ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
     
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง บทความที่ท่านควรรู้ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ สมัครสมาชิก      
 
น้ำผึ้งขม

 ในอดีตชาติเขาเป็นนักบวช (หรือเธอเป็นยายชี) มุ่งแต่ประกอบการกุศล ไม่สนใจ
ใยดีกับความรักระหว่างเพศ เพราะมีศีลเป็นข้อบังคับ เกิดชาตินี้ เขาจะชอบพอหญิงใดก็เพียง
ฉาบฉวย ไม่ลึกซึ้ง ถ้ามีอุปสรรคขัดข้องเกิดขึ้น เขาก็ยินดีจะเลิกร้างไป เมื่อคนรักเอาใจออกห่าง
ก็สามารถปลงตกวางใจให้เป็นปกติได้ในเร็ววัน เมื่อคนรักต้องสูญหายตายจากไป ก็ไม่พิรี้พิไร
คร่ำครวญ นอกจากจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ความรักชีวิตครอบครัวจะต้องมีผู้ใหญ่จัดการ
ให้หรือสนับสนุน จึงจะเป็นไปโดยราบรื่น ถ้าปล่อยให้แสวงหาความรักโดยลำพัง ก็มีหวังถูกผู้
หญิงหักอกเล่น
                ในอดีตชาติ เขาเคยยุยงสามีภรรยาคู่อื่นๆให้แตกแยกกัน ให้บาดหมางระแวงสงสัย
กัน มาในชาตินี้ เขาจึงพบกับความรักที่เต็มไปด้วยความหึงหวง ไม่ไว้วางใจคู่ครองคนรัก อาจมี
เรื่องต้องแยกทางกันด้วยความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆแล้วไม่ยอมปรับความเข้าใจกัน
                ในอดีตชาติ เขาและเธอเป็นสามีภรรยากัน ชอบเอาไข่นก ลูกนก ลูกไก่ ไข่เป็ด ฯลฯ
มาทำอาหารกินกันเป็นประจำ ชาตินี้เขาและเธอกลับมาเป็นผัวเมียกันอีก ก็จะทำให้มีลูกน้อย มีลูก
คนเดียวหรือไม่มีลูกเลย ต้องเก็บเด็กคนอื่นมาเลี้ยงเป็นลูก ไม่ได้รับความสุขอย่างเพียงพอจาก
ชีวิตครอบครัว ไม่ได้รับความชื่นใจจากการอยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูก ต้องแยกย้ายกันไปเพราะงาน
การบังคับ เพราะอาชีพ เพราะการศึกษาเล่าเรียนหรือเพราะความจำเป็นบางประการ
                ในอดีตชาติ เขาและเธอเคยร่วมกันล่าสัตว์ จับสัตว์มาฆ่าเป็นอาหารหรือจับสัตว์ขาย
ทำให้สัตว์นั้นต้องแตกแยกกัน ด้วยผลกรรมอันนี้ มาในชาตินี้ เขาและเธอต้องล้มหายตายจากกัน
หรือแยกทางกันเดิน ตั้งแต่ยังหนุ่มสาว อยู่กินด้วยกันไม่นาน
                ในอดีตชาติ เขาและเธอมีจิตใจประกอบการกุศลและอกุศล แตกต่างกันมากมาย เธอ
ประกอบแต่กรรมดี เขาเฉยๆเรื่อยๆ สุดแท้แต่เธอจะจัดทำ เขาไม่ขัดขวาง ไม่สนับสนุนแต่ประการ
ใด มาในชาตินี้ เขาและเธอมาเป็นสามีภรรยากันอีก หญิงจะมีบุญบารมีเหนือเพศชาย โภคทรัพย์
และความสุขภายในบ้านแล้วแต่หญิงจะบันดาลสร้างสรรขึ้นมา สามีเป็นช้างเท้าหลัง ไร้เกียรติ ไร้
อำนาจ เป็นคนจ๋อง เป็นคนเศร้าซึม ไม่มีสง่าราศีในที่ชุมชน ชีวิตภายนอกมีความสุข แต่ชีวิตภาย
ในต้องขมขื่น น้อยเนื้อต่ำใจ
                ในอดีต หญิงเคยเบียดเบียนชาย โขกสับ วางอำนาจเหนือ ไม่ให้ความเคารพ ดูถูกดู
หมิ่นสารพัดจะทำ ด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจ ชายแอบไปประกอบการบุญการกุศลตามลำพัง อธิษฐาน
ขอให้พ้นบ่วงกรรม อย่าให้ต้องได้ร่วมภพร่วมชาติกับหญิงนั้น มาในชาตินี้ หญิงนั้นจะถูกชายอีก
รายหนึ่งย่ำยีหัวใจ เอาเปรียบทารุณ โหดร้าย มีสามีเป็นแมงดา
                ในอดีตชาติ ชายหญิงเคยเป็นสามีภรรยากัน รักใคร่สนิทสนมกันดี ช่วยกันก่อร่าง
สร้างตัวเป็นหลักเป็นฐาน แต่หญิงชายคู่นั้นไม่ระลึกนึกถึงบุญคุณของบิดามารดา ญาติผู้ใหญ่
ผู้มีพระคุณต่อตน ทำเฉยเมย ไม่แยแส เกิดมาในชาตินี้ หญิงชายคู่นั้นกลับมาเกิดเป็นผัวเมียกัน
อีก รักกันซาบซึ้งตรึงใจ อุปสรรคในด้านความรักไม่มี มีแต่อุปสรรคในการดำรงชีพ ต้องผจญ
กับข้อขัดแย้งร้อยแปด ประกอบการค้าก็เจอแต่เจ้าหนี้หน้าเลือด ลูกหนี้เบี้ยว สินค้ามาไม่ทัน ถูก
ไฟไหม้ ถูกลัก ถูกขโมย
                การทอดทิ้งผู้มีพระคุณ เป็นผลร้ายอันรุนแรง สนองตอบในรูปแบบฟ้าดินลงโทษ
                ในอดีตชาติ หญิงชายเคยร่วมคดโกงญาติพี่น้องหรือหุ้นส่วน เอาเปรียบ ทารุณกรรม
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ หลอกใช้งานแล้วไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทน เกิดมาในชาตินี้ จะทำให้สามี
ภรรยาคู่นั้นต้องไร้ญาติขาดมิตร ว้าเหว่เพราะไกลญาติ ได้รับความเดือดร้อนจากสังคมที่ตนเอง
เกี่ยวข้องด้วย ทรัพย์สินถูกลักขโมยหรือประสบความวิบัติจากน้ำ ไฟ สัตว์เลี้ยง
                หญิงซึ่งในอดีตชาติ เคยทำบุญ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยดอกไม้แห้ง ดอกไม้เฉา ถวาย
สมณชีสพราหมณ์ด้วยอาหารแห้ง อาหารหมักดอง อาหารกระป๋องหรืออาหารที่ทิ้งไว้นานจนชืด 
สงเคราะห์บริวารด้วยของเหลือเดน ซึ่งจวนจะใช้การไม่ได้แล้ว เกิดในชาตินี้ จะได้พบคู่ครองเป็น
คนแก่ คนสูงอายุ มีผิวพรรณเหี่ยวย่นหรือได้สามีเป็นพ่อม่าย พ่อร้าง
                หญิงสาวซึ่งในอดีตชาติหลีกเลี่ยงไม่ยอมทำบุญให้ทานให้แก่สมณชีพราหมณ์ ซึ่งตั้ง
สำนักอยู่ใกล้บ้าน กลับนิยมชมชอบเดินทางท่องเที่ยวไปบำเพ็ญกุศลในที่ห่างไกล ในดินแดนต่าง
ชาติต่างภาษา เกิดในชาตินี้ จะได้พบคู่ครองที่เป็นคนต่างชาติ มีชนบธรรมเนียมประเพณีที่ไม่
เหมือนกัน หากในอดีตชาติ ชอบทำบุญทำทานทั้งใกล้บ้านทั้งแดนไกล จะได้พบคู่ครองภาษาเดียว
กันในต่างแดน
                บุคคลที่ปกติชอบพูดคุยเรื่องอวัยวะเพศ การเสพเมถุน การท่องเที่ยวแสวงกาม กระ
ทำเป็นนิสัย นิสัยนั้นจะกระตุ้นให้ร่างกายและจิตใจของเขาคึกคักตามไปด้วย โทษจะรุนแรงยิ่งขึ้น 
กลับกลายเป็นผลกรรมข้ามภพข้ามชาติเอาเรื่องทำนองนี้ไปพูดคุยตัดบทกับผู้ทรงศีลซึ่งปรารถนา
จะพรากใจตนจากเมถุนธรรม ในวงสนทนาธรรม ในการหารือเรื่องการงานการอาชีพ ในการปรึกษา
กันเรื่องพัฒนาท้องถิ่น ผู้ชักนำเรื่องหลัก เรื่องสำคัญให้เขว เบนเข้าสู่เรื่องกามารมณ์ จะได้รับผล
กรรมเป็นกิเลสครอบงำใจให้หิวกระหายกามยิ่งขึ้น
                บุคคลที่ทำบุญทำกุศลไปพร้อมๆกันกับเรื่องเพศ ไม่แบ่งแยกเวลา ไม่ตัดตอนให้เป็น
สัดเป็นส่วน เอากามไปปนกับทาน เอาทานไปยุ่งกับกาม เกิดในภพใหม่ชาติใหม่ จะมีความหิวกระหาย
กามไม่หยุดหย่อน ผ่านการร่วมเพศมาหยกๆ พบหญิงคนใหม่รูปร่างหน้าตาดี ก็อยากอีก ชีวิตการ
ครองเรือนของเขา หากมีเวลาว่างโอกาสเหมาะเมื่อใด เป็นฉกฉวยจังหวะนั้นเสพเมถุน  หญิงสาว
ที่ไม่มีความดีอื่นๆมาอุปถัมภ์ ไม่มีบุญกุศลมาลบล้าง กระทำกรรมเช่นข้างต้นเสมอ จะทำให้เป็นคน
นิยมชมชอบกามารมณ์ กินไม่อิ่ม ถมไม่เต็ม เสียชื่อเพราะความหน้าด้าน
                ในอดีตชาติ เขาเป็นพ่อสื่อ ชักนำหญิงมาเป็นภรรยาน้อยของน้องชายหรือเพื่อนชาย
เรียกร้องเอาผลประโยชน์จากหญิงชายคู่นั้นมากเกินควร หลอกล่อด้วยคำเท็จเพื่อเอาทรัพย์ มาใน
ชาตินี้ เขาไปหลงรักหญิงมีสามีแล้ว เสียตังบ่เสียดาย บ่ได้แอ้ม (หมดเงิน เสียเวลา เปลืองหัวใจ 
ไม่ได้แอ้ม)
                ในอดีตชาติ เขาเป็นพ่อสื่อประเภทต้มมนุษย์ หลอกลวงให้เพื่อนชายหลงไหลหญิงคน
หนึ่ง ทั้งๆที่หญิงคนนั้นไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วย มาในชาตินี้ เขาจึงเป็นไอ้งั่ง หลงรักหญิงใจแข็ง ทุ่มเท
เงินทอง ซื้อข้าวของให้หญิงนั้น หญิงก็หามีไมตรีตอบไม่
                ในอดีตชาติ เขาเธอเป็นสามีภรรยากัน มีชายร่ำรวยมาลุ่มหลง ถูกอกถูกใจในภริยา สามี
ภรรยาคู่นั้นประสงค์จะได้ทรัพย์สิ่งของ จึงร่วมกันโกหกชายนั้นให้เข้าใจผิดคิดว่า เขาและเธอเป็นพี่
ชายน้องสาวกัน ผัวเมียที่ร่วมกันหลอกลวงชายอื่น ในชาติใหม่จะได้รับผลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างรวมกัน คือ
                กลับมาเป็นสามีภรรยากันอีก ถูกคนอื่นต้มตุ๋นเอาเงิน
                ทั้งสองฝ่ายมีครอบครัวแล้ว มาพบกันภายหลัง ก็รักชอบพอกันอีก เกิดภาวะรักซ้อน
ขึ้นในใจ
                ฝ่ายหญิงมีพันธะมาแล้ว พบชายภายหลัง รักชายมากกว่าคู่หมั้นคู่ครองของตัว
                ฝ่ายชายมีเมียร่ำรวยมาแล้ว บุญคุณของเมียค้ำคออยู่ เกิดเรื่องพิศวาสรักใคร่อย่าง
จริงจังกับหญิงอีกคนหนึ่ง จะทิ้งเมียเก่าก็เสียดายทรัพย์ เสียดายความสุขสบาย จะพรากเมียใหม่ก็
เสียดาย
                ในอดีตชาติ เขาชอบขัดขวางทางรักของคนอื่นด้วยการหลอกลวง สร้างหลักฐานพยาน
เท็จให้ชายหนุ่มเข้าใจผิดคิดว่าหญิงสาวที่ชายหนุ่มชอบพอนั้น เป็นคนเลวร้าย มีโรคติดต่อรุนแรงหรือ
มีหนี้สินล้นพ้นตัว จนทำให้คนที่รักกันกลายเป็นคนเกลียดชังกัน คิดร้ายต่อกัน
                ในอดีตชาติ เขาหลงรักหญิงที่มีคู่รักคู่ใคร่ที่เป็นตัวเป็นตนอยู่แล้ว เขาเพียรพยายามที่จะ
พรากหญิงนั้นมาเป็นของตน หญิงก็ไม่ยินยอม คงยึดมั่นในรักเก่าอย่างเหนียวแน่นมั่นคง เขาแสนแค้น
จึงใช้พลกำลังหักหาญ ข่มชืนชำเราหญิงผู้นั้นหรือใช้น้ำกรดสาดหน้าให้หญิงนั้นบาดเจ็บเสียโฉม หลัง
จากชดใช้กรรมในอบายภูมิมาพอสมควร เขาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ เขาหลงรักหญิงใจทราม
หรือติดใจในรสสวาทของนางบำเรอ เก็บตกเอาหญิงขายตัวจากซ่องโสเภณีมาใส่ตะกร้าล้างน้ำ พลาด
โอกาสที่จะได้คนดีมาเป็นศรีแก่ชีวิต หรือเขาต้องผจญภัยฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการเพื่อหญิงที่เขารัก
ครั้นได้อยู่กินด้วยกันจริงๆ หญิงนั้นกลับเป็นเหตุให้เขาเดือดร้อนอยู่ร่ำไป เป็นหญิงที่ไม่มีคุณค่า ไม่มี
คุณค่าอันควรแก่การเทิดทูนบูชาแม้แต่น้อย หรือเขาได้พบคนชั่วตัวดำ น่าเกลียดน่ากลัวเป็นคู่สวาท เขา
ได้หญิงที่ร่างกายพิกลพิการเป็นคู่ครอง (พิการโดยกำเนิดหรือพิการโดยอุบัติเหตุ วิบัติในภา
Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

webmaster talk คุยกับาจารย์ กิตตินันท์
  วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช 2562 มาถึงแล้ว....
  มหัศจรรย์แห่งกาลโยค
  ประตูฟ้าจะเปิดเวลา.......
  เจาะฟ้าบอลตามดวง
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานวันโหรจรัญ 2553 วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553
  บริการใหม่.....ทีเด็ด..ลูกหนังพยากรณ์..SMS.. เปิดบริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ยูเรเนียนและท่านผู้สนใจร่วมงานบุญรำลึกการจากไปครบรอบ 17 ปีของอาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์
  บริการ ที่นี่กาลโยค เปิดแล้วครับ....ดูดวง ส่งคำถามได้ที่นี่
  โปรดอ่าน....วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช (ขึ้นปีใหม่)
  ทุกท่านต้องอ่าน…………..เดี๋ยวนี้…………….
 
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี