวันเดือน ปีเกิดมาคำนวณ - 10 กรกฎาคม 2516
2. แปลง พ.ศ. ให้เป็น ค.ศ.  โดยเอา  543 ลบ - 2516 - 543 = 1973
3. ตรวจดูจากปฏิทินจีนว่าเปลี่ยนปีนักษัตรแบบจีนหรือไม่ (สำหรับผู้ที่เกิดช่วงเดือน ม.ค.-กพ.) - เปลี่ยนเป็นปี
นักษัตรใหม่แล้ว จึงใช้ค.ศ.นี้ได้เลย
4. นำเลข 2 ตัวท้ายของ ค.ศ. มาบวกกันจนกว่าจะเหลือเลขหลักเดียว = 73 = 7+3=10=1+0=1
5. นำ 5 บวกผลลัพธ์จากข้อ 4 จะได้รหัสราศี - 1+5=6  Kua Number = 6
บุคคลนี้จึงมีรหัสราศี = 6 เป็นชาวราศีตะวันตก ทิศที่เป็นมงคล คือ ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศที่ไม่เป็นมงคล คือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือ และ
ทิศใต้

       เมื่อท่านคำนวณหาทิศมงคลและทิศอัปมงคลสำหรับตนเองได้แล้ว ท่านก็จะสามารถใช้เป็นทิศดังกล่าวให้
เป็นประโยชน์ได้ดังนี้
1. การเลือกทำเลที่ตั้งของบ้าน - ควรให้ทิศหลังบ้านและทิศหน้าบ้านหันไปยังทิศที่เป็นมงคลของท่าน 
2. การเลือกทิศประตูเข้าบ้าน - มีความสำคัญมาก เพราะประตูเข้าบ้านเป็นตำแหน่งรับพลังงานเข้าบ้าน
ถ้าหันไปยังทิศมงคลก็จะรับแต่พลังมงคลเข้าบ้าน ควรหลีกเลี่ยงการหันทิศประตูเข้าบ้านไปยังทิศที่
ไม่เป็นมงคล
3. การเลือกทิศประตูเข้าห้องต่างๆในบ้าน โดยให้หันหน้าไปยังทิศมงคลเช่นกัน
4. โต๊ะทำงาน - ควรเลือกหันหน้าไปยังทิศมงคล
5. เตียงนอน - ควรเลือกทิศหัวเตียงที่หันไปยังทิศมงคล
6. การเจรจาธุรกิจ - ควรนั่งหันหน้าไปยังทิศมงคลของตนเอง
7. ดวงสมพงษ์ - คนรหัสราศีเดียวกันมักเข้ากันได้ดีกว่าคนต่างรหัสราศี จึงสามารถใช้หลักเกณฑ์นี้ในการ
พิจารณาการเลือกคบคน เลือกคู่ หาหุ้นส่วนที่เข้ากันได้
8. อื่นๆอีกมากมาย  เช่น การโทรศัพท์เจรจาเรื่องราวสำคัญๆ  การเล่นไพ่  ฯลฯ     
Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

 
kalayok กาลโยค
ที่นี่ ... กาลโยค ให้อะไรแก่ท่าน
      ท่านที่มีปัญหาชีวิตคิดไม่ออก...ต้องการข้อแนะนำ คำปรึกษา เชิญเข้ามาที่นี่
      โดยท่านสามารถติดตามคำตอบได้ ในเวบไซด์แห่งนี้


ข้อมูลที่ท่านต้องกรอก
1. ชื่อ (ใช้นามแฝงได้)
2. วัน เวลา และสถานที่เกิด
3. คำถามหรือปัญหาของท่าน

  ปีนี้การเงินจะดีขื้นไหมครับแล้วชีวิตนี้พอจะรวยเหมื่อนคนอื่นบ้างไหมครับ
  ซื้อบ้าน
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  งานปี 2559
  งานปี 2559
  จะเข้าโครงการดีหรือไม่
  ถามเรื่องรถ
  ถามความรักปี2559
  ดูดวงปี2559
  จะได้ที่ทำงานมัยคะ
  เนื้อคู่
มีต่อ...
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
 
Web Link
ดูดวง
ไหว้พระสร้างบุญ, เดินป่า, ล่องแก่ง, เชียงใหม่, จองโรงแรม,รถเช่า, จองรีสอร์ท, ทีลอซู, แพ็คเก็จทัวร์
Bangkok Hotels
ThaiNetBook แหล่งหนังสือมือสอง สถาพดี ราคาถูก
Happy to pay งานออนไลน์ 100% ไม่ต้องอบรม ไม่ต้องขายของ เติมเงินมือถือ ซื้อขายมือถือราคาทุน โบนัสแรงๆ แบ่งกำไรทำบุญ อ่านก่อนตัดสินใจ คุณเลือกเอง
ธุรกิจออนไลน์ มาแรงสุดสุด
Retailer of designer watches including brands as Rolex, Omega, Tag Heuer and much more
meemodo มีหมอดู เว็บดูดวง ดูดวงฟรี ทำนายความรัก เนื้อคู่ ความรัก ครอบครัว การงาน ทำนายฝัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สินค้าหลากหลาย-ขายปลีกขายส่ง
                 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี