ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
     
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง บทความที่ท่านควรรู้ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ สมัครสมาชิก      
 
อาชีพเนื่องจากกรรม

วันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับงานอาชีพที่ทุกคนต้องมี ต้องทำ ซึ่งแตกต่างกันไป ร.ต.เจ้า
ประเวศ ณ เชียงใหม่ ท่านเขียนไว้น่าสนใจครับ คงหนีไม่พ้นเนื่องจากเรื่องของกรรม 
เนื่องจาก "สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม" ครับ 

1. อดีตชาติ       ดูถูกบิดามารดา ลบหลู่ผู้มีอุปการะคุณ
    ปัจจุบันชาติ   ไม่ศึกษาเล่าเรียนวิชา หรือเรียนไปเล่นไป หรือชอบชักชวนให้คนอื่นหนีเรียน
    อาชีพ        งานกรรมกร งานหนักแต่มีรายได้น้อย งานไร้เกียรติ ไร้ศักดิ์ศรี ไม่มีใครสน
                       ใจไยดี  ถ้าในอดีตชาติเคยทำบุญทำทานไว้บ้าง ก็อาจจะมีอาชีพดีเด่น แต่ก็
                       ยังคงต้องทำงานหนัก เช่น คนขับรถประจำทาง คนขับรถบรรทุก เจ้าหน้าที่
                       คุมเครื่องจักรกล
2. อดีตชาติ       ไม่ยกย่องบรรพบุรุษ ไม่เลื่อมใสบุคคลในประวัติศาสตร์ ไม่เห็นความต่อเนื่อง
                       ของความผาสุกในปัจจุบันกับความเสียสละของคนรุ่นก่อน
    ปัจจุบันชาติ   ไม่ทำบุญ ไม่ทำกุศล เพราะมองไม่เห็นความสำคัญ ไม่รู้จักแบ่งปันลาภผล เอื้อ
                       เฟื้อแก่คนข้างเคียง
    อาชีพ           ตัวเองเป็นผู้น้อย ต้องทำงานที่มีผู้บังคับบัญชามากหลายชั้น งานอาชีพทาง
                       เวรยามรักษาการณ์ เช่น ยามประตูบริษัทใหญ่ รับจ้างเฝ้ารถ เป็นเด็กรับใช้
                       ประจำสำนักงาน เด็กรับโทรศัพท์ เด็กประจำบันไดเลื่อน
3. อดีตชาติ       ประกาศคุณงามความดีของผู้อุปการะ สนับสนุนความสามารถของคนเก่ง ไม่
                       ริษยาหาทางตัดรอนหนทางก้าวหน้าของคนดี
    ปัจจุบันชาติ   รับอาสาทำงานเพื่อส่วนรวม ไม่ตระหนี่แรงงาน ไม่ตระหนี่ความคิดที่จะทำประ
                       โยชน์แก่คนหมู่มาก
    อาชีพ           อาชีพที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมชมชอบจากสังคม มีคนยกย่องชมเชยให้
                       เกียรติ เช่น นักประพันธ์ที่มีคนนิยมกว้างขวาง นักร้องชั้นนำ นักกลอน นักกวี
                       ที่ร้อยกรองด้วยถ้อยคำง่ายๆ แต่มีความหมายลึกซึ้ง
4. อดีตชาติ       พิทักษ์รักษาของคนหมู่มาก เมื่อเข้าหุ้นส่วนทำงานการกับใคร แม้หุ้นส่วนคนอื่น
                       จะไม่เอาใจใส่ เขาก็ทุ่มเทแรงกายทำแทนหุ้นส่วน ไม่ปล่อยให้งานเหลวไหลล่าช้า
    ปัจจุบันชาติ   ทำบุญเลี้ยงอาคันตุกะให้ได้รับความผาสุก เลี้ยงพระเณรจากต่างอำเภอที่เข้ามา
                       ในเมือง เพื่อสอบธรรมสนามหลวง ต้อนรับแขกเหรื่อที่มาท่องเที่ยวหรือมาร่วม
                       ประชุมในท้องถิ่นของตน
    อาชีพ           ทำของเล็กๆน้อยๆขาย เป็นของที่มีคนใช้มาก กำไรแต่ละชิ้นน้อย อาศัยขาย
                       จำนวนมาก จึงร่ำรวยจากการค้าขาย ร่ำรวยจากการขายของที่มีคนใช้ทั่วไป 
                       เช่น กระดาษชำระ ดินสอ ปากกาลูกลื่น ทอฟฟี่ ขนมปัง
5. อดีตชาติ       รับใช้พระภิกษุสามเณร ให้ความสะดวกแก่สตรี เด็ก คนชรา ช่วยทำธุระให้ผู้ใหญ่
                       ญาติผู้น้อย ในช่องทางที่ตนถนัด
    ปัจจุบันชาติ   ชักชวนให้คนประพฤติดี ประพฤติชอบด้วยคำพูดด้วยการปฏิบัติเป็นตัวอย่าง
    อาชีพ           งานเบา แต่ได้เงินมาง่าย สะดวกสบาย มีคนทำงานทำการแทนหารายได้ให้แก่ตน
                       เอง ตนเองเพียงคอยควบคุมดูแลห่างๆเท่านั้น เช่น เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท
                       ที่ค้าขายได้กำไรงาม เจ้าของอาคารร้านค้าให้เช่า เจ้าของผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ 
                       ปลูกไม้ดอกไม้ผลได้ประโยชน์งอกงามไพบูลย์
6. อดีตชาติ       นิยมชมชอบการบุญการกุศล ทำโอกาสไปช่วยงานบุญที่คนอื่นทำเสมอ บางครั้ง
                       ถึงกับค้างพักแรมคืน
    ปัจจุบันชาติ   มีความเห็นใจผู้น้อย ไม่ดุด่าหรือใช้งานเกินกำลัง แบ่งปันผลประโยชน์ให้บริวาร
                       เป็นครั้งคราว ให้รางวัลแก่ผู้ที่ทำความดีแก่ตนเป็นพิเศษ
    อาชีพ           รับราชการ ทำงานองค์การ บริษัทร้านค้า มีจังหวะชีวิตที่ดี มีเหตุการณ์ช่วยเหลือ
                       ให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ ไม่ติดขัด ได้เป็นผู้จัดการร้านค้าตั้งแต่ยังหนุ่ม ได้เป็น
                       ประธานบริษัทตั้งแต่อายุไม่ถึงวัยกลางคน
7. อดีตชาติ       เป็นคนขยันขันแข็งในงานอาชีพ ไม่ชอบทำบุญทำกุศล ไม่เอื้อเฟื้อต่อญาติ ไม่ลด
                       หย่อนอะลุ้มอล่วยแก่ลูกค้าขาประจำ
    ปัจจุบันชาติ   ตอบแทนให้ค่าจ้างแรงงานแก่ลูกน้อง พยายามใช้คนในบังคับบัญชาจนคุ้มค่า เกิน
                       ค่าแรง ไม่ติดตามดูแลสุขทุกข์ของผู้ร่วมงาน
    อาชีพ           อาชีพที่ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่มีกำไรดี ต้องคอยควบคุมดูแลงานอยู่ตลอดเวลา  
                       ปล่อยปละละเลยทิ้งไว้งานจะเสียหาย หาคนทำงานแทนตัวไม่ได้ เช่น ช่างตัดผม 
                       ช่างตัดเสื้อ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ พ่อค้าทำก๋วยเตี๋ยวขาย มีกำไรดี แต่ต้อง
                       เหน็ดเหนื่อยเป็นประจำวัน
8. อดีตชาติ       ชอบหลีกเลี่ยงงานหนัก ทำแต่งานเบาๆ ทำแต่พอกินพอใช้ ไม่ชอบสะสมเก็บออม
                       แต่เป็นคนชอบทำบุญทำกุศล ช่วยเหลืองานเพื่อนบ้าน งานวัดหรืองานสังคมเสมอ
    ปัจจุบันชาติ   นิยมอยู่แต่ที่สงบ ไม่ชอบการต่อสู้แย่งชิงในอาชีพการงาน ชอบความเงียบความสบาย
    อาชีพ           เป็นพระสงฆ์ เป็นนักบวชที่ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบ อยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อน แต่ก็
                       ไม่มีอิทธิพลในสังคมแต่ประการใด หรือเป็นหัวหน้าหน่วยงานในชนบท มีอิทธิพล มี
                       ความยิ่งใหญ่ในหมู่บ้าน ชีวิตเงียบสงบ สะดวกสบายในสิ่งแวดล้อมที่ล้าหลัง


Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

webmaster talk คุยกับาจารย์ กิตตินันท์
  วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช 2562 มาถึงแล้ว....
  มหัศจรรย์แห่งกาลโยค
  ประตูฟ้าจะเปิดเวลา.......
  เจาะฟ้าบอลตามดวง
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานวันโหรจรัญ 2553 วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553
  บริการใหม่.....ทีเด็ด..ลูกหนังพยากรณ์..SMS.. เปิดบริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ยูเรเนียนและท่านผู้สนใจร่วมงานบุญรำลึกการจากไปครบรอบ 17 ปีของอาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์
  บริการ ที่นี่กาลโยค เปิดแล้วครับ....ดูดวง ส่งคำถามได้ที่นี่
  โปรดอ่าน....วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช (ขึ้นปีใหม่)
  ทุกท่านต้องอ่าน…………..เดี๋ยวนี้…………….
 
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี