ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
     
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง บทความที่ท่านควรรู้ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ สมัครสมาชิก      
 
ตารางวันสำคัญของท้องฟ้าปี 2551

ตารางวันสำคัญของท้องฟ้าปี 2551

  • วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช วันที่ 22 ธันวาคม 2550 13.09 น. (มีฤทธิ์ 1 ปี) ธันวาคม 2550
  • วันอมาวสี 10 ธันวาคม 2550 เวลา 00.41 น.    (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
  • วันขึ้น 7 ค่ำ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 17.19 น.  (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันขึ้น 15 ค่ำ 24 ธันวาคม 2550 เวลา 08.17 น.(มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันแรม 7 ค่ำ 31 ธันวาคม 2550 เวลา 14.52 น. (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันอมาวสี 08 มกราคม 2551 เวลา 18.38 น.     (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
  • วันขึ้น 7 ค่ำ 16 มกราคม 2551 เวลา 2.47 น.    (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันขึ้น 15 ค่ำ 22 มกราคม 2551 เวลา 20.36 น. (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันแรม 7 ค่ำ 30 มกราคม 2551 เวลา 12.04 น.  (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันอมาวสี 7 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.46 น.      (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
  • วันขึ้น 7 ค่ำ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.35 น.  (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันขึ้น 15 ค่ำ 21 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.32 น.(มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันแรม 7 ค่ำ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 9.19 น.   (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันอมาวสี 8 มีนาคม 2551 เวลา 0.15 น.           (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
  • วันขึ้น 7 ค่ำ 14 มีนาคม 2551 เวลา 17.47 น.     (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันขึ้น 15 ค่ำ 22 มีนาคม 2551 เวลา 1.41 น.     (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันแรม 7 ค่ำ 30 มีนาคม 2551 เวลา 4.48 น.      (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันอมาวสี 6 เมษายน 2551 เวลา 10.56 น.         (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
  • วันขึ้น 7 ค่ำ 13 เมษายน 2551 เวลา 1.33 น.       (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันขึ้น 15 ค่ำ 20 เมษายน 2551 เวลา 17.26 น.   (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันแรม 7 ค่ำ 28 เมษายน 2551 เวลา 21.13 น.    (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันอมาวสี 5 พฤษภาคม 2551 เวลา 19.19 น.       (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
  • วันขึ้น 7 ค่ำ 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 10.48 น.   (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันขึ้น 15 ค่ำ 20 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.12 น.   (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันแรม 7 ค่ำ 28 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.58 น.    (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันอมาวสี 4 มิถุนายน 2551 เวลา 2.24 น.           (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
  • วันขึ้น 7 ค่ำ 10 มิถุนายน 2551 เวลา 22.05 น.     (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันขึ้น 15 ค่ำ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 00.32 น.   (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันแรม 7 ค่ำ 26 มิถุนายน 2551 เวลา 19.11 น.    (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันอมาวสี 3 กรกฎาคม 2551 เวลา 9.20 น.          (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
  • วันขึ้น 7 ค่ำ 10 กรกฎาคม 2551 เวลา 11.36 น.    (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันขึ้น 15 ค่ำ 18 กรกฎาคม 2551 เวลา 15.00 น.  (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันแรม 7 ค่ำ 26 กรกฎาคม 2551 เวลา 1.43 น.     (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันอมาวสี 1 สิงหาคม 2551 เวลา 17.14 น.          (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
  • วันขึ้น 7 ค่ำ 9 สิงหาคม 2551 เวลา 3.21 น.         (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันขึ้น 15 ค่ำ 17 สิงหาคม 2551 เวลา 4.18 น.     (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันแรม 7 ค่ำ 24 สิงหาคม 2551 เวลา 6.51 น.      (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันอมาวสี 31 สิงหาคม 2551 เวลา 2.59 น.          (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
  • วันขึ้น 7 ค่ำ 7 กันยายน 2551 เวลา 21.05 น.       (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันขึ้น 15 ค่ำ 15 กันยายน 2551 เวลา 16.14 น.   (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันแรม 7 ค่ำ 22 กันยายน 2551 เวลา 12.05 น.    (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันท้องฟ้าเปลี่ยนฤดูกาล 22 กันยายน 2551 เวลา 22.46 น. (มีฤทธิ์ 3 เดือน)
  • วันอมาวสี 29 กันยายน 2551 เวลา 15.13 น.        (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
  • วันขึ้น 7 ค่ำ 7 ตุลาคม 2551 เวลา 16.05 น.         (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันขึ้น 15 ค่ำ 15 ตุลาคม 2551 เวลา 3.04 น.       (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันแรม 7 ค่ำ 21 ตุลาคม 2551 เวลา 18.56 น.      (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันอมาวสี 29 ตุลาคม 2551 เวลา 6.15 น.           (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
  • วันขึ้น 7 ค่ำ 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา 11.04 น.     (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันขึ้น 15 ค่ำ 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.18 น. (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันแรม 7 ค่ำ 20 พฤศจิกายน 2551 เวลา 4.32 น.    (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันอมาวสี 27 พฤศจิกายน 2551 เวลา 23.58 น.      (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
  • วันขึ้น 7 ค่ำ 6 ธันวาคม 2551 เวลา 4.27 น.          (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันขึ้น 15 ค่ำ 12 ธันวาคม 2551 เวลา 23.58 น.     (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันแรม 7 ค่ำ 19 ธันวาคม 2551 เวลา 17.30 น.      (มีฤทธิ์ 7 วัน)
  • วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช 21 ธันวาคม 2551 เวลา 19.05 น. (มีฤทธิ์ 1 ปี)
Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

webmaster talk คุยกับาจารย์ กิตตินันท์
  วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช 2562 มาถึงแล้ว....
  มหัศจรรย์แห่งกาลโยค
  ประตูฟ้าจะเปิดเวลา.......
  เจาะฟ้าบอลตามดวง
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานวันโหรจรัญ 2553 วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553
  บริการใหม่.....ทีเด็ด..ลูกหนังพยากรณ์..SMS.. เปิดบริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ยูเรเนียนและท่านผู้สนใจร่วมงานบุญรำลึกการจากไปครบรอบ 17 ปีของอาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์
  บริการ ที่นี่กาลโยค เปิดแล้วครับ....ดูดวง ส่งคำถามได้ที่นี่
  โปรดอ่าน....วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช (ขึ้นปีใหม่)
  ทุกท่านต้องอ่าน…………..เดี๋ยวนี้…………….
 
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี