ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
   
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง โหรามหาเวทย์ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ บทความที่ท่านควรรู้ สมัครสมาชิก    
 
ชีวิตของท่านจะไปทางไหน

ท่านผู้อ่านทุกท่านคงไม่เถียงว่า ทุกคนล้วนอยากรู้ทั้งนั้นว่าชีวิตของตนจะไปทางไหน

มีทางเดินอย่างไร จะประสบความสำเร็จด้านไหน หรือไม่ อย่างไร สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญ

หรือจุดอ่อนของชีวิตคืออะไร มีหนทางแก้ไขหรือหลีกเลี่ยงหรือไม่ จะหลีกเลี่ยงแก้ไขได้อย่าง

ไร อะไรต่างๆทำนองนี้ ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราๆท่านๆอยากรู้ แล้วเราจะหาคำตอบนี้ได้

จากที่ไหน มีวิธีการอย่างไร วิทยาศาสตร์ที่คุยกันนักกันหนาว่าเป็นศาสตร์ของความมีเหตุมี

ผลก็ยังไม่สามารถหาคำตอบให้แก่มนุษย์โลกได้ แต่กลับเป็นเรื่องแปลกที่เรากลับหาคำตอบ

ได้จากบุคคลที่เรียกกันว่า "หมอดู" หรือ "นักโหราศาสตร์" หรือ จากวิชาโหราศาสตร์นั่นเอง

ซึ่งบางท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แต่เมื่อใดที่คำทำนายหรือคำพยากรณ์ของหมอดูหรือ

นักโหราศาสตร์ถูกต้อง เมื่อนั้นคนที่บอกว่าคำทำนายเป็นเรื่องไร้สาระมักจะหัวร่อไม่ออกร้อง

ไห้ไม่ได้อะไรทำนองนั้น ผลสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนความเชื่อว่า โหราศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องงม

งายไร้สาระ สิ่งใดที่ท่านยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองก็ยังไม่ควรรีบด่วนสรุปหรือปิดโอกาส

ตัวท่านเอง

          
    การที่หมอดูหรือนักโหราศาสตร์สามารถพยากรณ์ชีวิตผู้คนในแง่มุมต่างๆได้ถูกต้อง

เป็นเพราะหลักวิชาที่เขานำมาใช้ในการพยากรณ์นั้นสอดคล้องกับกฎธรรมชาติ หรือสอด

คล้องกับความเป็นไปของธรรมชาติ กฎนั้นจึงเป็นอมตะ สามารถบอกอดีต ปัจจุบัน อนาคต

ได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากมนุษย์มีจุดกำเนิดมาจากธรรมชาติ มีชีวิตอยู่ได้เพราะธรรมชาติ

ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน สภาพแวดล้อมต่างๆ  และอื่นๆอีกร้อยแปด จึงต้องอยู่ภายใต้กฎ

ของธรรมชาติ จะหลีกลี้หนีกฎนี้ไปไม่พ้น แม้แต่วันสุดท้ายของชีวิตยังต้องคืนสังขารของ

ตนเองสู่พื้นโลกหรือธรรมชาติด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจะใช้กฎธรรมชาตินี่แหละเป็นเครื่อง

บอกว่าชีวิตของเราจะไปทางไหน จากการที่นักโหราศาสตร์ใช้หลักปรัชญาวิเคราะห์ธรรมชาติ

จนถ่องแท้ ประกอบกับการพิจารณาด้วยวิชาดาราศาสตร์ (ซึ่งไม่สามารถอธิบายโดยละเอียด

ได้ในหนังสือเล่มนี้เพราะจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ต้องอธิบายกันยืดยาวไม่รู้จบ จึงขอสรุปผล

สั้นๆ เพื่อท่านผู้อ่านจะได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้) ทำให้สรุปได้ว่าเหตุการณ์สำคัญๆที่

จะปรากฎและแสดงทิศทางชีวิตของแต่ละคน จะเกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณ 22-23 ปีครั้งหนึ่ง

และประมาณอายุ 44-46 ปีอีกครั้ง ดังนั้นถ้าท่านอยากทราบว่า ชีวิตของท่านจะไปทางไหน จะ

รุ่งหรือจะร่วงอย่างไรก็ต้องดูกันตอนช่วงอายุดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ช่วงอายุประมาณ

22-23 ปี ท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจการงาน ค้าขายได้ผลประโยชน์กำไรมากมาย แสดง

ว่าชีวิตของท่านโดยส่วนรวม จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงาน จะลงทุนทำการ

ค้าอะไร ก็มีแนวโน้มประสบความสำเร็จหรือรุ่งโรจน์เป็นส่วนใหญ่ หรือท่านผิดหวังในความรัก

ถูกหักอกในช่วงอายุดังกล่าว แสดงว่าชีวิตรักของท่านไม่ค่อยปกติ มักผิดหวังในความรักบ่อยๆ

ประสบกับการพลัดพรากในเรื่องชีวิตคู่ บางท่านมีโชคลาภอย่างฟลุ๊คๆเป็นประจำในช่วงอายุ

ดังกล่าว แสดงว่าท่านผู้นั้นมักมีโชคลาภในลักษณะดังกล่าวเป็นประจำ จะเสี่ยงโชค ซื้อล๊อต

เตอรี่ก็มีโอกาสได้เงินเป็นประจำ

          
    ช่วงอายุ 22-23 ปีถือว่าเป็นจุดวิกฤตจุดที่ 1 ของชีวิต จะเรียกว่าเป็น "วัยเบญจเพศ"

แรกของชีวิตก็ไม่ผิดนัก คนโบราณจึงถือว่าอายุในวัยนี้เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายจุดหนึ่งของชีวิต

ถ้าไม่ระมัดระวังตัวให้ดี ดำเนินชีวิตไม่ถูกทาง อาจต้องกลายเป็นเหยื่อสังเวยปากเหยี่ยวปาก

กาเอาง่ายๆ จึงนิยมให้ผู้ชายบวชในวัยนี้ 

          
    ในวัยระหว่างอายุ 44-46 ปีถือว่าเป็นจุดวิกฤตที่สำคัญที่สุดของชีวิต บางคนถึงแก่กรรม

โดยไม่คาดฝัน บางคนประกอบธุรกิจการค้าแล้วล้มละลาย บางคนร่ำรวยขึ้นมาอย่างฟลุ๊คๆ

อาจจะรวยจากการค้า การพนัน เล่นหุ้น ขายที่ รับมรดก ทำนองบุญใครบุญมัน บางคนป่วย

หนัก เหตุการณ์ต่างๆในวัยนี้ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่บอกบทสรุปชีวิตของแต่ละคน ถ้าท่านได้

บันทึกเหตุการณ์ในวัยนี้ไว้อย่างละเอียด จะช่วยให้ท่านรู้ทางหนีทีไล่ของชะตาชีวิตของท่าน

เองได้เป็นอย่างดี

          
    เหตุการณ์ที่เกิดในช่วงอายุ 22-23 ปี และช่วงอายุ 44-46 ปี จะคล้ายคลึงกัน เหตุ

การณ์ในชีวิตมนุษย์จะไม่เหมือนสูตรเคมี ที่ผสมสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันแล้วได้ผลออกมาเหมือน

เดิมทุกประการไม่ได้เป็นไปแบบ "เหตุเป็นอย่างไร ผลเป็นอย่างนั้น" แต่จะมีรูปแบบดังนี้คือ

"เหตุเป็นอย่างไร ผลก็เป็นอย่างนั้นโดยอุปมาอุปมัย" จากความจริงข้อนี้ เพื่อให้ชีวิตของเรา

ดำเนินไปตามหนทางหรือกรรมที่เราเลือกได้มากที่สุด ท่านจึงควรเลือกประกอบแต่กรรมที่

ดีๆ ในวัยนี้ ชีวิตจะได้ประสบแต่ความสำเร็จที่ท่านต้องการ

          
    ช่วงอายุดังกล่าว เป็นตัวเลขโดยประมาณ จะคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย  หากท่านผู้

อ่านต้องการทราบช่วงอายุดังกล่าวที่แท้จริงของตัวท่านเอง ก็จำเป็นต้องปรึกษานักโหรา-

ศาสตร์ยูเรเนียนโดยตรง ท่านก็จะได้ช่วงอายุดังกล่าวโดยละเอียดสำหรับตัวท่านเองจริงๆ

          
   "ชีวิตของท่านจะไปทางไหน" นักโหราศาสตร์จะเรียกว่า "พื้นดวงชะตา" หมายความ

ถึง บทสรุปของชีวิตโดยรวมๆ ท่านที่เคยไปตรวจดวงชะตากับหมอดู คงจะคุ้นเคยกับคำๆนี้

บางท่านใช้คำว่า "วาสนา" ก็มีความหมายเดียวกัน

          
    สรุปแล้วเมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว ท่านก็สามารถพยากรณ์พื้นดวงชะตาหรือวาสนา

ของท่านได้โดยไม่ต้องผูกดวงชะตา
Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

 
kalayok กาลโยค
ที่นี่ ... กาลโยค ให้อะไรแก่ท่าน
      ท่านที่มีปัญหาชีวิตคิดไม่ออก...ต้องการข้อแนะนำ คำปรึกษา เชิญเข้ามาที่นี่
      โดยท่านสามารถติดตามคำตอบได้ ในเวบไซด์แห่งนี้


ข้อมูลที่ท่านต้องกรอก
1. ชื่อ (ใช้นามแฝงได้)
2. วัน เวลา และสถานที่เกิด
3. คำถามหรือปัญหาของท่าน

  ปีนี้การเงินจะดีขื้นไหมครับแล้วชีวิตนี้พอจะรวยเหมื่อนคนอื่นบ้างไหมครับ
  ซื้อบ้าน
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  งานปี 2559
  งานปี 2559
  จะเข้าโครงการดีหรือไม่
  ถามเรื่องรถ
  ถามความรักปี2559
  ดูดวงปี2559
  จะได้ที่ทำงานมัยคะ
  เนื้อคู่
มีต่อ...
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
 
Web Link
ดูดวง
ไหว้พระสร้างบุญ, เดินป่า, ล่องแก่ง, เชียงใหม่, จองโรงแรม,รถเช่า, จองรีสอร์ท, ทีลอซู, แพ็คเก็จทัวร์
Bangkok Hotels
ThaiNetBook แหล่งหนังสือมือสอง สถาพดี ราคาถูก
Happy to pay งานออนไลน์ 100% ไม่ต้องอบรม ไม่ต้องขายของ เติมเงินมือถือ ซื้อขายมือถือราคาทุน โบนัสแรงๆ แบ่งกำไรทำบุญ อ่านก่อนตัดสินใจ คุณเลือกเอง
ธุรกิจออนไลน์ มาแรงสุดสุด
Retailer of designer watches including brands as Rolex, Omega, Tag Heuer and much more
meemodo มีหมอดู เว็บดูดวง ดูดวงฟรี ทำนายความรัก เนื้อคู่ ความรัก ครอบครัว การงาน ทำนายฝัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สินค้าหลากหลาย-ขายปลีกขายส่ง
                 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี