ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
     
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง บทความที่ท่านควรรู้ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ สมัครสมาชิก      
 
คนเราเลือกเกิดไม่ได้ (ภาค 2)

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ (ต่อ)

13. บุคคลที่ชอบสับเปลี่ยนป้ายสาธารณะ ต่อเติมประกาศของทางราชการ ใช้โคลนตม
      ขี้วัวขี้ควายป้ายบอกชื่อหนทาง ใช้สีหรือของสกปรกลูบละเลงทาศิลาจารึก เอาขยะไปสุม
      กองบังหน้าอักขรจารึก ฐานอนุสาวรีย์ ฯลฯ
           เกิดภพใหม่ชาติใหม่ จะถือกำเนิดในถิ่นที่ด้อยพัฒนา บ้านป่าเมืองเถื่อนไม่มีโรง
      เรียนสอน หรือต้องเดินทางไกลกว่าจะไปถึงโรงเรียน ต้องเหน็ดเหนื่อยในการศึกษาเล่า
      เรียน เพราะในชีวิตจะเจอแต่ครูบาอาจารย์ที่ไม่เต็มใจสอน
14. ในอดีตชาติ เขาเป็นคนเห็นแก่ตัว มักง่าย เอาเปรียบเพื่อนบ้าน ชอบโยนขยะ ของ
      โสโครก กระป๋องเก่า เศษแก้ว ฯลฯ ข้ามไปยังบริเวณบ้านข้างเคียง บ้านตัวเองสะอาด แต่
      บ้านคนอื่นรกรุงรัง
           ด้วยผลกรรมอันนั้น มาในชาตินี้ เขาจึงถือกำเนิดใน ..... อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อ
      ไปนี้
           บ้านอยู่ในตรอกซอยลึก
           บ้านซึ่งจะต้องอาศัยผ่านทางเข้าออกทางบ้านของคนอื่น
           บ้านซึ่งหันหน้าเข้าหาหลังบ้าน ก้นครัวของคนอื่น
           บ้านหลังเล็กซึ่งถูกขนาบด้วยบ้านหลังใหญ่ กระท่อมซึ่งแวดล้อมด้วยอาคาร
      พาณิชย์
           บ้านซึ่งไม่มีบริเวณ อยู่ติดกับถนนหนทางที่จอแจ เปิดห้องก็เจอทางสาธารณะ
15. ในอดีตชาติ เขาเคยปล่อยสัตว์เลี้ยง เช่น เป็ด ไก่ แมว หมา ให้เข้าไปหากิน เข้าไปวุ่น
      วายในที่ดินที่บ้านของคนอื่น ไม่ขออนุญาตเจ้าของที่ดิน เห็นว่าเขาใจดี เห็นว่าเขาโง่เขลา
      ไม่เอาเรื่อง ก็ปล่อยให้เด็ก บริวาร เข้าไปเล่นสนุกสนานเจี๊ยวจ๊าวในบ้านคนอื่น เอาวัว
      ควายไปเลี้ยงในบ้านคนอื่น ไม่ระมัดระวังความเสียหายอันเกิดแก่พืชผล ปล่อยให้ขี้วัว
      ขี้ควายเลอะเทอะ
            มาในชาตินี้ เขาจึงถือกำเนิดในบ้าน ในภูมิลำเนาอันเป็นทางผ่านของน้ำฝน น้ำป่า
      อยู่แนวทิศทางลมพายุ ฝนตก น้ำฝนไหลผ่านเอาของโสโครก มาสุมกองบ้านเขาหรือน้ำ
      ฝนไหลชะเอาปุ๋ย ดิน ทราย จากบ้านของเขาไป ลมพายุเกิดขึ้นก็พัดต้นไม้โค่นล้มหรือพัด
      เอาหลังคาบ้านเรือนของเขากระเจิงไป
16. ในอดีตชาติ เขาชอบเอาขวากหนาม ก้อนหิน ตะปู เสือนอนกิน ของแตกหัก ของ
      โสโครก โยนทิ้งไปกลางถนนหนทาง ทำให้ยวดยานพาหนะมาทิ่มตำ ต้องกระทบกระแทก
      เสียหาย ผู้คนสัญจรไม่สะดวก สะดุดหกล้ม
           ชาตินี้ เขาจึงต้องมีถิ่นกำเนิด อยู่ในที่อันเป็นหุบเขาแห้งแล้ง ถนนหนทางคับแคบ
      และขรุขระ ขึ้นๆลงๆ เข้าไม่ถึงบ้าน ลงจากรถแล้วต้องเดินต่ออีกไกล
17. ในอดีตชาติ เขาเคยก่อสร้างโรงธรรม ศาลาการเปรียญ วิหารวัด ห้องประชุม จัดการ
      นิมนต์พระเถระที่มีชื่อเสียงมาแสดงพระธรรมเทศนา เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการ
      ต่างๆ มาแสดงปาฐากถาให้ความรู้แก่ปวงชน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนชาววัด เพื่อนร่วมภูมิ
      ลำเนา
            ด้วยกุศลอันนี้ ชาตินี้จึงได้
            ถือกำเนิดในบ้าน เกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียง ญาติพี่น้อง คนเกี่ยวข้อง ล้วนแล้วแต่
      เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดี
            เกิดในตระกูลสามัญ คนชั้นกลาง ซึ่งมีชีวิตเกี่ยวพันกับครูบาอาจารย์ ใกล้ชิดสนิท
      สนมกับผู้รู้ นักปราชญ์ราชบัณฑิต
18. ในอดีตชาติ เขาเคยคดโกงที่ดิน ย้ายหลักเขตแดนเพื่อนบ้าน เพื่อว่าที่บ้านของตนเอง
      จะได้กว้างขึ้น รุกล้ำที่นาที่สวยซึ่งอยู่ติดกับที่ของตนเอง ล้อมรั้วบ้านโค้งเว้ากินที่ของคน
      อื่นๆ
            มาในชาตินี้ เขาจึงถือกำเนิดในบ้านเช่า เกิดในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนรวม
      เกิดในที่ธรณีสงฆ์ อาคารสงเคราะห์ แฟลต อาคารพาณิชย์ซึ่งบิดามารดาอาศัยทำมาหา
      กิน 5 ปี 10 ปี
      ถ้าในอดีตชาติ ทำบุญทำทานไว้น้อย ในชีวิตอาจจะต้องคดี ต้องอยู่ในที่จำกัด ถูก
      จับคุมขัง
            ถ้าในอดีตชาติ ทำทานไว้มาก ก็อาจจะเกิดในบ้านเช่าหลังใหม่ เกิดในที่ดินจัด
      สรรค์ของสหกรณ์นิคม เกิดในบ้านพักของหน่วยราชการ
      (หมายเหตุ  ในสมัยปัจจุบัน มารดาจำนวนมากไปคลอดลูกที่โรงพยาบาล ดังนั้น การเกิด
      จึงหมายความรวมไปถึงการได้รับดูแลในวัยเด็ก และหมายถึงฐานะของบิดามารดาขณะ
      เจ้าชะตาเกิด)
19. ในอดีตชาติ เขาเป็นคนเกียจคร้าน ชอบทำแต่งานพอแก้ขัด ทำเพียงให้คุ้มกินคุ้มใช้
      ไปวันๆ ไม่ชอบสะสม ไม่เผื่อเหลือไว้วันข้างหน้า ไม่สำรองสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
      ทำงานทำการสักแต่เพียงว่าทำ ตักน้ำใส่หม้อน้ำกินเพียงครึ่งหม้อ เตรียมถ่านสำหรับหุง
      ต้มเพียงครึ่งถัง ปัดกวาดห้องพักเฉพาะที่นั่งที่นอน ปล่อยให้ใต้ตู้ใต้เตียงรกรุงรัง มีฝุ่นผง
      ทิ้งมีดไว้ให้สนิมจับ คมทื่อ เวลาต้องการใช้ก็ลับหินกับมีดสองสามที ล้างถ้วยชามก็เพียง
      แต่แกว่งๆน้ำแล้วคว่ำไว้
             มาในชาตินี้ เขาจึงถือกำเนิดในแผ่นดินที่ด้อยพัฒนา เช่น ถิ่นกำเนิดที่มีน้ำท่า
      บริบูรณ์ แต่ถนนหนทางเป็นทางฝุ่น มีแต่หลุม มีแต่บ่อ เกิดในที่ซึ่งทำการกสิกรรมได้ผลดี
      แต่ขาดแคลนโรงเรียน ห่างไกลสถานีอนามัย บ้านที่อยู่อาศัย มีทิวทัศน์สวยงาม อากาศ
      เย็นสบาย แต่ห่างไกลชุมนุมชน กว่าจะได้ของกินของใช้ก็ต้องเดินไปตลาดซึ่งอยู่ไกลมาก

(มีต่อ)
Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

webmaster talk คุยกับาจารย์ กิตตินันท์
  วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช 2562 มาถึงแล้ว....
  มหัศจรรย์แห่งกาลโยค
  ประตูฟ้าจะเปิดเวลา.......
  เจาะฟ้าบอลตามดวง
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานวันโหรจรัญ 2553 วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553
  บริการใหม่.....ทีเด็ด..ลูกหนังพยากรณ์..SMS.. เปิดบริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ยูเรเนียนและท่านผู้สนใจร่วมงานบุญรำลึกการจากไปครบรอบ 17 ปีของอาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์
  บริการ ที่นี่กาลโยค เปิดแล้วครับ....ดูดวง ส่งคำถามได้ที่นี่
  โปรดอ่าน....วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช (ขึ้นปีใหม่)
  ทุกท่านต้องอ่าน…………..เดี๋ยวนี้…………….
 
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี