ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
     
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง บทความที่ท่านควรรู้ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ สมัครสมาชิก      
 
วิกลกาย

บาปกรรมจากการฆ่าฟันบั่นทอนอวัยวะร่างกายของเพื่อนมนุษย์เป็นเหตุปัจจัยให้
บุคคลต้องลงไปชดใช้กรรมในแดนโจร แดนโจรเป็นถิ่นที่อยู่ของวิญญาณ ซึ่งมีรูปกายขาด
ตกบกพร่อง แขนขาด ขากุด ปากแหว่ง หูวิ่น ตาบอด นิ้วมือขาดหาย นิ้วเท้ามีไม่ครบ อยู่กัน
ด้วยความอดหยากหิวโหย ต้องแย่งชิงอาหารกันกินเสมอ
            หากบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้น สัตว์จากแดนโจรนั้นมาเกิดเป็นคน ก็จะเป็นคนพิการ
พิการมาแต่กำเนิด หรือพิการจากการผ่าตัดอุบัติเหตุในภายหลัง
            ความพิการของร่างกายเกิดจากบาปของการปล้นฆ่าทำลาย แย่งชิงทรัพย์สมบัติ
ของเพื่อนมนุษย์ แต่ความวิปริตพิกลของร่างกาย หาได้เกิดจากบาปกรรมอันเข้มข้นรุนแรง
เช่นนั้นไม่ เพียงแต่กลั่นแกล้งผู้มีพระคุณ หาความสนุกคะนองด้วยการก่อกวนเพื่อนฝูง ก็
อาจทำให้บุคคลที่เกิดมาเป็นคนแปลกพิกล คือ มีอวัยวะร่างกายครบถ้วน แต่สมรรถภาพใน
การใช้งานขาดตกบกพร่อง เกิดมาเป็นคนหัวล้าน ตาบอดสี ผมหงอกก่อนวัย หูตึง ขนยุบยับ
เต็มตัวเหมือนลิง รวมความว่าเป็นบุคคลจำพวก วิกลกาย
            ผู้เขียนขอเสนอความรู้เกี่ยวกับ วิกลกาย ทางวิชาการไสยศาสตร์ ซึ่งกฎเกณฑ์ใน
เรื่องนี้ มีเงื่อนไขและข้อยกเว้นอยู่หลายข้อ ข้อยกเว้นที่สำคัญคือ
            1. วัย
            2. ความขัดแย้งระหว่างแรงอธิษฐานกับผลกรรม
            3. ปัจจุบันกรรม
             -วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วิกลกายแสดงออกหน้าน้อยกว่าวัยสูงอายุ
             -ทำบุญแล้วอธิษฐานให้ผมดกดำ แต่ก็ชอบทำกรรมที่ทำให้ผมบาง หัวล้าน เกิดขัดแย้ง
ขึ้นระหว่างแรงอธิษฐานกับผลกรรม ตอนหนุ่มสาวก็มีผมดกดำ ด้วยแรงอธิษฐาน อายุมากขึ้น
ผมก็เริ่มบาง หัวล้าน ด้วยผลของกรรม
             -ผมหงอก หมั่นปฏิบัติดูแลเอาใจใส่ทำความสะอาดและย้อมเสมอ ก็อาจทำให้ดูงามตาดี
เป็นการแก้ไขด้วยปัจจุบันกรรม
             -ปกติคนท้องผูก จึงเลือกกินแต่อาหารที่ย่อยง่าย กินแต่พอควร ไม่มากเกินไป อย่างนี้
เป็นการแก้ไขด้วยปัจจุบันกรรม
             -ความเสื่อมสมรรถนะของอวัยวะ ถ้าค่อยเป็นค่อยไปก็เป็นเรื่องของวัย ถ้าเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ก็เป็นเรื่องของผลกรรมจากอดีตชาติ (หรือโรคภัยอันเกิดจากอดีตชาติกรรม)
             -สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นสาเหตุให้เกิดวิกลกายได้ การอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
เป็นผลกรรมจากการทำลายสาธารณประโยชน์ แม้ไม่เกี่ยวกับกรรมที่ทำให้เกิดวิกลกายโดยตรง ก็อาจ
เกี่ยวข้องกันเข้าโดยทางอ้อม
              -วิกลกาย มีสาเหตุมาจากกรรมอย่างเบา ไม่ใช่บาปกรรมหนักหนา ดังนั้นกุศลกรรมอันยิ่งใหญ่
จึงมีฤทธิ์อำนาจที่จะข่มบังคับให้วิกลกายปรากฎให้เห็น แสดงให้รู้สึกเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วหายไป 
หรือกลับเป็นผลดีได้ในบางกรณี เช่น หัวล้านพองาม ช่วยเพิ่มสง่าราศี ตาเขนิดๆดูมีเสน่ห์
              -หัวล้าน
               ในอดีตชาติ เป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลม พูดเก่ง แต่ใช้ความเก่งไปในทางล้อเลียน
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่ บิดามารดา สมณชีพราหมณ์ เห็นผู้ใหญ่เป็นเพื่อนเล่น ล้อเลียนผู้ใหญ่เป็น
ที่สนุกสนาน ทำทะลึ่งทะเล้นต่อนักบวชโดยมิได้มีเจตนาร้าย มีเจตนาแต่เพียงจะให้สนุกตลกขบขัน
ในกลุ่มพรรคพวก เพื่อความรื่นเริงบันเทิงสำหรับตนเองและในบรรดาสหายทั้งหลาย
              -ผมขาว ผมหงอกก่อนวัย
               ในอดีตชาติ เขาเคยเป็นเด็กรับใช้พระภิกษุ ขณะพระไม่อยู่ก็ฉกฉวย โอกาสเข้านั่งนอนในที่
นั่งที่นอนของท่าน ใช้โต๊ะหนังสือของท่าน แอบขโมยใช้เครื่องมือเครื่องใช้สอยของท่าน
               ในอดีต เขาเคยเป็นคนใช้ เคยเป็นพนักงานผู้น้อย ลับหลังเจ้านาย ผู้บังคับบัญชาไม่อยู่
ก็วางท่าวางทาง แสดงตัวเป็นเจ้านายแทน ก่อนเจ้านายจะกลับ ก็รีบกลบเกลื่อนร่องรอย ด้วยความ
ไม่เคารพในสิทธิของผู้มีอุปการะ ละลาบละล้วงล่วงเกินที่อยู่ที่กินของท่านผู้มีพระคุณ มาในชาตินี้จึง
เป็นคนผมหงอกก่อนวัย
               ในอดีตชาติ เขาเป็นหมอผี เขาเป็นพิธีกรไสยศาสตร์  จัดแต่งเครื่องบูชาไม่ครบถ้วนตาม
ที่เทพยเจ้าเบื้องบนกำหนด เช่น กำหนดให้ธงมีสีแดง ธงสีดำ ธงสีขาว ธงสีเขียว ก็ใช้เพียง 3 สี ขาด
สีเขียวไปอย่างนี้เป็นต้น
               การประดับประดาตกแต่งม้าหมู่โต๊ะบูชา หิ้งสังเวย แท่นพิธี ทั้งๆที่อยู่ในฐานะที่สามารถหา
เครื่องบูชาได้ครบถ้วน ก็ตัดรอนเอาเครื่องบูชาที่จำเป็นออกจากรายการ ทำให้ขัดข้องไม่สะดวกแก่เทพยเจ้า
ที่ลงมาโปรดปรานช่วยเหลือ
                เทพยเจ้าบางองค์ เกลียดดอกสีแดง พิธีกรก็ไม่เข้าใจแสวงหาดอกไม้สีแดงบูชาอยู่เป็นประจำ
                สายตาสั้น
                ในอดีตชาติ เขาเคยเพ่งมอง สู้สายตา ท้าทายด้วยสายตากับผู้มีฤทธิ์ มองสมณพราหมณ์
ผู้ทรงศีล เทพยเจ้าหรือผู้สำเร็จญาณด้วยสายตา ด้วยความรู้สึกเหยียดหยาม มองดูบิดามารดา ผู้มีพระ
คุณด้วยความชิงชัง
                หูตึง
                ในอดีตชาติ ชอบไปร่วมทำบุญทำทานเสมอ แต่ขณะเดียวกันก็ชอบเอาวัตถุระเบิดไปจุดเล่น
ในสถานที่ทำบุญ เปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงในงานวัด ดังหนวกหูชาวบ้าน ขณะพระสงฆ์กระทำพิธี
กรรมทางศาสนาก็ตีฆ้องตีกลอง ส่งเสียงอึกทึกครึกโครม ก่อความรำคาญทางเสียงแก่อุบาสก อุบาสิกาที่
กำลังบำเพ็ญกุศล ขับรถ ขับเรือ ยวดยานผ่านบุณยสถาน ผ่านโรงพยาบาล ก็เร่งเครื่องยนต์ บีบแตรดัง
สนั่น ขณะพระสงฆ์ทำพิธีบังสุกุลศพในป่าช้า ก็ใช้เวลาพูดคุยกันจ็อกแจ็กจอแจ ไม่สนใจว่าขณะนี้เขาทำ
อะไรกันอยู่

(มีต่อ)


Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

webmaster talk คุยกับาจารย์ กิตตินันท์
  วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช 2562 มาถึงแล้ว....
  มหัศจรรย์แห่งกาลโยค
  ประตูฟ้าจะเปิดเวลา.......
  เจาะฟ้าบอลตามดวง
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานวันโหรจรัญ 2553 วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553
  บริการใหม่.....ทีเด็ด..ลูกหนังพยากรณ์..SMS.. เปิดบริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ยูเรเนียนและท่านผู้สนใจร่วมงานบุญรำลึกการจากไปครบรอบ 17 ปีของอาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์
  บริการ ที่นี่กาลโยค เปิดแล้วครับ....ดูดวง ส่งคำถามได้ที่นี่
  โปรดอ่าน....วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช (ขึ้นปีใหม่)
  ทุกท่านต้องอ่าน…………..เดี๋ยวนี้…………….
 
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี