ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
     
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง บทความที่ท่านควรรู้ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ สมัครสมาชิก      
 
คนเราเลือกที่เกิดไม่ได้

         ในโลกของเรานี้ แต่ละคนที่มาเกิดล้วนเกิดในที่ต่างๆกัน บางคนเกิดในบ้านเศรษฐี พ่อแม่
มีฐานะ เกิดในสภาพแวดล้อมที่ดี บางคนเกิดในครอบครัวคนชั้นกลาง บางคนไปเกิดใน
สลัม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยน่าอภิรมย์เท่าใดนัก ทางศาสนาให้ความยุติไว้ว่า สัตว์
โลกย่อมเป็นไปตามกรรม สิ่งทั้งหลายล้วนมีเหตุมีปัจจัย มีที่มาตามกรรมของแต่ละคน ใน
หนังสือชำแหละกฎแห่งกรรมบอกเรื่องนี้ไว้น่าสนใจทีเดียวครับ ผมคัดมาให้ท่านผู้อ่านได้
ลองอ่านกันดู

คนเราเลือกที่เกิดไม่ได้

           ภูมิลำเนาที่เกิดของบุคคลมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสาธารณประโยชน์ซึ่งเรา
ได้ทำมาในอดีต บุคคลที่มีปกตินิสัยทำลายสาธารณสมบัติ จะถือกำเนิดในภูมิประเทศ
แร้นแค้น บุคคลที่มีนิสัยชอบทำสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม จะได้อาศัยในดินแดนที่มี
ทิวทัศน์สวยงาม
  1. ในอดีตชาติ บุคคลปลูกต้นไม้ไว้ในวัด เพื่อให้ร่มเงาแก่ผู้ที่มาบำเพ็ญทาน ปลูกต้นไม้
      ไว้ข้างทางเดิน เพื่อให้เป็นที่พักผ่อน บรรเทาความร้อนจากการเดินทางไปมาของ
      ประชาชน
           ผลบุญ บุคคลนั้นจะถือกำเนิดในภูมิประเทศที่ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย ถึงฤดูแล้งก็
      ไม่ร้อนจัดจนเกินไป
  2. ในอดีตชาติ เขาเคยปลูกต้นไม้ไว้เพื่อความสวยงามแก่บริเวณวัด เขาเคยปลูกไม้
      ใบไม้ประดับไว้ในบริเวณสวนสาธารณะหรือข้างถนนหนทาง
           ผลบุญ จะทำให้เขาได้เกิดในถิ่นกำเนิดซึ่งมีภูมิประเทศสวยงาม บ้านอยู่ใกล้ลำ
      ธาร น้ำใสไหลเย็น มีต้นไม้ใบสวย  มีดอกไม้ขึ้นตามธรรมชาติประดับประดาให้วิจิตร
  3. ในอดีตชาติ  เขาเคยปลูกไม้ดอก ไม้มีกลิ่นหอมไว้ต่างเครื่องบูชาในบุณยสถาน
           ผลบุญ  จะทำให้เขาได้อยู่อาศัย ทำมาหากิน ในดินแดนที่มีท้องฟ้าโปร่งใส
      อากาศบริสุทธิ์ เมฆหมอกสวยงาม ไม่มีกลิ่นอากาศสกปรก
  4. ในอดีตชาติ เขาเคยปลูกพืชผัก ไม้ผล กินอร่อย กินดี ถวายทางไว้ในบริเวณอันเป็นที่
      อยู่ของพระสงฆ์ผู้ทรงศีลหรือของนักบวชที่ประพฤติชอบ
           ผลบุญ จะทำให้เขาเกิดในภูมิภาคที่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ประสงค์จะกินผัก
      ผลไม้ ก็สามารถซื้อหาได้ในราคาถูก (หรือขอได้เปล่า) และได้ของกินที่ยังสด ยังใหม่
      เหมาะแก่การบริโภค
  5. ในอดีตชาติ เขาตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ถนนหนทาง เมื่อเห็นถนนใกล้ๆบ้านเป็นหลุม
      เป็นบ่อ หรือรกรุงรัง เขาก็อุทิศแรงกายจัดการซ่อมแซม ระบายน้ำจากหลุมโคลน ใช้
      หินทรายกรวดถมให้แน่นหนา ถากถางหญ้าที่ขึ้นข้างทาง ทำการสัญจรไปมาสะดวกสบาย
           ผลบุญ จะทำให้เขาถือกำเนิดในท้องที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ไปง่ายมาง่าย มีถนน
      หนทางที่ใช้ได้ดีทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน
  6. ในอดีตชาติ เขาเคยได้ร่วมแรง ร่วมทุน ในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำลำคลอง
      ซ่อมแซมสะพาน ขยายสะพาน ปรับปรุงสะพานให้แข็งแรง
          ผลบุญ จะทำให้เขาถือกำเนิดในครอบครัวที่มียานพาหนะใช้สอยอย่างสะดวกสบาย
      ไปไหนมาไหนก็มีคนขับรถ ขับเรือ ไปส่งไปรับ
  7. ในอดีตชาติ เขาเคยสร้างศาลาพักร้อน ศาลาหลบฝน เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนเดิน
      ทาง เพื่อให้ชาวบ้านนั่งพักผ่อน  เขาเคยขุดบ่อน้ำสาธารณะไว้ให้คนในหมู่บ้านได้ใช้
      สอย อาบกิน
      มาชาตินี้ เขาจึงได้ถือกำเนิดในบ้านที่ก่อสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรง น้ำกิน น้ำใช้ แสง
      สว่าง ไฟฟ้า มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ รอบๆบริเวณที่อยู่มีสิ่งก่อสร้างอันสวยงาม มอง
      แล้วเจริญตาเจริญใจ เช่น บ้านอยู่ใกล้พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ มองจาก
      บ้านเห็นปูชนียวัตถุอันทรงชื่อเสียง มองเห็นอนุสาวรีย์ของวีรบุรุษผู้กู้ชาติ
  8. ในอดีตชาติ เขาเคยตั้งหม้อน้ำกินไว้เป็นทานแก่คนเดินทางที่กระหายบรรทุกน้ำไป
      บริจาคช่วยเหลือคนยากไร้ในยามแล้ง เปิดโอกาสให้เพื่อนบ้านมาตักน้ำจากบ่อน้ำ
      ส่วนตัวไปใช้ดื่ม
      ชาตินี้ เขาจึงถือกำเนิดในบริเวณที่ใกล้แม่น้ำลำคลอง ห้วย ลำธาร คลองส่งน้ำของชล
      ประทาน ซึ่งเขาสามารถไปเที่ยวเล่นสนุกสนานยามเย็น พักผ่อนสบายใจในยามกลาง
      วัน สามารถปลูกพืชผลได้โดยสะดวกเพราะน้ำท่าบริบูรณ์ ขุดคูนำน้ำเข้ามาใช้ใน
      บริเวณสวน ในบริเวณบ้านได้อย่างง่ายดาย
  9. บุคคลที่ชอบทำลายศาลาพักร้อน ศาลาหลบฝน ศาลาที่ใช้ประชุมปรึกษา รับโอวาท
      ฟังธรรม ใช้ก้อนหินขว้างปาหลังคาให้ชำรุดเสียหาย ฟังเสียงกระเบื้องแตกด้วยความ
      ครึกครื้นในอารมณ์ งัดเอาไม้กระดานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ขุดถูลวดลายภาพวิจิตร
      ให้กลายเป็นภาพตลก
      ด้วยความสนุกในการทำลายสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ เกิดภพใหม่ชาติใหม่ เขาจะเกิดใน
      กระท่อมคนยากจน บ้านเรือนเก่าคร่ำคร่าชำรุด หลังคาโหว่ พื้นกระดานผุ
10. บุคคลที่ชอบทำลายบ่อน้ำสาธารณะ บ่อน้ำประจำหมู่บ้าน บ่อน้ำในวัดวาอาราม เอา
      สิ่งปฏิกูล สิ่งโสโครกไปเททิ้งในบ่อหรือใกล้ๆบ่อ โยนก้อนอิฐ ก้อนหินลงไป ฟังเสียง
      ตูมของหินกระทบน้ำ ฟังเสียงกระเพื่อมของน้ำ
      จิตใจที่ชอบทำลายของใช้ส่วนรวมเช่นนี้ จะเป็นพลังผลักดันให้เขาถือกำเนิดในย่าน
      สลัม ต้องอาศัยอยู่ใกล้บ่อน้ำครำ บ่อน้ำเน่าใกล้ๆคู ระบายน้ำโสโครกจากโรงงานอุต
      สาหกรรมหรือใกล้ๆกับกองขยะ น้ำกินน้ำใช้จะต้องไปหาบหิ้วหรือต่อท่อมาจากที่ห่าง
      ไกล
11. สำหรับผู้ที่ทำลายน้ำในแม่น้ำ ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ทิ้งขยะในแม่น้ำที่คนทั่วไปใช้
      อาบกิน นอกจากจะเกิดในที่คับแคบ ใกล้กับน้ำเน่า น้ำเหม็น น้ำโสโครก แล้วยังมี
      เกณฑ์ที่จะได้รับเคราะห์กรรมจากน้ำอีกด้วย
      ตกน้ำตาย น้ำท่วมบ้าน ถนนเข้าบ้านเป็นทางแคบๆ เหม็นสารพัดของโสโครก ถึงฤดู
      ฝนก็มีแต่โคลนตม เปรอะเปื้อนรองเท้าเครื่องแต่งกาย
12. ผู้ที่ชอบทุบทำลาย หม้อน้ำที่เขาตั้งไว้ให้เป็นทานแก่คนเดินทาง งัด ทุบ กระแทก ก๊อก
      น้ำสาธารณะให้แตกหักเสียหาย
      เกิดชาติหน้าจะเกิดในดินแดนที่แห้งแล้ง น้ำกินน้ำใช้มีน้อย ไม่พอแก่ความต้องการ
      ขุดบ่อน้ำลึกเจ็ดแปดชั่วคนจึงจะได้กิน หากเกิดในถิ่นที่มีน้ำประปา ก็อยู่ในเขตของ
      การประปาที่ไม่เอาไหน น้ำขุ่น น้ำไหลกระปริด กระปรอย น้ำมีกลิ่นเหม็นคลอรีน

(ขอต่อในครั้งหน้าครับ)


Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

webmaster talk คุยกับาจารย์ กิตตินันท์
  วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช 2562 มาถึงแล้ว....
  มหัศจรรย์แห่งกาลโยค
  ประตูฟ้าจะเปิดเวลา.......
  เจาะฟ้าบอลตามดวง
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานวันโหรจรัญ 2553 วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553
  บริการใหม่.....ทีเด็ด..ลูกหนังพยากรณ์..SMS.. เปิดบริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ยูเรเนียนและท่านผู้สนใจร่วมงานบุญรำลึกการจากไปครบรอบ 17 ปีของอาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์
  บริการ ที่นี่กาลโยค เปิดแล้วครับ....ดูดวง ส่งคำถามได้ที่นี่
  โปรดอ่าน....วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช (ขึ้นปีใหม่)
  ทุกท่านต้องอ่าน…………..เดี๋ยวนี้…………….
 
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี