ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
   
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง โหรามหาเวทย์ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ บทความที่ท่านควรรู้ สมัครสมาชิก    
 
ท่านจะถูกหวยหรือไม่ ?

เทคนิคที่จะกล่าวถึงในที่นี้ไม่ใช่เป็นการใบ้หวยนะครับ แต่เป็นการใช้สมการแห่งจักรวาลข้อที่
สองคือ "อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือสิ่งเดียวกัน" เชื่อมโยงกับจังหวะวงรอบของวันที่ได้กล่าวมาแล้ว  
ท่านที่รักการเสี่ยงโชคคงพอจะมีความรู้เกี่ยวกับกฎความน่าจะเป็นบ้างแล้ว  รางวัลแต่ละรางวัลที่
ออกอยู่ภายใต้กฎแห่งความน่าจะเป็น ซึ่งเราคงจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนนี้ ส่วนตัวเลขใดจะเป็น
เลขเด่น เลขรอง เลขบน เลขล่าง ก็คงเป็นเรื่องของอาจารย์ใบ้หวยก็แล้วกัน (แท้ที่จริงแล้ว ผมเคย
ทดสอบเลขท้ายที่จะออกรางวัลโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ยูเรเนียน ปรากฎว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 
แต่จะยังไม่กล่าวถึงในที่นี้ เพราะผิดวัตถุประสงค์) 
     ตามเทคนิคการพยากรณ์ของโหราศาสตร์ยูเรเนียน การที่เราจะพยากรณ์ว่าเจ้าชะตาจะถูกล๊อต
เตอรี่หรือถูกหวยในงวดนี้หรือไม่ เราจะเริ่มจากการตรวจพื้นดวงชะตาของเขาว่า  เขาจะมีโชคด้านนี้
หรือไม่ ถ้าตรวจแล้วพบว่าไม่มี เราก็จะไม่ตรวจต่อ สรุปได้เลยว่าไม่มีโอกาสถูก   แต่ถ้าพื้นดวงชะตา
บ่งบอกว่ามีเราก็จะตรวจต่อไปว่ามีเมื่อไร โดยเรียงลำดับตั้งแต่ปี ถ้าดวงประจำปีบอกว่ามี เราก็จะ
ตรวจดวงประจำเดือน แล้วจึงสรุปที่ดวงประจำวัน นี่คือขั้นตอนการตรวจโดยการผูกดวงชะตา  ซึ่ง
ถ้าท่านผู้อ่านอยากทราบโดยละเอียดก็ต้องให้นักโหราศาสตร์เป็นผู้พยากรณ์ให้
     แต่เทคนิคที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ เราจะใช้วิธีลัด ขั้นตอนน้อย   โดยใช้เทคนิคเหตุการณ์ซ้ำรอบทุก
วันออกสลาก 6 ชั่วโมง เหตุการณ์ที่ท่านประสบเมื่อเวลา 15.30-16.00 น.   เป็นเหตุการณ์ที่ท่าน
เคยประสบมาแล้วเมื่อเวลา 9.30-10.00 น.
   เรามีข้อสมมุติฐานว่า หากท่านทราบผลการออกสลากประมาณเวลา 15.30-16.00 น.ถ้าท่าน
มีโชคหรือถูกรางวัล ท่านจะต้องดีใจหรืออารมณ์ดี แต่ถ้าท่านไม่มีโชค ณ ชั่วโมงดังกล่าว  ท่านมักมี
อาการหัวเสีย ผิดหวัง อะไรทำนองนั้น
     ดังนั้น หากท่านอารมณ์ดี ประสบความสำเร็จแบบไม่คาดฝัน  หรือประสบแต่เหตุการณ์ดี
ระหว่างเวลา 9.30-10.00 น. ท่านก็น่าจะมีโชคจากการเล่นหวยหรือล๊อตเตอรี่ ยิ่งธรรมชาติของโชค
ลาภที่ท่านได้รับระหว่าง 9.30-10.00 น.สอดคล้องหรือเทียบเคียงกับโชคจากการถูกหวยมากเพียง
ใด  โชคลาภที่คาดการณ์ไว้จะถูกต้องหรือแม่นยำมากเพียงนั้น
   หากระหว่างเวลา 9.30-10.00 น.ท่านเกิดอารมณ์เสีย หงุดหงิด หรือมีเหตุการณ์ที่บ่งบอกถึง
ความผิดหวัง สูญเสียหรือยุ่งยากเข้ามา แนวโน้มที่ท่านจะเสียเงินจากการซื้อหวยก็มากขึ้นเพียงนั้น  
ดังนั้น งวดนั้นท่านไม่ควรเสี่ยงโชคเป็นดีที่สุด
        สิ่งที่มีความหมายนัยเดียวกันกับการเล่นหวย เสี่ยงโชค เก็งกำไร คือเด็ก เยาวชน  หากท่าน
อารมณ์เสียเพราะเด็ก หรือมีเรื่องวิวาทกับเด็ก หรือมีความสัมพันธ์ในทางไม่ดีกับเด็ก  ไม่ว่าจะเป็น
เด็กที่เป็นบุตรของท่านเองหรือของคนอื่นก็แล้วแต่ แสดงถึงแนวโน้มของความผิดหวังในการเล่น
หวยในวันนั้นของท่านด้วยเช่นกัน หากท่านอยากมีโชคจากการเสี่ยงโชคทั้งหลาย ท่านก็ต้อง
พยายามญาติดีกับเด็กให้มาก ยิ่งความสัมพันธ์เป็นไปในลีลาที่ประทับใจมากเท่าใด โชคที่ท่านจะ
ได้รับก็จะยิ่งใหญ่มากเท่านั้น
     ท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยว่าถ้าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อที่ 1 คือ  ท่านไม่ได้ทราบผลการออก
สลากในช่วงเวลา 15.30-16.00 น.ของวันออกสลาก แล้วจะมีวิธีสังเกตได้อย่างไร   ซึ่งคงไม่ใช่เรื่อง
ยากเย็นอะไร เนื่องจากสิ่งที่ท่านประสบเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคและการพัวพันกับเด็กๆมักจะเป็นไป
ในลีลาเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเสี่ยงโชค ท่านก็ควรสังเกตภาวะจิตใจของท่านที่มีส่วน
เกี่ยวพันกับเด็กที่ใกล้ชิดว่าเป็นไปในทางบวกหรือลบ ถ้าจับกระแสจิตใจได้ว่าเป็นไปในทางลบ ท่าน
ก็คงต้องร้องเพลง  "ถอยดีกว่า" จะเหมาะสมที่สุด 
   แท้ที่จริงแล้ว วัตถุประสงค์ของบทความนี้  ผมไม่ต้องการให้ท่านผู้อ่านไปสนใจใยดีกับการเสี่ยง
โชคเหล่านี้มากนัก เพียงแต่ต้องการชี้ให้เห็นว่า เมื่อเรารู้กฎเกณฑ์ที่ถูกต้องแล้ว เราสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราต้องการได้ทุกรูปแบบ และเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้อ่านนำไปลอง
สังเกตให้เห็นความแน่นอนของสมการแห่งจักรวาลและจังหวะวงรอบในรอบวัน ท่านผู้อ่านอาจนำ
แนวทางที่ได้จากเรื่องนี้ ไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์อื่นได้อีกมากมาย


Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

 
kalayok กาลโยค
ที่นี่ ... กาลโยค ให้อะไรแก่ท่าน
      ท่านที่มีปัญหาชีวิตคิดไม่ออก...ต้องการข้อแนะนำ คำปรึกษา เชิญเข้ามาที่นี่
      โดยท่านสามารถติดตามคำตอบได้ ในเวบไซด์แห่งนี้


ข้อมูลที่ท่านต้องกรอก
1. ชื่อ (ใช้นามแฝงได้)
2. วัน เวลา และสถานที่เกิด
3. คำถามหรือปัญหาของท่าน

  ปีนี้การเงินจะดีขื้นไหมครับแล้วชีวิตนี้พอจะรวยเหมื่อนคนอื่นบ้างไหมครับ
  ซื้อบ้าน
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  งานปี 2559
  งานปี 2559
  จะเข้าโครงการดีหรือไม่
  ถามเรื่องรถ
  ถามความรักปี2559
  ดูดวงปี2559
  จะได้ที่ทำงานมัยคะ
  เนื้อคู่
มีต่อ...
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
 
Web Link
ดูดวง
ไหว้พระสร้างบุญ, เดินป่า, ล่องแก่ง, เชียงใหม่, จองโรงแรม,รถเช่า, จองรีสอร์ท, ทีลอซู, แพ็คเก็จทัวร์
Bangkok Hotels
ThaiNetBook แหล่งหนังสือมือสอง สถาพดี ราคาถูก
Happy to pay งานออนไลน์ 100% ไม่ต้องอบรม ไม่ต้องขายของ เติมเงินมือถือ ซื้อขายมือถือราคาทุน โบนัสแรงๆ แบ่งกำไรทำบุญ อ่านก่อนตัดสินใจ คุณเลือกเอง
ธุรกิจออนไลน์ มาแรงสุดสุด
Retailer of designer watches including brands as Rolex, Omega, Tag Heuer and much more
meemodo มีหมอดู เว็บดูดวง ดูดวงฟรี ทำนายความรัก เนื้อคู่ ความรัก ครอบครัว การงาน ทำนายฝัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สินค้าหลากหลาย-ขายปลีกขายส่ง
                 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี