ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
   
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง โหรามหาเวทย์ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ บทความที่ท่านควรรู้ สมัครสมาชิก    
 
ทำบุญให้ทานไปเพื่ออะไร

ท่านผู้อ่านบางท่านเมื่ออ่านชื่อเรื่องแล้วอาจจะขำกลิ้งไปเลยก็ได้ เพราะเรื่องนี้คิดว่าใครๆเขาก็รู้กัน
ทั้งนั้น ลูกเล็กเด็กแดงยังตอบได้ ทำบุญเยอะๆแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ไงล่ะน้า หรือไม่ก็ทำบุญเยอะๆ จะได้รวย
เร็วๆ ไม่ลำบาก ทำแล้วก็สบายใจดี บางท่านก็บอกว่าทำบุญให้ทานเป็นการฝึกสละภายนอก เมื่อฝึกสละภาย
ในจะได้ง่าย จะได้ถึงนิพพานเร็วขึ้น เอาเข้าสิ ไปถึงโน่นแน่ะ ซึ่งความเห็นต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะถูกต้องตาม
คติทางศาสนา ยิ่งพูดอีกก็ยิ่งถูกอีก
     แต่ที่ผมจะนำมาอธิบายขยายความให้ท่านผู้อ่านได้อ่านกันต่อไปนี้ เป็นอีกมุมมองหนึ่ง  ซึ่งก็คงหนีไม่พ้น
มุมมองตามลีลาของโหราศาสตร์ยูเรเนียนอีกเช่นเคย  และเป็นมุมมองที่มิได้มีความขัดแย้งกับคติทางศาสนา
หรือความเชื่อถือของคนในยุคโบราณหรือปัจจุบันแต่ประการใด
     นักโหราศาสตร์สมัยโบราณมักมีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกับธรรมชาติเป็นอย่างดี ทำให้สามารถเข้าถึง
ความลึกซึ้งของธรรมชาติได้ไม่ยากและสามารถนำกฎธรรมชาติมาเทียบเคียงประยุกต์เป็นกฎโหราศาสตร์ซึ่ง
นำไปใช้ในกิจกรรมการพยากรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเป็นต้นแบบของประเพณีต่างๆอีกด้วย
     ประเพณีการทำบุญให้ทานก็เช่นกัน คนโบราณนำมาถือปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผล   มีได้เกิดจากความเชื่อ
ถือที่งมงายแต่ประการใด เป็นประเพณีที่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง   แสดงถึงความฉลาดลึกซึ้ง
ของคนสมัยโบราณเป็นอย่างดี เพื่อให้เข้าเรื่องของเรา ลองมาติดตามดูซิว่า คนสมัยโบราณเขาคิดกันอย่าง
ไร
     จุดสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นของธรรมชาติเริ่มต้นประมาณวันที่ 22 ธันวาคมของทุกปี  กระแสน้ำเลี้ยงรอบ
เก่าหมดไป กระแสน้ำเลี้ยงรอบใหม่เริ่มก่อตัว ถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตมนุษย์จะเทียบได้กับการปฏิสนธิ  เป็น
จังหวะที่สเปิร์มตัวเก่งสามารถแหวกว่ายไปสู่จุดหมายปลายทางคือรังไข่ได้   ณ  จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของฤดู
หนาว ซึ่งจุดตั้งของราศีมังกร โหราศาสตร์ยูเรเนียนถือว่าวันนี้เป็นวันเปลี่ยนศักราชของท้องฟ้า  ธรรมชาติ
ก็มีวิวัฒนาการผ่านราศีกุมภ์และมีนซึ่งเป็นราศีสุดท้ายของจักรราศี  เปรียบเสมือนจุดสิ้นสุดของธรรมชาติที่แท้
จริง เป็นการตายจากโลกหนึ่งเพื่อไปเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง จนถึงจุดตั้งต้นของราศีเมษคือประมาณวันที่ 21
มีนาคมของทุกปี เป็นจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ พืชพันธุ์เริ่มผลิดอกออกใบ ถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตมนุษย์   ก็
คือการคลอดจากครรภ์มารดานั่นเอง วิวัฒนาการก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงราศีพฤษภ คือสิ่งทั้งหลายจะ
ต้องมีการสะสม การกิน การบริโภค เพื่อให้มีพลังงานต่อสู้กับชีวิตในขั้นต่อไปได้   หลังจากทารกกินอิ่มแล้ว
หรือสิ่งใดๆก็ตามเมื่อสะสมพลังงานเพียงพอในระดับหนึ่ง ก็จะย่างเข้าสู่วิวัฒนาการของราศีมิถุน คือจะมีการ
ติดต่อกับสิ่งแวดล้อม ต้นไม้เริ่มแผ่กิ่งก้านสาขาไปในอากาศ ลูกนกเริ่มหัดบิน เด็กทารกเริ่มหัดคลาน หัดเดิน
หัดพูด รู้จักคิด เริ่มแสดงความเฉลียวฉลาด เมื่อมีการติดต่อกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เริ่มรู้ว่าสิ่งใดให้คุณ สิ่งใด
ให้โทษ เพื่อความอยู่รอด ธรรมชาติจึงสอนให้ทุกชีวิตรู้จักปกป้องตนเอง  ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของราศีกรกฎ
มนุษย์จึงรู้จักซ่อนความรู้สึก เก็บอารมณ์ไว้ข้างใน ต้นไม้จะแผ่ขยายกิ่งใบให้หนาทึบเพื่อปกป้องใบอ่อนที่กำลัง
จะงอกออกมา เมื่ออารมณ์คงที่ ธรรมชาติจะนำเข้าสู่วิวัฒนาการของราศีสิงห์   มนุษย์เริ่มมีความปรารถนา
เกิดขึ้น เกิดความทะยานอยาก มีเป้าหมายในชีวิต อยากเด่น อยากดัง อยากชนะ   อยากประสบความสำ
เร็จ เพื่อตอบสนองความปรารถนาที่ตั้งไว้ ก็ต้องทำงานเสียก่อนจึงจะไปถึงเป้าหมายได้ นั่นคือหน้าที่ของรา
ศีกันย์ ถัดจากราศีกันย์ ธรรมชาติก็ย่างเข้าสู่ราศีตุลย์ ซึ่งเป็นราศีแห่งความสมดุลย์ เมื่อมีการทำงานเกิดขึ้น
ก็ต้องมีการติดต่อพบปะผู้คน เพศตรงข้าม ก่อเกิดเป็นความรัก มีการแต่งงาน   ณ จุดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของฤดูใบไม้ร่วง ธรรมชาติช่างน่ารื่นรมย์เป็นที่สุด ถือได้ว่าเป็นจุดที่ธรรมชาติมีความสมดุลย์มากที่สุด  เมื่อ
ผ่านการเริ่มต้นชีวิตคู่ ช่วงนี้ชีวิตของบุคคลจะเริ่มสัมผัสกับความเร้นลับของธรรมชาติ รู้รสความลี้ลับของชีวิต
ในขณะเดียวกันก็เริ่มรู้รสความไม่แน่นอนต่างๆ ความเจ็บไข้ได้ป่วยเริ่มคืบคลานเข้ามา เขาจึงต้องต่อสู้เพื่อ
ความอยู่รอด ธรรมชาติในรอบปีที่เคยเขียวสดด้วยการสะสมธาตุดิน ตอนนี้จะเหี่ยวแห้งโรยรา ต้นหญ้าที่เคย
อ้วนท้วนและเขียวสด จะกลับกลายเป็นแห้งกรอบไม่มีสีเขียวเหลืออยู่เลย พืชล้มลุกตายเรียบ กลับกลายเป็น
ดิน กลับกลายเป็นโลกตามเดิม ช่วงนี้จึงเป็นช่วงแห่งการสละเพื่อความอยู่รอดของสรรพสิ่งต่างๆโดยแท้ ซึ่ง
บรรดาเมล็ดพันธุ์ของพืชผลต่างๆจะปลิดตัวเองลงสู่ดิน โดยหวังว่ายิ่งเมล็ดพันธุ์ร่วงลงสู่ดินมากเพียงใด  โอ
กาสที่เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะงอกและผลิดอกออกใบต่อไปก็จะยิ่งมีมากเท่านั้น ซึ่งชีวิตในช่วงนี้ คือ วิวัฒนาการ
ของราศีพิจิกนั่นเอง เมื่อผ่านธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวของราศีพิจิกแล้วมนุษย์ที่ผ่านการต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยว
มีการเสียสละในรูปแบบต่างๆแบบถึงไหนถึงกัน มีการป่วยไข้ในรูปแบบต่างๆ เมื่อผ่านพ้นจุดนี้ไปได้ ก็เป็นวา
ระแห่งการรับผลสำเร็จจากการต่อสู้  มีปัญญาเกิดขึ้น ประสบความสำเร็จในรูปแบบต่างๆ สำหรับเมล็ดพันธุ์
ที่รอดพ้นจากปากเหยี่ยวปากกา ก็พร้อมที่จะได้รับการผสมพันธุ์ต่อไป 
     ความเป็นไปของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายก็เหมือนๆกับความเป็นไปของธรรมชาติในรอบปี กล่าวคือการ
เกิดก็เหมือนฤดูใบไม้ผลิ ขณะเจริญวัยเต็มที่ก็ไม่ผิดอะไรกับต้นไม้ที่กำลังมีกิ่งก้านสาขาเต็มเพียบ  ต่อจากนั้น
สังขารก็เริ่มร่วงโรยเหมือนใบไม้ใหม่ที่กลายเป็นใบไม้เก่าและทิ้งลำต้นไป
     มาถึง ณ จุดนี้ท่านผู้อ่านก็จะได้คำเฉลยว่า "การให้ทานก็ดี การทำบุญก็ดี ไม่ผิดอะไรกับการสร้างฤดู
ใบไม้ร่วงให้แก่ชีวิตเพื่อดำรงกายเอาไว้ ขณะเดียวกันก็หวังฤดูใบไม้ผลิอันยิ่งใหญ่ในอนาคตข้างหน้าด้วย"
     ความแก่ชราก็เหมือนฤดูหนาวอันเป็นขณะที่บรรดาพืชพันธุ์อยู่ในสภาพสงบนิ่ง   ชีวิตเก่าก็จะล่วงลับไป
พร้อมกับชีวิตใหม่ที่เริ่มเกิดขึ้นมาเหมือนการผลิใบใหม่ โลกเราที่อาศัยอยู่นี้ หากพิจารณาให้ลึกซึ้งจริงๆ แล้ว
ก็เหมือนกับต้นไม้ขนาดมหึมาต้นหนึ่ง บรรดาสรรพสิ่งทั้งปวงซึ่งอยู่ในสภาพเวียนว่ายตายเกิด ก็คงไม่ผิดอะไร
กับใบไม้ขนาดจิ๋วที่ผลิออกมาตามฤดูกาล แล้วก็ล้มหายตายจากทำนองเดียวกันกับใบไม้ร่วงตามฤดูกาลโดยไม่
มีที่สิ้นสุด
     ดูซิ เพียงแค่หาคำเฉลยว่า "ทำบุญให้ทานไปเพื่ออะไร"   ผมกลับพาท่านผู้อ่านออกนอกลู่นอกทางไป
เสียไกลลิบ กว่าจะหาทางกลับได้ก็วกวนแทบตาย แต่ก็ช่างเถอะ ถ้าแม้จะวกวนไปบ้าง  ผมคิดว่าท่านผู้อ่าน
คงจะได้ความรู้แถมพกกลับมาคนละไม่ใช่น้อยเลย เห็นด้วยกับผมไหมครับ 
     เรามาสรุปกันอีกครั้งดีกว่า "การทำบุญให้ทาน" ในแง่ของโหราศาสตร์คือการสร้างพฤติภาพของราศี
พิจิกนั่นเอง การทำบุญให้ทานนั้นเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ร่วงลงสู่ดิน ยิ่งทำมาก  ก็เช่นเดียวกับเมล็ดพันธุ์ที่
ร่วงลงสู่ดินมาก ดังนั้นเมื่อถึงราศีธนู เมล็ดพันธุ์ที่ร่วงลงสู่ดินมากก็จะได้รับผสมพันธุ์  หรืองอกเป็นพืชพันธุ์ต้น
ใหม่เป็นจำนวนมาก ทำนองเดียวกัน เราก็คาดหวังว่าบุญทานที่เราทำไว้เป็นจำนวนมาก จะนำโชคลาภและ
ความสำเร็จในรูปแบบต่างๆมาให้เรามากเช่นเดียวกัน


Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

 
kalayok กาลโยค
ที่นี่ ... กาลโยค ให้อะไรแก่ท่าน
      ท่านที่มีปัญหาชีวิตคิดไม่ออก...ต้องการข้อแนะนำ คำปรึกษา เชิญเข้ามาที่นี่
      โดยท่านสามารถติดตามคำตอบได้ ในเวบไซด์แห่งนี้


ข้อมูลที่ท่านต้องกรอก
1. ชื่อ (ใช้นามแฝงได้)
2. วัน เวลา และสถานที่เกิด
3. คำถามหรือปัญหาของท่าน

  ปีนี้การเงินจะดีขื้นไหมครับแล้วชีวิตนี้พอจะรวยเหมื่อนคนอื่นบ้างไหมครับ
  ซื้อบ้าน
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  งานปี 2559
  งานปี 2559
  จะเข้าโครงการดีหรือไม่
  ถามเรื่องรถ
  ถามความรักปี2559
  ดูดวงปี2559
  จะได้ที่ทำงานมัยคะ
  เนื้อคู่
มีต่อ...
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
 
Web Link
ดูดวง
ไหว้พระสร้างบุญ, เดินป่า, ล่องแก่ง, เชียงใหม่, จองโรงแรม,รถเช่า, จองรีสอร์ท, ทีลอซู, แพ็คเก็จทัวร์
Bangkok Hotels
ThaiNetBook แหล่งหนังสือมือสอง สถาพดี ราคาถูก
Happy to pay งานออนไลน์ 100% ไม่ต้องอบรม ไม่ต้องขายของ เติมเงินมือถือ ซื้อขายมือถือราคาทุน โบนัสแรงๆ แบ่งกำไรทำบุญ อ่านก่อนตัดสินใจ คุณเลือกเอง
ธุรกิจออนไลน์ มาแรงสุดสุด
Retailer of designer watches including brands as Rolex, Omega, Tag Heuer and much more
meemodo มีหมอดู เว็บดูดวง ดูดวงฟรี ทำนายความรัก เนื้อคู่ ความรัก ครอบครัว การงาน ทำนายฝัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สินค้าหลากหลาย-ขายปลีกขายส่ง
                 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี