ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
   
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง โหรามหาเวทย์ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ บทความที่ท่านควรรู้ สมัครสมาชิก    
 
Feng Shui และ The Trinity of Luck

เฟิงสุ่ย และ The Trinity of Luck

   เฟิงสุ่ย คือ อะไร

      การปฎิบัติเฟิงสุ่ยมาจากรากฐานในการมองจักรวาลของชาวจีน โดยพิจารณาว่าทุกสรรพสิ่งใน
โลกเกิดจากส่วนผสมของธาตุทั้งห้า (ไฟ ทอง ดิน ไม้และน้ำ) และแสดงอิทธิพลออกมาทั้งด้านบวก
และด้านลบ พลังเหล่านี้รู้จักกันในชื่อของ "ชี่" หรือ "ลมหายใจของมังกรแห่งจักรวาล" ซึ่งนำโชคดี
มาสู่คนที่อยู่รอบข้าง ธาตุทั้งห้าถือเป็นเครื่องมือหลักสำหรับการวิเคราะห์และจัดเฟิงสุ่ย และธาตุ
เหล่านี้แต่ละธาตุยังมีคุณสมบัติแยกเป็นหยินหรือหยาง
    เฟิงสุ่ย แปลว่า ลมและน้ำ ตามตำราดั้งเดิมอ้างอิงถึงภูมิประเทศของโลก ของภูเขา หุบเขาและ
เส้นทางน้ำ ซึ่งมีรูปร่าง ขนาดและระดับที่ถูกสร้างโดยการมีปฏิกิริยาต่อกันของพลังงานของธรรม
ชาติ สำหรับชาวจีนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของวิชานี้ เฟิงสุ่ย คือ การปฏิบัติลึกลับที่เป็นส่วนผสมของ
ปัญญาแต่ดึกดำบรรพ์และวัฒนธรรมประเพณี เป็นแก่นความรู้ที่เป็นรากฐานของการดำเนินชีวิต
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ 
      กฎของเฟิงสุ่ย คือ การแยกความแตกต่างระหว่างตำแหน่งที่ดินที่เป็นมงคลกับอัปมงคล และมี
ข้อชี้แนะเกี่ยวกับตำแหน่งของบ้านและการจัดแบบแปลนภายในบ้านที่มั่นใจได้ว่าจะกระตุ้นคุณ
ภาพชีวิตให้ดีอย่างน่าประหลาดใจ
    ในบ้านอันเป็นที่รวมของครอบครัว การจัดเฟิงสุ่ยที่ดีจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่กลมเกลียวระ
หว่างสามีภรรยา มีสุขภาพที่ดี ดึงดูดความร่ำรวยและมั่งคั่ง และสร้างชื่อเสียงที่ดีมาสู่ครอบครัว 
    ในธุรกิจ การจัดเฟิงสุ่ยที่ดี จะสร้างโอกาสในการเติบโต เจริญก้าวหน้า สร้างความมั่นใจให้เกิด
ขึ้นในวงธุรกิจ ดึงดูดลูกค้า เพิ่มผลกำไรและรายได้ พนักงานจะมีความจงรักภักดี ทำงานร่วมกันอย่าง
ราบรื่น มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
   ในทางตรงกันข้าม เฟิงสุ่ยที่เลวมักนำความป่วยไข้และความหายนะมาให้ อุบัติเหตุและการสูญเสีย
ด้านการเงิน เฟิงสุ่ยที่เลวทำลายโอกาสดีๆให้หายไป ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องการงาน ความร่ำรวย
และชื่อเสียง เฟิงสุ่ยที่เลวนำความผิดหวัง ความทุกข์และสิ่งใดก็ตามที่เป็นความไม่เป็นมงคลมาสู่
ครอบครัว

    ชะตาทั้งสาม หรือ The Trinity of Luck

    ชาวจีนเชื่อว่าคนเราอยู่ภายใต้ชะตาทั้งสาม คือ ชะตาแห่งฟ้า ชะตาแห่งดิน และชะตาแห่งมนุษย์ 
ซึ่งผลรวมของชะตาทั้งสามนี้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา ประการแรกเป็นโชคชะตาที่มาจาก
ฟ้าลิขิต ประการที่สองเป็นโชคชะตาที่มาจากโลก และประการที่สามเป็นโชคชะตาที่มาจากการลิขิต
ของตัวเราเอง
    ชะตาแห่งฟ้า สามารถพิจารณาได้จากดวงชะตากำเนิดของแต่ละคน เราไม่สามารถกำหนดโชคชะตา
ในส่วนนี้ได้ ฟ้าเป็นผู้ลิขิตสถานะต่างๆของแต่ละคน วิชาโหราศาสตร์เป็นเครื่องมือในการอ่านชะตาที่
ฟ้าลิขิต ดวงชะตาของแต่ละบุคคลล้วนยากที่จะแปรเปลี่ยน วิธีที่ดีที่สุด คือ การปฏิบัติตนให้สอดคล้อง
กับดวงชะตาของตนเอง
    ชะตาแห่งดิน คือ เฟิงสุ่ย เป็นวิทยาศาสตร์ที่ชี้แนะวิธีในการนอน การกิน การนั่งและการทำงาน ทำให้
เราสามารถอยู่ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเรา เฟิงสุ่ยจะสอนให้เรารู้จักหนทางในการควบ
คุมโชคชะตาที่ดินหรือโลกกำหนด 
   ชะตาแห่งมนุษย์ เป็นสิ่งที่เราเองเป็นผู้สร้าง อาจมาจากทัศนคติ ความคิด การกระทำของตัวเราเอง ชะตา
แห่งคนนี้ ต้องใช้วิธีจัดเฟิงสุ่ยภายในตัวเราเองเป็นเครื่องมือ เราจึงจะสามารถควบคุมโชคชะตาในส่วนนี้
ได้ การปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดเฟิงสุ่ยภายในตัวเราเอง
   จะเห็นได้ว่า การที่จะมีชีวิตที่ดีได้นั้น ชะตาสองในสามส่วนควรจะดี ปกติเราไม่สามารถควบคุมชะตาที่
ฟ้าลิขิตได้ แต่ถ้าเรารู้จักวิธีควบคุมชะตาแห่งดิน และควบคุมชะตาแห่งมนุษย์ด้วยตัวเราเอง เราก็จะสา
ยามใดที่ชะตาแห่งฟ้าตกต่ำหรือดวงไม่ดี เราก็ยังมีชะตาที่ดีหนุนถึงสองในสามส่วน ยามใดชะตาแห่งฟ้า
รุ่งโรจน์ ชีวิตของเราก็จะยิ่งราบรื่นเกือบเต็มร้อย แต่หากเราไม่รู้จักวิธีควบคุมชะตาแห่งดิน ยามใดที่ชะตา
แห่งฟ้าตกต่ำ และชะตาแห่งดินของเราตกต่ำด้วย การดำเนินชีวิตก็จะยิ่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก ยิ่ง
เราควบคุมชะตาแห่งมนุษย์ได้ไม่ดีด้วยแล้ว ชีวิตยิ่งมีโอกาสประสบความหายนะมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น การ
ดำเนินชีวิตในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยทั้งวิชาโหราศาสตร์ เฟิงสุ่ยและการปฏิบัติธรรมควบคู่กันไป ชีวิต
จึงจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้

Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

 
kalayok กาลโยค
ที่นี่ ... กาลโยค ให้อะไรแก่ท่าน
      ท่านที่มีปัญหาชีวิตคิดไม่ออก...ต้องการข้อแนะนำ คำปรึกษา เชิญเข้ามาที่นี่
      โดยท่านสามารถติดตามคำตอบได้ ในเวบไซด์แห่งนี้


ข้อมูลที่ท่านต้องกรอก
1. ชื่อ (ใช้นามแฝงได้)
2. วัน เวลา และสถานที่เกิด
3. คำถามหรือปัญหาของท่าน

  ปีนี้การเงินจะดีขื้นไหมครับแล้วชีวิตนี้พอจะรวยเหมื่อนคนอื่นบ้างไหมครับ
  ซื้อบ้าน
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  งานปี 2559
  งานปี 2559
  จะเข้าโครงการดีหรือไม่
  ถามเรื่องรถ
  ถามความรักปี2559
  ดูดวงปี2559
  จะได้ที่ทำงานมัยคะ
  เนื้อคู่
มีต่อ...
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
 
Web Link
ดูดวง
ไหว้พระสร้างบุญ, เดินป่า, ล่องแก่ง, เชียงใหม่, จองโรงแรม,รถเช่า, จองรีสอร์ท, ทีลอซู, แพ็คเก็จทัวร์
Bangkok Hotels
ThaiNetBook แหล่งหนังสือมือสอง สถาพดี ราคาถูก
Happy to pay งานออนไลน์ 100% ไม่ต้องอบรม ไม่ต้องขายของ เติมเงินมือถือ ซื้อขายมือถือราคาทุน โบนัสแรงๆ แบ่งกำไรทำบุญ อ่านก่อนตัดสินใจ คุณเลือกเอง
ธุรกิจออนไลน์ มาแรงสุดสุด
Retailer of designer watches including brands as Rolex, Omega, Tag Heuer and much more
meemodo มีหมอดู เว็บดูดวง ดูดวงฟรี ทำนายความรัก เนื้อคู่ ความรัก ครอบครัว การงาน ทำนายฝัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สินค้าหลากหลาย-ขายปลีกขายส่ง
                 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี