ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
   
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง โหรามหาเวทย์ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ บทความที่ท่านควรรู้ สมัครสมาชิก    
 
การกำหนดชะตาชีวิตประจำปีด้วยตนเอง

 เมื่อเรากำหนดชะตาชีวิตโดยรวมของเราได้แล้ว ต่อไปก็มาถึงขั้นการกำหนดชะตา

ชีวิตประจำปี ปี ในที่นี้หมายถึงช่วงเวลาจากไหนถึงไหนกันแน่ ก่อนที่เราจะเข้าถึงเนื้อหา

สำคัญ ก็ต้องเริ่มกันตรงที่มาก่อนว่า การกำหนดชะตาชีวิตประจำปีมีที่มาอย่างไร มีปรัชญา

ใดมาสนับสนุน เมื่อเทียบเคียงกับปรากฎการณ์ธรรมชาติแล้วมีความสอดคล้องกันหรือไม่

โดยจะขอนำคำสอนของท่านอาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์ ที่กล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษา

ถิ่นไกลโหราศาสตร์ยูเรเนียนของโรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพ มาให้ท่านผู้อ่านพิจารณา          
        " จังหวะวัน จังหวะปี จังหวะชีวิต          
    คำว่า "จังหวะ" ในที่นี้มีความหมายคล้ายคลึงกันกับคำว่า "วงรอบ"

          
    ความเป็นไปของชีวิตทุกชีวิตจะสอดคล้องกับจังหวะของฟ้าอันหนึ่ง และเพราะเหตุ

นี้เอง มนุษย์จึงทราบว่า พฤติกรรมทุกพฤติกรรมของชีวิตจะอยู่ในอิทธิพลของฟ้าอย่างน้อย

ก็ภายในขอบเขตอันหนึ่ง สิ่งที่จะขัดขืนหรือหักล้าง "จังหวะของฟ้า" ได้นั้น มีเพียงสิ่งเดียว

เท่านั้น ซึ่งสิ่งๆนั้นก็คือ "ใจ" หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ "ความต้องการ" หรือ "ความปรารถนา"

ของคน แต่ส่วนมากเมื่อขัดขืนแล้วมักจะเกิดโทษ

          
    ในวันๆหนึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 8 ห้วงด้วยกัน แต่ละห้วงมี "จุดเปลี่ยน" คือ 0 น. 6 น.

12 น. 18 น. และตรงจุดกึ่งกลางของห้วงคือ 3 น. 9 น. 15 น. และ 21 น. ณ จุดเปลี่ยนทั้ง

แปดนี้ การเปลี่ยนแปลงทางอุตุนิยมวิทยาและทางฟิสิคส์ จะเป็นไปในลักษณะสูงสุดและต่ำ

สุดอันได้แก่ ความกดอากาศ การเคลื่อนไหวของอากาศ อาการสั่นของแม่เหล็กโลก เป็นต้น

          
    บรรดาพืชพันธ์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน จะผลิตกลูโคสมากที่สุดและน้อยที่สุด ดูดน้ำ

และคลายน้ำ ฯลฯ ณ จุดเปลี่ยนทั้งแปดนี้

          
    สำหรับมนุษย์ตรงจุดเปลี่ยนทั้งแปด ตับและไตจะมีการขับถ่ายในลักษณะมากที่สุด

และน้อยที่สุด ความดันโลหิตจะสูงที่สุดและต่ำที่สุด อุณหภูมิในร่างกายจะสูงที่สุดและต่ำที่สุด

ฯลฯ

          
    วิชาโหราศาสตร์นิยมเทียบว่าวันเหมือนกับปี (และโดยทั่วไป บุคคลทั่วๆไป ก็มักนิยม

เอาวันกับปีมาเทียบกันเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากบทประพันธ์ต่างๆ) กล่าวคือ

              
        เวลาเช้า    เทียบได้กับ       ฤดูใบไม้ผลิ

              
        เวลาเที่ยง   เทียบได้กับ       ฤดูร้อน

              
        เวลาเย็น    เทียบได้กับ       ฤดูใบไม้ร่วง

              
        เวลากลางคืน เทียบได้กับ       ฤดูหนาว

          
    ผู้ที่ตื่นนอนยากในตอนเช้า ย่อมเป็นสิ่งบอกเหตุถึงความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในต้นปี

(คิดเดือนเมษายน  เป็นต้นปีตามหลักโบราณ) ผู้ที่รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเมื่อตื่นนอนตอนเช้า

หรือมีความรู้สึกสดชื่นในตอนเช้า ย่อมเป็นสิ่งบอกเหตุถึงชีวิตที่สดชื่นรื่นรมย์ในตอนต้นปี

(ซึ่งได้แก่เดือนเมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน)

          
    ความจริงมนุษย์เราจะเกิดในเดือนต่างๆเหล่านี้มากที่สุด (โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม

และมิถุนายน) ซึ่งเทียบได้กับการออกผลของพืชพันธ์ต่างๆซึ่งจะออกในเดือนดังกล่าวนี้มาก

ที่สุดในรอบปี สถิติการข่มขืน อนาจารก็เช่นกัน มีตัวเลขสูงในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน

เด็กๆจะเติบโตในหน้าร้อน ส่วนในหน้าหนาวน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว (การเจริญเติบ

โตจะลดลง)

          
    จากข้อเท็จจริงตามที่ได้กล่าวมานี้ ทำให้เราสามารถที่จะอนุมาณต่อไปได้ว่าอันวัย

เด็กนั้นย่อมเทียบได้กับเมล็ดพืช ลูกไม้ ผลไม้และดอกไม้ และเทียบได้กับกระแสลมและ

สายฝนของฤดูใบไม้ผลิด้วย ส่วนการเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาว ซึ่งเป็นวัยที่เราทราบถึงชีวิต

อันแท้จริงนั้น เทียบได้กับ กรรมวิธีการเผาผลาญของฤดูร้อน ซึ่งแสงแดดอันร้อนระอุของ

ดวงอาทิตย์จะขจัดความอุดมสมบูรณ์ที่มากับสายฝนและกระแสลมฤดูใบไม้ผลิให้หมดไป

ทีละน้อยๆ ครั้นย่างเข้าวัยกลางคน มนุษย์ได้รับประสบการณ์มาอย่างเต็มที่และเพียบพร้อม

ไปด้วยความเข้มแข็ง พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทุกอย่างทุกประการ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำ

เร็จและมีชัยชนะ ชีวิตในตอนนี้จะเทียบได้กับระยะการเก็บเกี่ยวพืชผลที่สุกงอมแล้ว หากจะ

เปรียบกับธรรมชาติ ก็จะเทียบได้กับฤดูการเก็บเกี่ยวหรือฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้ยิ่งร่วงหล่น

ไปตามกาลเวลามากเพียงใด ย่อมเทียบได้กับความหวังของคนในวัยนี้ ซึ่งจะค่อยๆมีน้อย

ลงๆไปตามลำดับ เมื่อความหวังมีน้อยลง อาการทางสมาธิจะมีมากขึ้น และมีมากขึ้นโดยลำ

ดับเมื่อย่างเข้าวัยชราซึ่งเทียบได้กับฤดูหนาว พลังงานต่างๆจะถูกสงวนเอาไว้เพื่อประทัง

ชีวิตให้รอดอยู่ได้วันและปีลุล่วงไปตามแนวทางที่แน่นอนของตนฉันใด ชีวิตของคนก็ย่อม

จะล่วงเลยไปตามกาลเวลาโดยสอดคล้องกันไปกับจังหวะของฟ้าที่แน่นอนอันหนึ่งฉันนั้น

          
    วันและปีจะมีความสัมพันธ์กับชีวิตของคนเราตลอดเวลา มีเสมอๆในบทประพันธ์ที่

กล่าวว่า วัยเด็กเหมือนกับตอนเช้า ผู้ใหญ่เปรียบเหมือนเวลาเที่ยง และวัยชราเปรียบเหมือน

เวลาเย็น

          
    การเปรียบเทียบดังกล่าวมานี้  จะเป็นจริงแต่เฉพาะในส่วนของโลกแบบแล๊ตติจูด

ย่านกลางเท่านั้น เพราะที่ขั้วโลกนั้นจะเป็นกลางวันเสียครึ่งปี และอีกครึ่งปีเป็นกลางคืน ซึ่ง

หมายความว่า  หนึ่งวันนั้นเท่ากับหนึ่งปีอย่างแท้จริง"          
    อีกคำสอนหนึ่งที่น่าสนใจคือ          
        " วันคือปี และ ปีคือวัน          
    การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ อาจแบ่งออกได้เป็น 2 อาการคือ

          
    1. อาการเลื่อนรอบดวงอาทิตย์ ทำให้เกิด "ปี"

          
    2. อาการหมุนรอบตัวเอง ทำให้เกิด "วัน"

          
     เนื่องจากอาการเลื่อนรอบดวงอาทิตย์ก็คือ การหมุนรอบตัวเองรูปแบบหนึ่ง เมื่อ "ปี"

ก็เป็นการหมุนรอบตัวเองของโลกเช่นเดียวกับ "วัน" ฉะนั้น "ปี" กับ "วัน" จึงเป็นสิ่งเดียว

กัน และเพราะความเหมือนกันนี้เอง ธรรมชาติของ "ปี" และ "วัน" จึงอาจเทียบกันได้......"          
    จากคำสอนข้างต้นจะโยงมาถึงปรัชญาที่ว่า "หนึ่งวัน เหมือนกับ หนึ่งปี"  ซึ่งเราจะใช้

เป็นกุญแจดอกสำคัญเพื่อไขไปสู่เหตุการณ์ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง เนื่องจากจุดเปลี่ยนของ

ชีวิตคนในรอบปีมีหลายจุด ซึ่งสัมพันธ์กับห้วงเวลาที่เราพิจารณาด้วย จึงขอแยกตามช่วงเวลา

ที่มีผลต่อชีวิตในรอบปี อันได้แก่          
    1. การกำหนดชะตาชีวิตหลังการคลอด          
    มีปรัชญานำคือ "วันคือปี ปีคือวัน" เมื่อ "วัน" กับ "ปี" คือสิ่งเดียวกัน เช่นนี้ อายุ 1 วัน

ก็ย่อมจะเทียบได้กับอายุ 1 ปีด้วยและในทำนองเดียวกัน อายุ 2 วันก็จะเทียบได้กับอายุ 2 ปี

อายุ 3 วันเทียบได้กับอายุ 3 ปี ........โชคชะตาเมื่ออายุ 55 ปีก็คือโชคชะตาเมื่ออายุ 55 วัน

หรือวันที่ 55 หลังจากเกิด 

          
    ท่านผู้อ่านคงจะแปลกใจว่าแล้วเราจะกำหนดชะตาชีวิตให้กับตนเองได้อย่างไร เนื่อง

จากท่าน ๆ  เราๆส่วนใหญ่จะผ่านวัยทารกมาแล้วทั้งนั้น ซึ่งคงจะไปกำหนดอะไรไม่ได้แล้ว

นอกจากท่านกำลังจะมีบุตร ท่านก็สามารถนำกฎเกณฑ์นี้ไปประยุกต์ใช้กับบุตรของท่านชีวิต

ของคนเราในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครอายุถึง 100 ปี แต่ถ้าเราประมาณการไว้ว่า

อยากให้บุตรของเรามีอายุถึง 100 ปี  ดังนั้นช่วงที่เด็กทารกอายุตั้งแต่ 1 วันจนถึง 100 วัน

ท่านควรจะดูแลเอาใจใส่ฟูมฟักเขาเป็นอย่างดี ชีวิตของเขาโดยรวมจะได้มีแต่ความอบอุ่น

มีคนให้ความรักเมตตาสงสารให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี ระวังยุงไม่ให้ไต่ไรไม่

ให้ตอมถ้าจะให้ดีก็ควรจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กแต่ละวันอย่างละเอียด จะเป็น

เสมือนเหตุการณ์แม่บท เพื่อเทียบเคียงกับเหตุการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในแต่ละช่วง

อายุได้ ซึ่งต้องใช้การอุปมา เทียบเคียงเป็นเหตุการณ์ให้เหมาะสมกับวัยด้วย

          
    นอกจากเหตุการณ์แต่ละวันหลังการเกิดของทารกจะบอกลีลาชีวิตของเขาเองแล้ว

ยังบอกถึงลีลาชีวิตของผู้เป็นบิดามารดาด้วย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อทารกอายุ 3 วัน ปรากฎว่า

มีคนเอาของขวัญมาเยี่ยม ท่านได้รับของเป็นที่ประทับใจ แสดงว่า อีกสามปี ท่านก็จะมีโชค

ลาภในลีลาดังกล่าวด้วย หรือในวันเดียวกันท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศ แสดงว่าอีกสาม

ปีหลังจากนั้น ท่านจะต้องมีการพลัดพรากครั้งสำคัญหรือมีการเดินทางไปอยู่ต่างประเทศ

เป็นเวลานานก็ได้ เหล่านี้เป็นต้น


          
    2.การกำหนดชะตาชีวิตประจำปีจากวันครบรอบวันเกิด

          
    ปรัชญานำคือ "วันคือปี ปีคือวัน" 

          
    วันครบรอบวันเกิดที่แท้จริงของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องตรงกับวันที่ตนเองเกิดทุกครั้ง

ไป บางครั้งอาจจะตรงวัน บางครั้งคลาดเคลื่อนไปหนึ่งถึงสองวัน อาจครบกำหนดก่อนวันที่เกิด

หรือหลังก็ได้ ซึ่งโดยเทคนิคทางโหราศาสตร์จะถือว่าวันครบรอบวันเกิดในแต่ละปีที่แท้จริงคือ

ณ วันเวลาที่องศาของดวงอาทิตย์จรปัจจุบันมาทับกันสนิทกับองศาของดวงอาทิตย์ ณ วันเวลา

ที่เขาเกิด ยิ่งมีอายุมากขึ้น วันครบรอบอายุที่แท้จริงก็จะคลาดเคลื่อนไปจากวันที่เขาเกิดมาก

ขึ้น อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลคือแล้วแต่ว่าใครเกิดช่วงไหนของปี ส่วนการคำนวณเพื่อให้ได้วันครบ

รอบวันเกิดของตนเองที่แท้จริงก็คงเป็นหน้าที่ของนักโหราศาสตร์ที่จะสามารถคำนวณหาได้

อย่างถูกต้อง

          
    จากปรัชญา "วันคือปี ปีคือวัน" ผนวกกับวันครบรอบวันเกิดที่แท้จริงหรือที่เรียกกันว่า

วันทินวรรษ ณ วันนี้ ดวงดาวบนท้องฟ้าจะมีอิทธิพลต่อเจ้าของดวงชะตานานถึง 1 ปีนับตั้งแต่

วันทินวรรษ ก็เข้าสูตร หนึ่งวันเหมือนกับหนึ่งปี ชีวิตในวันนั้นเป็นอย่างไร ชีวิตในปีนั้นก็เป็น

อย่างนั้น ดังนั้น ถ้าท่านอยากให้ชีวิตของท่านในปีนั้นดีอย่างไร ก็จะทำวันนั้นให้ดีอย่างนั้น ควร

เลือกทำแต่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์หรือมีคุณค่า หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่ายใน

วันนี้ ทำจิตทำใจให้งดงาม มีความสุขสบายใจ ชีวิตของท่านโดยส่วนรวมจะได้ประสบแต่เหตุ

การณ์ที่ทำให้ท่านสมหวัง มีความสุข

          
    ท่านที่ได้มีโอกาสปรึกษานักโหราศาสตร์ท่านก็จะได้วันครบรอบวันเกิดที่แท้จริงของ

ท่าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง แต่บางท่านที่ไม่มีโอกาสดังกล่าว ก็มีแนวทาง

กว้างๆ คือ ในช่วงก่อนและหลังวันครบรอบวันที่เกิดอย่างละ 1 วัน เช่นท่านเกิดวันที่ 2

มกราคม ดังนั้น ช่วงวันที่ 1 ถึง 3  มกราคมของทุกปี ท่านควรเลือกทำแต่กรรมดีตามที่กล่าว

มาแล้วข้างต้น ดังนั้นในวันครบรอบวันเกิด จึงนิยมจัดงานฉลองวันเกิด อย่างน้อยก็มีโชค

จากคนรอบข้างที่มาร่วมอวยชัยให้พร  หรือนำของขวัญมาให้ ทำให้เจ้าของงานวันเกิดมีความ

สุขสบายใจในระดับหนึ่ง หากท่านมีบุตรหลานและ อยากให้เขาประสบความสุขสมหวังทุกปีก็

สามารถนำหลักข้อนี้ไปประยุกต์ใช้ได้

          
     สรุปแล้ว ท่านสามารถกำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง ด้วยการสร้างแต่กรรมดี  ทำแต่

สิ่งที่มีคุณค่าทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น สร้างบุญทำกุศล กรวดน้ำแผ่เมตตา แถมด้วยการรักษา

ศีลด้วยก็ดี  ในวันครบรอบวันเกิดทุกปี ก็จะทำให้ท่านได้รับผลกรรมดีที่ท่านกำหนดด้วย

ตนเองตลอดทั้งปี (คือ ตั้งแต่วันครบรอบวันเกิดปีนี้จนถึงวันที่ครบรอบวันเกิดปีถัดไป)

          
     อยากจะยกเหตุการณ์จริงมาเป็นตัวอย่าง  จะได้เป็นแนวทางสำหรับท่านผู่อ่านในการ

อ่านชะตาชีวิตและกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง ตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังเป็นเหตุการณ์จริง

ที่เกิดขึ้นกับตัวของผมเอง เมื่อวันครบรอบวันเกิดปี 2535 (เป็นวันครบรอบวันเกิดที่แท้จริง

ที่คำนวณตามเทคนิคทางโหราศาสตร์)   เนื่องจากผมทราบล่วงหน้าอยู่แล้วว่าวันนั้นเป็นวันสำคัญ

ที่ผมสามารถกำหนดชะตาชีวิตให้ตนเองได้ ผมรีบตื่นแต่เช้าเพื่อไปใส่บาตร และกรวดน้ำอุทิศ

ส่วนกุศลไปให้ครูบาอาจารย์ บรรพบุรุษ  เจ้ากรรมนายเวรและผู้เกี่ยวข้อง ก็ทำให้มีความสบาย

ใจและอิ่มเอิบเป็นพิเศษ วันนั้นธนาคารส่งผมไปอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไอ.บี.เอ็ม.

ขณะฟังการอบรมก็พยายามตั้งใจฟัง  เพื่อให้เป็นการเข้ารับการอบรมที่มีคุณค่าและเกิด

ประโยชน์แก่ตนเอง พอจบจากการอบรมก็กลับบ้านและนำโปรแกรมเกมส์ขับรถแข่งมา 

LOAD ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผมเคยนำโปรแกรมนี้มา LOAD หลายครั้งแล้วแต่ไม่สำเร็จ

เพิ่งจะมาสำเร็จในครั้งนี้ ก็รู้สึกประทับใจมาก รูปรถแข่งในเกมส์นี้ก็สวยประทับใจ เป็นรถ

จำพวกรถซิ่ง เมื่อเล่นเกมส์ปรากฎว่ามีการชนกับรถแข่งคันอื่นหลายครั้ง แต่ไม่รู้สึกว่าเสียหาย

รุนแรงอะไรมาก เพราะเป็นเพียงการเล่นเกมส์เท่านั้น เพียงแต่หงุดหงิดนิดหน่อย นี่คือ เหตุ

การณ์ที่น่าประทับใจที่เกิดขึ้นในวันนั้น

          
     ปรากฎว่าเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับผมในปีนั้นคือ

          
     1. ธนาคารส่งผมไปอบรมคอมพิวเตอร์เกือบตลอดทั้งปี ถ้าไม่ไปอบรมที่บริษัทไอ.บี.

เอ็ม.ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทไอ.บี.เอ็ม.เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นประจำ ผลการอบรมก็ได้ผลดี

พอสมควร ส่วนใหญ่ผมจะตั้งใจศึกษาเรียนรู้เหมือนการอบรมเมื่อวันครบรอบวันเกิด

          
     2. ประมาณเดือนธันวาคม 2535 ผมตัดสินใจซื้อรถยนตร์คันหนึ่ง เป็นรถเกียร์อัตโนมัติ

รูปร่างโฉบเฉี่ยวแบบรถซิ่งนิดๆ เรียกว่าถูกใจมาก  เหมือนกับเกมส์รถแข่งที่นำมา LOAD ลง

เครื่องคอมพิวเตอร์ในวันครบรอบวันเกิด ถ้าเทียบระยะเวลาในรอบวันซึ่งประมาณตอนค่ำก็จะ

ตรงกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นประมาณช่วงสิ้นปีพอดี

          
     3. หลังจากซื้อรถแล้ว ก็เกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหลายครั้งเหมือนกัน ซึ่งไม่ได้ทำให้

มีอันตรายรุนแรง เพียงแต่ทำให้อารมณ์หงุดหงิด ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเป็นรถที่ออกมา

ใหม่ไม่กี่เดือน

          
    จากตัวอย่างนี้คงพอจะทำให้ท่านผู้อ่านมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับว่า ท่านจะกำหนด

ชะตาชีวิตในรอบปีด้วยตัวท่านเองได้อย่างไร  และยังทำให้ทราบอีกว่าชีวิตของท่านในปีนั้นจะ

เดินไปทางไหน  ดีหรือไม่ดีอย่างไร มีอะไรที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งก็ไม่มีปัญหาสิ่งที่ทำให้

ท่านแตกฉาน ก็ด้วยการพิสูจน์ ประสบการณ์จะเป็นครูสอนท่านเอง ถ้าท่านหมั่นสังเกตมากเท่า

ใด ท่านก็จะทราบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับท่านละเอียดมากขึ้นเท่านั้น


          
     3. การกำหนดชะตาชีวิตประจำปีจากวันเปลี่ยนศักราชของท้องฟ้า(วันอายันตสงกรานต์)


          
     ปรัชญานำคือ "การเกิดที่แท้จริง เริ่มจากการปฏิสนธิ"
 
          
     ทุกท่านคงจะยอมรับความเป็นจริงโดยไม่มีเงื่อนไขที่ว่า   การเกิดที่มาก่อนการคลอด

จากครรภ์มารดา แท้ที่จริงแล้วคือการปฏิสนธิ (ถึงแม้ว่าพลังแห่งการให้กำเนิด จะถูกแฝงอยู่

ในตัวของผู้เป็นบิดามารดามานานแล้วก็ตาม) การคลอดจากครรภ์มารดาเปรียบเหมือนการที่

บรรดาพืชพันธ์ต่างๆเริ่มงอกจากเมล็ดพันธ์ การปฏิสนธิการเหมือนการผสมพันธ์ระหว่าง

เกสรตัวผู้และไข่ของตัวเมีย ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่สอดคล้องกับการปฏิสนธินี้จะตรงกับ

ช่วงที่อาทิตย์โคจรอยู่ในราศีมังกร  คือระหว่างวันที่ 22 ธันวาคมถึงวันที่ 20 มกราคมของทุก

ปี ซึ่งตรงกับฤดูหนาว ถ้าเป็นในรอบวันจะเทียบได้กับเวลาเที่ยงคืน ความจริงพัฒนาการธรรม

ชาติจะสิ้นสุดลงที่ตรงจุดนี้  การขยายตัวของวงรอบของไม้ยืนต้นยุติลงโดยสมบูรณ์ กระแสน้ำ

เลี้ยงเก่าหยุดไหล ในขณะเดียวกันกระแสน้ำเลี้ยงใหม่สำหรับวงรอบใหม่ของธรรมชาติจะเริ่ม

ต้นพัฒนาการของธรรมชาติจึงยังคงดำเนินต่อไป  ถ้าจะเทียบแล้วก็ไม่ต่างอะไรก็การปฏิสนธิใน

ครรภ์มารดาของทารก สาขาใหม่ของวงศ์ตระกูลเริ่มจุติ ณ จุดนี้จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นใน

รอบปีที่แท้จริงของธรรมชาติ

          
     ปรากฎการณ์บนท้องฟ้า ณ วันที่ดวงอาทิตย์สถิตทับจุดตั้งต้นของราศีมังกร หรือประ

มาณ วันที่  22  ธันวาคมของทุกปีจึงมีความสำคัญยิ่งวันหนึ่ง โหราศาสตร์ยูเรเนียนถือว่าวันนี้

เป็นวันเปลี่ยนศักราชของท้องฟ้า (นิยมเรียกกันว่า "วันอายันตสงกรานต์") เมื่อเชื่อมโยงกับ

สมการแห่งจักรวาลที่ว่า " อาตมัน = ปรมาตมัน" นำไปสู่ปรัชญาสัมพันธภาพแห่งเวลา "1 วัน

= 1 ปี" ตีความตามรหัสนัย  ย่อมหมายความว่า ชีวิตของท่านในวันนี้คือชีวิตของท่านในปีหน้า

อธิบายขยายความได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ (ประมาณ 22 ธันวาคมของทุกปี) เป็นอย่าง

ไร ชีวิตในปีถัดมาทั้งปีก็จะเป็นอย่างนั้น

          
     เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้ว ถ้าปรารถนาให้ชีวิตทั้งปีดีอย่างไร  ก็จงพยายามทำให้ชีวิตในวันนี้ดี

เช่นนั้นเถิด สรุปแล้วเรายิงนกครั้งเดียวได้นกสองตัว คือ นอกจากเราจะกำหนดชะตาชีวิตประ

จำปีของตนเองได้ในระดับหนึ่งแล้ว (เราไม่สามารถกำหนดหรือควบคุมได้ทั้งหมด เพราะใน

ปรมาตมันที่เราสังกัดอยู่ ยังมีอาตมันอื่นๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่เราไม่สามารถควบคุมได้)

ยังทำให้เราทราบว่า เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับเราในปีนั้นมีอะไรบ้าง ดีหรือร้ายอย่างไร

มีลำหักลำโค่นรุนแรงหรือไม่

          
    บางคนประสบแต่เหตุการณ์ธรรมดาสามัญในวันสงกรานต์ ชีวิตของเขาในปีนั้นทั้งปีก็

ไม่มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้น ล้วนเป็นเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆทั้งสิ้น บางคนประสบแต่เหตุการณ์

ใหญ่และน่าประทับใจในวันสงกรานต์ ปีนั้นทั้งปีเขาก็ประสบแต่เหตุการณ์ใหญ่ ๆ ซึ่งมีบทบาท

สำคัญและรุนแรงต่อชีวิตของเขา

          
    ถ้าท่านผู้อ่านสังเกตเหตุการณ์ที่ท่านประสบในวันนี้ให้ถี่ถ้วน และจดบันทึกไว้ท่านจะรู้

อนาคตของท่านในปีนั้นได้เป็นอย่างดี

          
     สรุปแล้วเราสามารถทราบและกำหนดชะตาชีวิตของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการ

สร้างแต่กรรมดีในวันสงกรานต์ (ซึ่งตรงกับประมาณวันที่ 22 ธันวาคมของทุกปี ) ชีวิตของ

ท่านในปีนั้น (นับตั้งแต่วันสงกรานต์ปีที่พิจารณา สิ้นสุดวันก่อนวันสงกรานต์ปีถัดไป) ก็จะดี

ตามไปด้วย สำหรับวันสงกรานต์ที่แน่นอนของแต่ละปีนั้น ผมได้ระบุไว้ในส่วนท้ายของหนัง

สือเล่มนี้แล้ว (ตารางวันเปลี่ยนศักราชของท้องฟ้า) ท่านผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้เลย โดยไม่

จำเป็นต้องไปจ้างให้ใครคำนวณให้เสียเงินเสียทองอีก

          
     เมื่อทราบวิธีการแล้ว ผมจะนำประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตนเองมาเล่าให้ฟังอีกเช่น

เคย ในวันสงกรานต์ปี 2535 ตรงกับวันที่ 21 ธันวาคม 2535 เวลา 21.44 น.ประเทศไทย

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับผมในวันนี้ (วันที่ 21 ธันวาคม 2535 ตั้งแต่เวลา 21.44 น.

จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2535 เวลา 21.43 น.) คือ พอถึงเวลา 21.44 น.ของวันที่ 21 

ธันวาคม 2535 ผมก็จุดธูปเทียนบูชาพระ สวดมนต์และนั่งสมาธิภาวนา เพื่อทำให้จิตใจผ่อง

แผ้ว เพราะถ้าเริ่มต้นดีเสียอย่าง ก็คาดหวังว่าสิ่งที่ตามมาในภายหน้าก็น่าจะดีด้วย เช้าวันรุ่ง

ขึ้นก็ทำบุญใส่บาตร วันที่ 2 ธันวาคม 2535 ผมต้องเข้ารับฟังการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้า

ที่อีกหน่วยงานหนึ่ง  โดยต้องพลัดพรากจากที่ทำงาน ไปยังสำนักงานใหญ่ พร้อมกับพนักงาน

ในสังกัดอีก 3 คน  การเรียนการสอนในวันนั้นเป็นไปด้วยดี ผู้สอนก็สอนเต็มที่ ผู้เรียนก็ได้รับ

ความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่ไม่น่าประทับใจสำหรับผมในวันนั้นคือ ผมเกิดมีอาการ

ท้องเสีย เรี่ยวแรงแทบไม่มี เป็นอย่างกระทันหัน ใจจริงอยากจะกลับไปนอนพัก แต่ฝืนทนอยู่

จนกว่าจะเลิกงาน เพราะมีเหตุผลว่า ถ้ากลับไปนอน  แสดงว่ายอมแพ้ภัยที่มาเบียดเบียน แต่ถ้า

แข็งใจสู้ แสดงว่าไม่ว่าปีนั้นจะมีอุปสรรคหรือภัยอะไรเข้ามา ผมจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นและชนะ

ได้ในที่สุด นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมในวันสงกรานต์ปี 2535 เหตุการณ์จริงที่ผมประสบ

ในปี 2536 ได้แก่

          
    1. ปีนั้นทั้งปี ผมต้องวุ่นอยู่กับการศึกษาหาความรู้ในงานเพิ่มเติม เนื่องจากมีการปรับ

เปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานใหม่ จึงต้องไปรับผิดชอบงานใหม่ทั้งหมด เป็นงานที่ไม่เคย

ทำมาก่อน และส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้อยู่ประจำสำนักงาน ต้องมีการพลัดพรากเดินทางเป็น

ประจำ พนักงานในสังกัดก็เช่นกัน อยู่ในสภาพที่ต้องขวนขวายเรียนรู้งานใหม่ที่ต้องรับผิดชอบ

เกือบตลอดปี แต่มีเจ้าหน้าที่ที่เคยรับผิดชอบแต่เดิมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ด้วยความเต็มใจ

ด้านผู้เรียนรู้ก็ได้รับความรู้เต็มที่ ซึ่งเป็นไปทำนองเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันสง-

กรานต์

          
    2. ในปี 2536 ผมต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะป่วยเนื่องจากอาหารเป็นพิษ และมีอาการ

ท้องเสีย หมดเรี่ยวหมดแรงเป็นประจำ สุขภาพจึงไม่ค่อยแข็งแรงสมบูรณ์เท่าที่ควร แต่ละครั้ง

ผมเองมักต้องฝืนใจต่อสู้กับโรคภัยที่มาเบียดเบียน ทำให้หายป่วยไข้ได้เร็วซึ่งคล้ายคลึงกับ

อาการป่วยที่เกิดขึ้นในวันสงกรานต์

          
    จากตัวอย่างข้างต้น ท่านผู้อ่านจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยที่เราจะอ่านชะตาชีวิต

ของเราเองโดยไม่ต้องผูกดวง สิ่งที่เกิดขึ้นและประทับใจท่าน จะเป็นเหตุการณ์แม่บทที่ดีใน

การคลี่คลายเหตุการณ์ปัญหาที่ท่านอยากรู้ ลองสังเกตและทดลองใช้ดูสิครับ ไม่ต้องเสียแรง

ไม่เสียเงิน เพียงแต่ลงทุนใช้สมองและปัญญา คิด สังเกต จดจำและจดบันทึก ท่านก็จะกุม

ชะตาชีวิตของท่านเองอยู่ในมือได้อย่างไม่ยากเย็น
Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

 
kalayok กาลโยค
ที่นี่ ... กาลโยค ให้อะไรแก่ท่าน
      ท่านที่มีปัญหาชีวิตคิดไม่ออก...ต้องการข้อแนะนำ คำปรึกษา เชิญเข้ามาที่นี่
      โดยท่านสามารถติดตามคำตอบได้ ในเวบไซด์แห่งนี้


ข้อมูลที่ท่านต้องกรอก
1. ชื่อ (ใช้นามแฝงได้)
2. วัน เวลา และสถานที่เกิด
3. คำถามหรือปัญหาของท่าน

  ปีนี้การเงินจะดีขื้นไหมครับแล้วชีวิตนี้พอจะรวยเหมื่อนคนอื่นบ้างไหมครับ
  ซื้อบ้าน
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  งานปี 2559
  งานปี 2559
  จะเข้าโครงการดีหรือไม่
  ถามเรื่องรถ
  ถามความรักปี2559
  ดูดวงปี2559
  จะได้ที่ทำงานมัยคะ
  เนื้อคู่
มีต่อ...
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
 
Web Link
ดูดวง
ไหว้พระสร้างบุญ, เดินป่า, ล่องแก่ง, เชียงใหม่, จองโรงแรม,รถเช่า, จองรีสอร์ท, ทีลอซู, แพ็คเก็จทัวร์
Bangkok Hotels
ThaiNetBook แหล่งหนังสือมือสอง สถาพดี ราคาถูก
Happy to pay งานออนไลน์ 100% ไม่ต้องอบรม ไม่ต้องขายของ เติมเงินมือถือ ซื้อขายมือถือราคาทุน โบนัสแรงๆ แบ่งกำไรทำบุญ อ่านก่อนตัดสินใจ คุณเลือกเอง
ธุรกิจออนไลน์ มาแรงสุดสุด
Retailer of designer watches including brands as Rolex, Omega, Tag Heuer and much more
meemodo มีหมอดู เว็บดูดวง ดูดวงฟรี ทำนายความรัก เนื้อคู่ ความรัก ครอบครัว การงาน ทำนายฝัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สินค้าหลากหลาย-ขายปลีกขายส่ง
                 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี