ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
     
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง บทความที่ท่านควรรู้ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ สมัครสมาชิก      
 
ตรวจสอบอาถรรพ์(ภาค 2)

ตรวจสอบอาถรรพ์ (ต่อ)

                โลกมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่นี้มีโลกทิพย์ กายทิพย์ ซ้อนแทรกปะปนอยู่ด้วยเป็น
จำนวนมากมาย ดินแดนบางแห่งเป็นถิ่นของอมนุษย์ซึ่งอยู่ร่วมกันเป็นสังคม มีธรรมเนียม
เป็นของตน มนุษย์คนใดไปทำผิดธรรมเนียมในดินแดนแห่งนั้น เช่น กอดจูบลูบคลำเพศ
เดียวกัน ก็จะถูกกลั่นแกล้งจากอมนุษย์เหล่านั้น วัดวาอารามบางแห่งมีเทพ เทพยเจ้าคุ้ม
ครองรักษา ชายหญิงใดพากันไปอาศัยสถานที่ในวัดนั้นร่วมเพศเสพกาม ก็จะถูกเทพนั้น
ลงโทษ บันดาลให้พบแต่สิ่งอัปมงคล
                การกระทำอย่างเดียวกัน ณ สถานที่ต่างกัน บางแห่งไม่ปรากฎผลเสื่อม บางแห่งมี
ความซวยติดตามมา ผลร้ายอันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน สถานที่เช่นนี้เรียกว่า เสนียด
หรือที่เรียกว่า ขึด
                ในอดีตชาติ ประวิทย์ชอบไปร่วมทำบุญทำกุศลกับเพื่อนบ้านเพื่อนวัดเป็นประจำ
จุดประสงค์หลักมิใช่อยู่ที่กุศล แต่อยู่ตรงที่ว่าจะได้ไปสมาคมกับนักเลงการพนันด้วยกัน
หากเวลาและสถานที่อำนวย ก็จะถือโอกาสตั้งวงไพ่ เปิดเกมส์การพนันขึ้น ผลกรรมจะทำ
ให้ประวิทย์ได้ร่วมสมาคมกับคนชั้นสูง มีหน้ามีตามีคนนับถือ แต่ประวิทย์ไม่มีเงินพอ
สำหรับการรักษาเกียรติยศของตนไว้ได้ จึงต้องกู้หนี้ยืมสิน ขายของเก่ากิน เงินเดือน โชค
ลาภ ทรัพย์สมบัติเก็บรักษาไว้ไม่ได้ หน้าชื่นได้ 4-5 วัน ก็ต้องหน้าเหี่ยวหน้าแห้งไป 25-26
วัน
                สุรชัย รับราชการไต่เต้าแต่เสมียนจนกระทั่งถึงอธิบดี งานการก้าวหน้าเป็นลำดับ
เมื่อเป็นประจำแผนกก็มีคนรักใคร่ชอบพอ เมื่อเป็นหัวหน้าแผนก งานการก็เรียบร้อย
เมื่อเป็นหัวหน้ากอง ก็ได้สร้างสรรค์ขยายงานในกองให้ก้าวหน้ากว้างขวางยิ่งขึ้น เมื่อเป็น
รองอธิบดี ผู้ใหญ่ก็โปรดปรานช่วยเหลือเรื่องงบประมาณ เสนอขอทำอะไรก็ได้ทำ ได้ทำ
สมใจ ครั้นได้ตำแหน่งอธิบดี กลับมีเรื่องเดือดร้อนยุ่งยากเกิดขึ้น ข้าราชการผู้น้อย
กระด้างกระเดื่อง มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับปลัดกระทรวง ท่านรัฐมนตรีก็ลำเอียงไม่ให้
ความเป็นธรรม เหตุการณ์บีบคั้นให้สุรชัยลาออกจากราชการ เรื่องทำนองนี้แสดงว่า สุรชัย
มีความรู้ความสามารถ แต่ขาดบุญบารมี บุญไม่ถึงตำแหน่งอธิบดี เมื่อต้องรับตำแหน่ง
ที่เกินกว่าบุญกุศลในอดีตชาติจะรองรับได้ ก็เกิดเหตุยุ่งยากขึ้น
                ความเกี่ยวพันบางประการระหว่างนิสัยของเจ้าชะตากับเคราะห์กรรม บุคคลที่
ชอบล่าสัตว์ นิยมชมชอบการติดตามสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งจนกว่าจะสังหารได้สำเร็จ เคราะห์
กรรมมักจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน
                คว้าปืนออกไปยิงนกตัวหนึ่งซึ่งเกาะที่ต้นมะม่วงหลังบ้าน ยิงพลาด นกย้ายไปจับ
ต้นมะพร้าว ตามไปยิงอีก นกบินหนีข้ามทุ่งไปเกาะต้นสัก ก็ติดตามไปยิงนกจนตาย
บุคคลประกอบกรรมทำนองนี้ เมื่อเคราะห์กรรมบังเกิดขึ้นแก่ชีวิต มักจะมีเคราะห์กรรม
อื่นๆติดตามมาด้วย
                ไปเหยียบตาปูเข้า เท้าบวม อาบน้ำในห้องน้ำเกรงว่าเท้าที่เจ็บจะเปียกน้ำ ยกสูง
ขึ้น เสียการทรงตัว ลื่นล้ม หัวแตก
                บุคคลที่ชอบล่าสัตว์ ล่าแบบดักอยู่เป็นแห่งๆ เมื่อพ้นรัศมีแล้วก็ไม่ติดตามยิง นก
ที่จับอยู่ต้นมะม่วงหน้าบ้าน นกบินหนีไปที่อื่นก็ปล่อยไป รอนกตัวใหม่อีก ผู้ประกอบ
กรรมทำนองนี้ เวลาประสบเคราะห์กรรมก็เป็นที่อุ่นใจว่า ไม่มีเคราะห์ร้ายอื่นๆติดตามมา
อีก
                อุบัติเหตุในการขับขี่ยวดยานก็มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมประจำวันเช่นกัน
บุคคลบางคนแม้จะเป็นคนใจร้าย ก็ยังมีเงื่อนไขในการลงโทษผู้อื่น คอยจับผิด คอยหา
เรื่อง บางวัน บางเวลา บางกรณีเท่านั้น อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นแก่ตัวเขาเฉพาะบริเวณที่มี
อาถรรพ์ เช่น ขับรถไปชนตรงโค้งมรณะ ขับรถแฉลบลงข้างทางตรงหลักกิโลเมตรที่เคย
เกิดอุบัติเหตุมาก่อนแล้วหลายราย
               บุคคลที่คอยจับผิด หาเรื่องลูกน้อง บริวาร ทุกอย่างทุกกรณี อุบัติเหตุจะเกิดขึ้น
แบบไม่เลือกสถานที่ ขับรถประมาทพลาดท่าพลาดทางเมื่อใด ก็เจ็บตัวเมื่อนั้น ต่อให้เลย
โค้งมรณะไปแล้ว ต่อให้พ้นเนินผีสิงไปแล้ว ก็หาความปลอดภัยไม่ได้

                อุบาทว์

                ในบรรดาบ้านเก่าเมืองแก่ บ้านเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาในอดีตกาล จะต้องมีบรรพ
บุรุษบางท่านได้เสียสละหยาดเหงื่อแรงงาน ทุ่มเทปัญญา กำลังความคิด ปรับปรุงแก้ไข
สร้างความเจริญให้แก่บ้านเมือง บรรพบุรุษบางท่านก็ได้เสียสละเลือดเนื้อ ชีวิตของท่าน
ปราบปรามศัตรู หมู่พาลชน คนเลวร้าย เมื่อได้รำลึกนึกถึงบุญคุณของบรรพบุรษ จึงได้มี
ธรรมเนียมเซ่นไหว้ บูชาคุณงามความดีของบรรพชน สั่งสอนคนรุ่นหลังให้ยึดมั่นกตัญญู
ต่อผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัย ธรรมเนียมประเพณีนี้จะสืบกันต่อเนื่องกันเรื่อยมาจนกระทั่ง
วาระสุดท้ายมาถึง ผู้คนรุ่นหลังๆเบื่อหน่ายต่อการกระทำ ซึ่งเห็นว่าเหลวไหลไร้สาระ จึง
ร่วมกันล้มล้างธรรมนิยมอันนั้น
                บรรพบุรุษซึ่งไปเกิดเป็นเทพหรือเทพยเจ้าคอยคุ้มครองผืนแผ่นดินนั้นมาเป็น
เวลานาน ก็ละทิ้งเลิกร้าง ไม่ยอมเอาธุระช่วยเหลือมนุษย์รุ่นหลานเหลนอีกต่อไป ปล่อย
ให้ภูติผีปีศาจเข้าเบียดเบียนย่ำยีได้โดยเสรี
                อุบาทว์ลงเมือง เป็นภาวะที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ ต่อพื้นที่อันกว้างขวาง ผู้
คนจะทะเลาะวิวาททุ่มเถียง แก่งแย่งชิงดีกัน พืชผลจะแร้นแค้น อาหารการกินจะแพง ไม่
มีใครปันกันอีกต่อไป ภัยธรรมชาติโรคระบาดจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การไปมาหาสู่กันเป็น
เรื่องของมารยาท เป็นเรื่องของผลประโยชน์ น้อยนักที่จะทำไปด้วยน้ำใจ
                การล้มล้างอนุสาวรีย์ผู้กู้ชาติ การล้มเลิกประเพณีอันดีงาม เกี่ยวกับการทำบุญหมู่
บ้าน สืบชะตาเมือง บูชาเสาอินทขิล ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารในระยะเวลา
ที่ไม่จำเป็น ประสงค์ต้องการอำนาจ อ้างเอาความหวังดีต่อบ้านเมืองเป็นเหตุผลบังหน้า
ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องก่อให้เกิดอุบาทว์ทั้งสิ้น

(มีต่อ)

Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

webmaster talk คุยกับาจารย์ กิตตินันท์
  วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช 2562 มาถึงแล้ว....
  มหัศจรรย์แห่งกาลโยค
  ประตูฟ้าจะเปิดเวลา.......
  เจาะฟ้าบอลตามดวง
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานวันโหรจรัญ 2553 วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553
  บริการใหม่.....ทีเด็ด..ลูกหนังพยากรณ์..SMS.. เปิดบริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ยูเรเนียนและท่านผู้สนใจร่วมงานบุญรำลึกการจากไปครบรอบ 17 ปีของอาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์
  บริการ ที่นี่กาลโยค เปิดแล้วครับ....ดูดวง ส่งคำถามได้ที่นี่
  โปรดอ่าน....วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช (ขึ้นปีใหม่)
  ทุกท่านต้องอ่าน…………..เดี๋ยวนี้…………….
 
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี