ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
   
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง โหรามหาเวทย์ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ บทความที่ท่านควรรู้ สมัครสมาชิก    
 
ทำไมถึงต้องใกล้พระ ?

คนโบราณมักจะอบรมสั่งสอนให้บุตรหลานหมั่นสร้างบุญทำกุศล เข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติศาสนกิจให้ครบ
ถ้วนตามที่พุทธศาสนิกชนที่ดีพึงปฏิบัติ คนไทยทั่วไปนิยมเสาะหาพระพุทธรูปมาตั้งเป็นพระประธานในบ้านเป็น
ตัวแทนของพระพุทธองค์เพื่อการกราบไหว้บูชา และระลึกถึงพระพุทธคุณ บางท่านก็นิยมเอาพระเครื่องหรือ
วัตถุมงคลมาแขวนสร้อยห้อยคอ เพื่อความอบอุ่นใจ คนโบราณมีความผูกพันธ์กับวัดและพระสงฆ์ เช่น มีการ
นำกุลบุตรไปศึกษา เรียนหนังสือจากพระสงฆ์องค์เจ้า   ผิดกับสมัยนี้ที่มีระบบการศึกษาสำหรับให้ความรู้แก่
เยาวชน สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า " ใกล้พระ " ทั้งสิ้น
     ในวิชาโหราศาสตร์ พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพระเคราะห์ที่เรียกว่า ดาวพฤหัส
สำหรับความหมายหัวใจหรือความหมายที่เป็นแก่นแท้ของดาวพฤหัสคือ "โชคลาภ ความสำเร็จ" ดังนั้น ถ้า
สิ่งใดๆก็ตามมีธรรมชาติของตนเองสอดคล้องกับ "โชคลาภ" หรือ "ความสำเร็จ"  ล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของดาวพฤหัสทั้งสิ้น ความหมายของดาวพระเคราะห์หรือปัจจัยอื่นๆก็เช่นเดียวกัน เช่น ความหมายแก่นแท้
ของพระจันทร์คือ "ความอ่อนไหว" ดังนั้น สิ่งใดก็ตามที่มีธรรมชาติดังกล่าว ก็จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระ
จันทร์ทั้งสิ้น สิ่งที่มีธรรมชาติดังกล่าวได้แก่ สตรี น้ำ อารมณ์ จิตใจ ฯลฯ 
     ความหมายของดาวพระเคราะห์ที่เราจะให้ความสนใจในที่นี้คือความหมายของดาวพฤหัส ซึ่งได้แก่
     1. ด้านบุคคล ได้แก่ บุคคลชั้นสูง ครูบาอาจารย์ นายแพทย์ นักศึกษา พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การศาส
นา โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ นักปรัชญา นักปราชญ์ ผู้ประสบความสำเร็จ นักบวชในนิกายต่างๆ
     2. ด้านสถานที่ ได้แก่ วัด โรงพยาบาล สภา สถานที่เกี่ยวกับศาสนา
     3. ด้านสิ่งของ ได้แก่ พระพุทธรูป พระเครื่อง เทวรูป เครื่องประดับยศ
     4. ด้านอวัยวะ ได้แก่ ปอด ซี่โครง ตับ กระดูกอ่อน เส้นโลหิตแดง ชีพจร อสุจิ
     5. ด้านสี ได้แก่ สีแดงแกมเหลือง (สีแสด) หรือเขียวแกมเหลือง
     6. ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ ความมีเมตตากรุณา ความยุติธรรม ความเป็นผู้ใหญ่ เห็นการณ์ไกล
                                และอื่นๆอีกมากมาย
     ท่านผู้อ่านคงจำสมการแห่งจักรวาลข้อที่สองได้นะครับ "อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือสิ่งเดียวกัน" ถ้า
สิ่งที่ท่านสร้างมาในอดีตเป็นสิ่งที่ดี ก็ย่อมส่งผลดีมาถึงปัจจุบันและอนาคตอีก เมื่อถึงจังหวะวงรอบที่เหมาะ
สม เรื่องนี้เราได้คุยกันมาหลายครั้งแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะจำกันได้ดี คิดว่าบางท่านคงจำขึ้นใจแล้วก็มี
     จากสมการแห่งจักรวาลข้อที่หนึ่ง "อาตมัน = ปรมาตมัน"  เมื่อเรายกดาวพฤหัสขึ้นเป็นปรมาตมัน
สิ่งต่างๆที่มีความหมายสอดคล้องกับแก่นแท้ของดาวพฤหัสก็ล้วนมีสภาพเป็นอาตมันไปโดยอัตโนมัติ เมื่ออาต
มันหนึ่งมีสภาพเป็นเช่นไร  อาตมันอื่นๆ ก็จะมีสภาพเป็นเช่นนั้น เพราะทุกสิ่งล้วนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียว
กัน ดังนั้นถ้าเราทำตัวให้เป็นอาตมันที่อยู่ภายใต้ปรมาตมัน "ดาวพฤหัส" มากเพียงใด เราก็คาดหวังว่าชี
วิตของเราน่าจะประสบแต่โชคลาภ ความสำเร็จต่างๆตามความหมายของดาวพฤหัสมากเพียงนั้น
     เมื่อเราเชื่อมโยงสมการแห่งจักรวาลข้อที่หนึ่งและข้อที่สองเข้าด้วยกัน นั่นคือ ยิ่งเราสร้างปัจจุบัน
ให้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆตามความหมายของดาวพฤหัสมากเพียงใด  โชคลาภและความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น
กับตัวเราในอนาคตก็จะยิ่งมากขึ้นเพียงนั้น
     ดังนั้น การที่คนโบราณสอนให้บุตรหลานหมั่นสร้างบุญ ทำกุศล กรวดน้ำแผ่เมตตา รักษาศีล   หมั่น
เข้าวัดฟังธรรม ฝึกให้จิตใจมีความเมตตากรุณา มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์  ผู้มีพระคุณ
ล้วนเป็นสิ่งตามความหมายของดาวพฤหัสทั้งสิ้น หากปฎิบัติได้ตามนี้   ชีวิตของเขาผู้นั้นย่อมประสบแต่โชค
ลาภและความสำเร็จได้อย่างแน่นอน นอกจากนั้น หลักการนี้ยังเป็นการยืนยันคำพังเพยของคนโบราณที่ว่า
"คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล" ว่ามีเหตุมีผล ควรค่าแก่การนำไปปฏิบัติอีกด้วย
     ถ้าท่านผู้อ่านสังเกตมาตั้งแต่ต้นของหนังสือเล่มนี้จะเห็นได้ว่า หลักการทางโหราศาสตร์ล้วนมีความ
สอดคล้องกับคติหรือหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนาทั้งสิ้น  ถ้าจะถามถึงเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
คำตอบที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นเพราะ "ต่างก็มีธรรมชาติเป็นครู" เหมือนกันนั่นเอง


Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

 
kalayok กาลโยค
ที่นี่ ... กาลโยค ให้อะไรแก่ท่าน
      ท่านที่มีปัญหาชีวิตคิดไม่ออก...ต้องการข้อแนะนำ คำปรึกษา เชิญเข้ามาที่นี่
      โดยท่านสามารถติดตามคำตอบได้ ในเวบไซด์แห่งนี้


ข้อมูลที่ท่านต้องกรอก
1. ชื่อ (ใช้นามแฝงได้)
2. วัน เวลา และสถานที่เกิด
3. คำถามหรือปัญหาของท่าน

  ปีนี้การเงินจะดีขื้นไหมครับแล้วชีวิตนี้พอจะรวยเหมื่อนคนอื่นบ้างไหมครับ
  ซื้อบ้าน
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  งานปี 2559
  งานปี 2559
  จะเข้าโครงการดีหรือไม่
  ถามเรื่องรถ
  ถามความรักปี2559
  ดูดวงปี2559
  จะได้ที่ทำงานมัยคะ
  เนื้อคู่
มีต่อ...
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
 
Web Link
ดูดวง
ไหว้พระสร้างบุญ, เดินป่า, ล่องแก่ง, เชียงใหม่, จองโรงแรม,รถเช่า, จองรีสอร์ท, ทีลอซู, แพ็คเก็จทัวร์
Bangkok Hotels
ThaiNetBook แหล่งหนังสือมือสอง สถาพดี ราคาถูก
Happy to pay งานออนไลน์ 100% ไม่ต้องอบรม ไม่ต้องขายของ เติมเงินมือถือ ซื้อขายมือถือราคาทุน โบนัสแรงๆ แบ่งกำไรทำบุญ อ่านก่อนตัดสินใจ คุณเลือกเอง
ธุรกิจออนไลน์ มาแรงสุดสุด
Retailer of designer watches including brands as Rolex, Omega, Tag Heuer and much more
meemodo มีหมอดู เว็บดูดวง ดูดวงฟรี ทำนายความรัก เนื้อคู่ ความรัก ครอบครัว การงาน ทำนายฝัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สินค้าหลากหลาย-ขายปลีกขายส่ง
                 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี