ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
     
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง บทความที่ท่านควรรู้ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ สมัครสมาชิก      
 
ตรวจสอบอาถรรพ์

มีบ่อยครั้งที่เราๆท่านๆดำเนินชีวิตตามปกติ จะทำการใดก็คิดว่าทำดีที่สุดแล้ว คิด
ดีแล้ว แต่กลับไม่เป็นไปตามที่คิด บางท่านก็คิดว่าคงเป็นเพราะดวงไม่ดี บางท่านบอกว่า
มีปัจจัยอื่นๆที่คาดไม่ถึง บางท่านมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์อะไรบางอย่างก็เป็น
ได้ ท่านร.ต.เจ้าประเวศ ณ เชียงใหม่ เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้น่าสนใจครับ มีชื่อเรื่องว่า
"ตรวจสอบอาถรรพ์"

         ตรวจสอบอาถรรพ์

         สถานที่แห่งใด ตั้งร้านค้าแล้วไม่เจริญ ใครมาดำเนินกิจการก็เจ๊งกลับไป สถานที่
นั้นเป็นที่อยู่ของวิญญาณชั้นต่ำ เป็นที่ต้องอาถรรพ์
         บุคคลใดประกอบอาชีพการค้าหรือทำงานการอันใด ณ สถานที่แห่งใดก็ตาม ไม่
ว่าจะเป็นจังหวะใดของชีวิตเป็นต้องล้มเหลว มีอุปสรรคเกิดขึ้นเสมอ บุคคลนั้นต้อง
อาถรรพ์
         เมื่ออายุ 25-27 ปี ทำงานการอะไรก็ล้มเหลวขัดข้องไปเสียทั้งนั้น เมื่ออายุ 28-31
ปี ทำการอะไรก็ประสบความสำเร็จราบรื่น ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้อง ความล้ม
เหลวหรือความสำเร็จที่ขึ้นอยู่กับกาลเวลาเกี่ยวเนื่องกับอายุเช่นนี้ เป็นเรื่องของอดีต
กรรม เป็นเรื่องของดวงชะตา
         ณ สถานที่แห่งเดิม ในระยะแรกดำเนินกิจการมีแต่เรื่องขัดข้อง ครั้นได้ทำบุญ ทำ
พิธีแก้ไขทางไสยศาสตร์ บูชาพระภูมิเจ้าที่ แล้วกลับดำเนินกิจการรุ่งเรืองก้าวหน้าดีใน
ระยะเวลาต่อมา สถานที่แห่งนั้นเป็นที่อาศัยของวิญญาณชั้นดี ซึ่งผู้ดำเนินการต้องบูชา
รับรู้ความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน
         บุคคลเดียวกันดำเนินกิจการใดๆ ดีแต่แรก นานๆไปก็เสื่อมสลาย เหลวไหล เละ
เทะ ไม่เป็นระเบียบ ขาดทุน ถ้าเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก แสดงว่าบุคคลนั้นขาดปัญญา
บารมีหรือพูดง่ายๆว่า ดำเนินกิจการไม่ถูกต้อง มีความบกพร่องในการบริหารงาน
         พิชิตเป็นสามี ทรายทองเป็นภรรยา พิชิตดำเนินกิจการไปโดยลำพังตนเองแล้วล้ม
เหลว ถ้าได้ทรายทองมาช่วยปรึกษาให้คำแนะนำ กิจการนั้นก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นได้
อีก แสดงว่า ทรายทองเป็นคู่อุปถัมภ์ของพิชิต เขาขาดเธอไม่ได้
         ครั้งอดีตชาติ ในการทำบุญประกอบการกุศลทุกอย่าง ทรายทองเป็นผู้จัดเตรียม
วัตถุทานและอุปกรณ์ต่างๆให้แก่พิชิต
         วสีเป็นเพื่อนรักใคร่กับประจักษ์ เที่ยวเตร่ ดื่มสุรา กินอาหารด้วยกันเสมอ วสีจึง
ชวนประจักษ์ให้ร่วมประกอบการค้า ทำด้วยกันไม่นานก็มีอุปสรรค ต้องเลิกกิจการ แสดง
ว่าอดีตชาติ วสีและประจักษ์เป็นเพื่อนรักกันได้ร่วมกันทำบาป
         อำนาจเป็นสามี แก้วตาเป็นภรรยา อำนาจดำเนินกิจการงานตามลำพังหรือร่วม
กับเพื่อนฝูง งานการก็ก้าวหน้าเป็นลำดับ ครั้นนำเอาแก้วตาเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
ทั้งๆที่แก้วตาก็ช่วยเหลือการงานเป็นอย่างดี กิจการงานก็กลับยุ่งยากสับสน ลูกค้าขาด
ความนิยม แสดงว่าแก้วตาเป็นผู้ล้างผลาญ เป็นคู่ขัดขวางของอำนาจในอดีตชาติ อำนาจ
เคยเป็นหนี้สิน เคยกลั่นแกล้งเอาเปรียบแก้วตา แก้วตาผูกใจเจ็บ คิดร้ายต่ออำนาจ
         กายหยาบเป็นสามีภรรยากัน กายทิพย์คิดทำลายล้างกัน
         ในชีวิตประจำวัน ยุทธนามีความสะดวกสบายพอประมาณ แต่ขณะเดียวกัน ต้อง
อยู่กินร่วมกับญาติพี่น้องที่ตนเกลียดชัง ทำงานร่วมกับบุคคลที่ตนไม่ชอบหน้า จะหลบหนี
ไปไหนก็ไม่พ้น ต้องทนทรมานหวานอมขมกลืนอยู่ตลอดเวลา
         ครั้งอดีตชาติ ยุทธนาเลี้ยงสัตว์ขังกรง ปรนเปรอข้าวน้ำ อาหาร ให้ความสุขเป็น
อย่างดี แต่เป็นความสุขของสัตว์ ในทัศนะของยุทธนา ยุทธนาไม่ยอมให้สัตว์แสวงหา
ความสุขโดยเสรีของสัตว์เอง
         ในชีวิตประจำวัน สิรินทร์ ได้อยู่กินกับคนที่ตนรัก คนที่ตนเคารพบูชา นิยม
เลื่อมใส แต่บุคคลนั้นเป็นที่เกลียดชังของบุคคลทั่วไป ทำให้สิรินทร์เดือดร้อน ยุ่งยาก
ทุกข์ทรมานใจ อดีตชาติ สิรินทร์เลี้ยงสัตว์(หรือเลี้ยงคน) แล้วปล่อยให้สัตว์นั้นเที่ยว
ระราน ทำความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนบ้าน ญาติสนิท มิตรสหาย สิรินทร์ไม่ควบคุมดูแล
สัตว์นั้น เอาอกเอาใจให้ความสุขแก่สัตว์นั้นๆในทางที่ไม่สมควร
         บุคคลบางคนมีกินมีใช้ สุขสบายพอประมาณอยู่ตลอดเวลา ครั้นเก็บเงินเก็บทอง
เพื่อเลื่อนฐานะความเป็นอยู่ของตัวเอง ก็มีเหตุเภทภัย ต้องจ่ายเงินที่เก็บออมไว้ เป็น
อย่างนี้ทุกหนทุกครั้ง แสดงว่า บุคคลนั้นเป็นเทพจุติจากสวรรค์ลงมาถือกำเนิดเป็นมนุษย์
เมื่อครั้งเป็นเทพได้ประพฤติตนผิดพลาดบางอย่าง ทำให้เทพยเจ้าผู้ปกครองโลกทิพย์แห่ง
นั้นลงโทษ ภาวะเช่นนี้เรียกว่า สวรรค์สาป บางคนหาเงินได้ไม่เกิน 700 บาท ได้เกินกว่า
นั้นเมื่อใด ลูกต้องเจ็บ เมียต้องป่วย ทุกหนทุกที
          หญิงบางคน มีเสน่ห์ในตัวมาก ผู้ชายมารุมตอมรักใคร่ชอบพอ ครั้นหญิงคนนั้นมี
จิตพิสวาทรับรักชายคนหนึ่งคนใด กลับมีเรื่องเดือดร้อนวุ่นวาย บุคคลบางคนมีอาการแพ้
ต่อวัตถุสิ่งของบางอย่างที่คนทั่วไปเขาไม่แพ้กัน
          สวรรค์สาป จะบันดาลให้มนุษย์มีความสุขอย่างมีขีดจำกัดภายในขอบเขต ภายใน
เงื่อนไขที่ไม่แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่ง
          ทุกครั้งที่พันธุมาศ ได้รับโชคดีประสบความสำเร็จบางอย่าง จะต้องมีความอึดอัด
ใจ ไม่สบายใจติดตามมาด้วยเสมอ ได้คู่ครองเป็นคนดี คนเรียบร้อย เขาก็นำเอาญาติพี่
น้องห่ามๆของเขามาอยู่ด้วย กว่าจะปลีกตัวหาโอกาสไปเที่ยวบ้านพักชายทะเลก็แสนยาก
ครั้นได้ไปจริงๆ ก็ต้องร่วมไปกับเพื่อนของสามีที่ตนไม่ชอบหน้า เกิดอารมณ์อย่างทางทิศ
เหนือพูดเป็นแสลงว่า ม่วนฝืดๆ สนุกฝาดๆ แสดงว่า ในอดีต พันธุมาศเป็นนักรีด นักไถ
ตัวยง แต่เป็นการรีดไถเพื่อสมาคม เพื่อมูลนิธิ เพื่อการกุศล นักศึกษาไสยศาสตร์ต้อง
ระมัดระวัง ประกอบการกุศลแบบที่ต้องบีบบังคับบุคคลอื่น การบอกบุญเป็นความดี แต่
ความดีทุกอย่างจะต้องมีความพอดีเป็นตัวควบคุมเสมอ

(มีต่อ)

Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

webmaster talk คุยกับาจารย์ กิตตินันท์
  วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช 2562 มาถึงแล้ว....
  มหัศจรรย์แห่งกาลโยค
  ประตูฟ้าจะเปิดเวลา.......
  เจาะฟ้าบอลตามดวง
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานวันโหรจรัญ 2553 วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553
  บริการใหม่.....ทีเด็ด..ลูกหนังพยากรณ์..SMS.. เปิดบริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ยูเรเนียนและท่านผู้สนใจร่วมงานบุญรำลึกการจากไปครบรอบ 17 ปีของอาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์
  บริการ ที่นี่กาลโยค เปิดแล้วครับ....ดูดวง ส่งคำถามได้ที่นี่
  โปรดอ่าน....วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช (ขึ้นปีใหม่)
  ทุกท่านต้องอ่าน…………..เดี๋ยวนี้…………….
 
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี