ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
     
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง บทความที่ท่านควรรู้ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ สมัครสมาชิก      
 
ชื่อนั้นสำคัญไฉน ?

ทุกคนที่เกิดมาบนโลกโลกานุวัตรใบนี้ ล้วนต้องมีชื่อเป็นของตนเอง ชื่อสั้นบ้าง ยาวบ้าง ออกเสียง
     แล้วเสนาะเพราะพริ้ง บางชื่อฟังดูแล้วมีเสน่ห์ ได้ยินชื่อแล้วอยากเห็นหน้าเจ้าของชื่อว่าจะเหมาะสม
     กับชื่อนั้นหรือไม่ บางชื่อฟังดูแล้วน่าเกรงขามมีอำนาจอยู่ในตัว ชื่อก็มีทั้งชื่อจริง ชื่อเล่น ชื่อสกุล พวก
     ฝรั่งมังค่าก็มีชื่อรองอีกต่างหาก ทำให้บางครั้งเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเรียกชื่อไหนดี ชื่อตัว   ชื่อ
     รอง ชื่อสกุล หรือชื่อเล่น โอ๊ย เป็นงงไปหมด
       นอกจากนั้น แต่ละชื่อก็ยังมีความหมายในตัวเอง บางชื่อก็ออกเสียงง่ายๆ เป็นคำสั้นๆ   บางชื่อก็
     ยาวเป็นรถไฟ ดูวิริศมาหรา บางชื่อก็ออกเสียงยาก ในปัจจุบันมีผู้จัดทำหนังสือเป็นคู่มือสำหรับการตั้ง
     ชื่อที่น่าสนใจหลายเล่ม ท่านผู้อ่านสามารถใช้เป็นแนวทางในการตั้งชื่อได้เลย  มีหลักเกณฑ์การตั้งชื่อ
     ทางโหราศาสตร์แนะนำพร้อมมูล เมื่ออ่านจบแล้วสามารถตั้งชื่อด้วยตนเองได้เลย เป็นแนวทางทั่วไป
     ที่สามารถนำมาใช้งานได้ดีทีเดียว
       ท่านที่เป็นหมอดู โหราจารย์ส่วนใหญ่มักจะได้รับการขอร้องจากบรรดาผู้ที่มาตรวจดวงชะตา   ให้
     พิจารณาดูว่าชื่อของเขาถูกโฉลกกับดวงชะตาหรือไม่ ดีหรือยัง บางคนก็อยากเปลี่ยนชื่อใหม่ บางคนก็
     ให้ตั้งชื่อให้บุตรหลาน ก็มีมากมายหลายกรณี บางท่านก็ไปปรึกษาพระที่เป็นที่เคารพ  ให้พระตั้งชื่อให้
     เพื่อความเป็นศิริมงคล บางคนก็ไม่ค่อยเชื่อถือเกี่ยวกับอิทธิพลของชื่อเท่าใดนัก    อาจจะตั้งชื่อตาม
     ความพอใจของตน เรียกว่าก็แล้วแต่ใครจะพอใจอย่างไร
       เคยมีบางท่านถามผมว่า ชื่อ นามสกุล ทั้งจริงทั้งเล่นทั้งหลายนั้น  มีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเราจริง
     หรือไม่ ถ้ามีอิทธิพลจริง มีในแง่ไหนบ้าง เพราะอะไร คำถามนี้น่าสนใจครับ  เราลองตามมาดูซิว่า
     จะหาคำตอบนี้ได้อย่างไร
       นักโหราศาสตร์แบ่งท้องฟ้าหรือปรมาตมันเป็น 12 ส่วน  หรือ 12 ราศีที่เรารู้จักกันดีเป็นส่วนใหญ่
     การแบ่งท้องฟ้าเป็น 12 ส่วนนี้เริ่มจากสมมุติฐานที่ว่า เมื่อเรายืนอยู่บนโลก  และมองออกไปสู่ระบบ
     สุริยจักรวาล ก็จะเห็นเสมือนอาทิตย์และดาวพระเคราะห์โคจรรอบโลก   นักโหราศาสตร์เรียกเส้น
     โคจรของอาทิตย์รอบโลกว่า เส้นระวิมรรคหรือจักรราศี และแบ่งเส้นระวิมรรคหรือจักรราศีเป็น 12
     ราศี โดยเริ่มต้นจากราศีเมษ พฤษภ มิถุน กรกฎ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พิจิก ธนู มังกร กุมภ์ และลงท้าย
     ที่ราศีมีน ธรรมชาติของแต่ละราศีก็เทียบเคียงได้กับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่มีกายทั้งหลาย คือ
     สรุปง่ายๆได้ว่า ชีวิตทั้งหลายมี 12 จังหวะนั่นเอง
       นั่นคือที่มาอย่างกว้างของราศีทั้งสิบสอง หรือภาคปรมาตมันนั่นเอง ตามสมการแห่งจักรวาลอันศักดิ์
     สิทธิ์ข้อที่หนึ่ง ที่ว่า "อาตมัน = ปรมาตมัน" ข้างบนเป็นเช่นไร ข้างล่างย่อมเป็นเช่นนั้น ท้องฟ้าเป็น
     เช่นไร ปรากฎการณ์บนโลกก็ย่อมเป็นเช่นนั้น เนื่องจากนักโหราศาสตร์แบ่งท้องฟ้าหรือปรมาตมันเป็น
     12 ราศีหรือ 12 ส่วน ดังนั้น ทุกสรรพสิ่งบนโลกจึงถูกแบ่งออกเป็น 12 ส่วนด้วยเช่นเดียวกัน  โดย
     อาศัยหลักเกณฑ์จากการเทียบเคียงธรรมชาติของสรรพสิ่งบนโลกว่าสิ่งใดมีธรรมชาติเทียบเคียง หรือ
     ใกล้เคียงกับราศีใดมากที่สุด ก็จัดให้สังกัดอยู่ภายใต้ราศีนั้น ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์  สิ่งของ  สถานที่
     พืชผักผลไม้ นิสัยใจคอ อาชีพ อาหาร เหตุการณ์และอีกมากมายนับไม่ถ้วน  ล้วนถูกจัดให้สังกัดอยู่ใน
     ราศีทั้งสิบสองทั้งสิ้น เพราะถือว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีสภาพเป็นอาตมันจึงต้องมีความเป็นไปเหมือน
     ปรมาตมันหรือ "ท้องฟ้า" นั่นเอง
       ผมอธิบายมาเสียยืดยาว ท่านผู้อ่านบางท่านอาจจะพิศวงงงงวยว่าผมพูดเรื่องอะไรกันแน่  ไม่เห็น
     จะเกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องที่จั่วหัวไว้ว่า ชื่อนั้นสำคัญไฉนเลย ใจเย็นๆครับท่านผู้อ่านที่รัก  เรายังเหลือ
     หน้ากระดาษอีกเยอะ มากพอที่ผมจะพาท่านผู้อ่านวกไปวนมา  และพุ่งเข้าหาจุดไคลแมกซ์หรือคำตอบ
     ของปัญหาที่เราตั้งไว้ข้างต้น
       ในเมื่อสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกถูกจัดแบ่งเป็น 12 หมวดหมู่ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น " ชื่อ " ทั้ง
     หลายก็หาได้ยกเว้นแต่ประการใดไม่ ดังนั้น ชื่อแต่ละชื่อจึงมีราศีเป็นของตนเองทั้งสิ้น  บางชื่อสังกัด
     อยู่ภายใต้ราศีเดียว บางชื่อสังกัดอยู่ภายใต้อิทธิพลของหลายๆราศี เป็นอิทธิพลผสม  อะไรทำนองนั้น
     ท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะใช้หลักเกณฑ์ใดเป็นตัวแบ่งว่าชื่อใดอยู่ภายใต้อิทธิพลของราศีไหน
     คำถามนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ เท่าที่ผมสังเกต ความหมายของชื่อ  เป็นตัวบ่งชี้ได้เป็นอย่างดีว่า
     ชื่อใดควรจะสังกัดราศีไหน เช่น ชื่อที่มีความหมายแสดงความแข็งแกร่ง แข็งแรง กล้าแข็ง  ก็สังกัด
     อยู่ภายใต้อิทธิพลของราศีเมษ ชื่อที่มีความหมายในทางสมคล้อย  แสดงความผูกพันธ์กลมกลืน  เกี่ยว
     ข้องกับความรัก ล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลของราศีตุลย์ ชื่อที่ฟังดูวิริศมาหรา ยาวเหยียดเป็นรถไฟ  ฟังดู
     เก๋ไก๋ชวนฝัน ถือว่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของราศีมีน เหล่านี้เป็นต้น
       ทางโหราศาสตร์ไทย มีกรรมวิธีในการตั้งชื่อโดยอาศัยหลักทักษา   ยึดตัวอักษรที่นำมาผสมเป็นคำ
     โดยกำหนดให้ตัวอักษรสังกัดอยู่ภายใต้ดาวแต่ละดวง ซึ่งก็ล้วนเป็นไปตามกฎ "อาตมัน = ปรมาตมัน"
     ในต่างประเทศก็เช่นกัน นิยมตีค่าตัวอักษรให้เป็นตัวเลข ซึ่งเลขแต่ละตัวก็ล้วนสังกัดอยู่ภายใต้อิทธิพล
     ของดวงดาวบนท้องฟ้าเช่นกัน
       หนังสือเกี่ยวกับการตั้งชื่อที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ใช้หลักการตั้งชื่อตามหลักทักษา และคัดเลือกชื่อ
     ที่ฟังดูเพราะหูและมีความหมายในทางที่เป็นมงคลมาจัดลำดับ   พร้อมทั้งบอกให้ทราบด้วยว่าเป็นชื่อที่
     เหมาะกับเพศชายหรือเพศหญิง ผมคิดว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายคงจะคงเห็นผ่านตากันมาบ้าง  การที่เรา
     นิยมตั้งชื่อที่มีความหมายดีๆเป็นมงคล ก็เพราะต้องการให้เกิดความเป็นมงคลแก่ตัวเรานั่นเอง ท่านที่
     ไม่เคร่งครัดกับกรรมวิธีในการตั้งชื่อแบบตึงเปรี๊ยะ ก็สามารถตั้งชื่อจากหนังสือดังกล่าวได้  ซึ่งเท่าที่
     สังเกตก็มีอยู่หลายเล่มเหมือนกันครับ
       ในแง่ของการตั้งชื่อของนักโหราศาสตร์นั้น ถ้าจะให้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว ก็จะต้องมีกรรมวิธี
     ที่มากมายซับซ้อนกว่าธรรมดา เพื่อให้ได้ชื่อที่เป็นมงคลแก่เจ้าของดวงชะตาอย่างแท้จริง  อีกทั้งช่วย
     เสริมจุดด้อย และสร้างจุดเด่นในดวงชะตาอีกด้วย   ก่อนอื่นนักโหราศาสตร์จะต้องผูกดวงชะตาของ
     ผู้ที่ต้องการให้ตั้งชื่อให้เสียก่อน  หลังจากนั้นก็ต้องวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยในดวงชะตาอย่างถี่ยิบว่า
     ควรจะเน้น ควรจะเสริม หรือหลบเลี่ยงในจุดไหนบ้าง ดาวอะไรเป็นดาวเด่นในดวงชะตา ชีวิตควร
     ดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของดาวดวงใดจึงจะก้าวไปสู่จุดสุดยอด ควรหลีกเลี่ยงอิทธิพลของดาวดวงใด
     ชีวิตจึงจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวิเคราะห์ได้ดังนี้แล้วก็จบลงที่ข้อสรุปว่า  จะเน้นอิทธิพล
     ของดาวดวงใด จะแก้จุดอ่อนของดาวดวงไหน จากนั้นก็เลือกชื่อตามข้อสรุปที่ได้ โดยเน้นหนักที่ความ
     หมายของชื่อเป็นพิเศษ เมื่อเลือกชื่อพร้อมความหมายและตัวอักษรที่เป็นมงคลได้ ก็เป็นอันเสร็จเรียบ
     ร้อยตามวัตถุประสงค์
       จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมพบว่ามีข้อสังเกตที่น่าสนใจมากอยู่ 2 ประการ คือ หนึ่ง ดวงดาว
     มีอิทธิพลต่อการตั้งชื่อจริง เมื่อตรวจดวงชะตามากขึ้นพบว่า ชื่อหรือความหมายของชื่อบุคคลสอดคล้อง
     กับความแรงของดวงดาวในดวงชะตาอย่างชัดเจน    จะยกตัวอย่างให้ท่านผู้อ่านเห็นภาพสักหนึ่งตัว
     อย่างซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งสิ้นครับ
       พี่ที่ทำงานเดียวกันกับผมคนหนึ่งคลอดบุตรชาย และได้ขอให้ผมเป็นผู้ตั้งชื่อให้   เมื่อผมได้ข้อมูลวัน
     เดือน ปีเกิด เวลาเกิดและสถานที่เกิดมา ก็นำมาผูกดวงวางลัคน์ตามหลักของโหราศาสตร์ยูเรเนียน
     พบว่าอังคารแรงในดวงชะตา ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าอังคารจะสถิตย์ราศีพิจิก   ราศีแห่งการต่อสู้แข่งขัน
     เอาชัย และมีดาวที่แสดงว่าจะประสบความสำเร็จจากกิจกรรมทางปัญญา    ผมจึงเลือกชื่อที่มีความ
     หมายเน้นหนักตามอิทธิพลดังกล่าวและเลือกชื่อที่แปลว่า "นักปราชญ์ผู้โชคดี" พอโทร.ไปบอกให้พี่คนนี้
     ทราบ เขาก็บอกกับผมว่า ตกลงที่จะตั้งชื่อเล่นให้ลูกชายว่า "แชมป์"   ถ้าแปลความหมายก็หมายถึง
     การเป็นผู้ชนะการแข่งขัน ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของอังคารที่สถิตในราศีพิจิกนั่นเอง พอผมฟังจบก็นึกหัว
     เราะในใจว่า ทั้งๆที่ผมหลีกเลี่ยงการใช้ความหมายของอังคารแล้ว ปรมาตมัน "อังคาร"    ยังไม่
     ยอม หาหนทางแสดงอิทธิพลให้ออกมาทางชื่อเล่นอีกจนได้ เมื่อเห็นดังนี้จึงบอกพี่คนนั้นไปว่า ชื่อแชมป์
     ก็ใช้ได้ครับ แบ่งอิทธิพลของอังคารไปบ้าง อย่าดื้อดึงกับอิทธิพลของดวงดาวเลย ถ้าไม่เออออห่อหมก
     ประเดี๋ยวเขาเกเรขึ้นมาแล้วจะเป็นเรื่อง ตกลงพี่คนนั้นจึงใช้ชื่อเล่นของลูกชายว่า "แชมป์" และใช้
     ชื่อจริงตามที่ผมตั้งให้
       ข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือ ชื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์จริง ความหมายของชื่อมักแสดงหรือ
     ชี้นำบุคลิกภาพของเจ้าของชื่อ บางครั้งบ่งบอกบทสรุปของเขาอีกต่างหาก ชื่อและอิทธิพลของดวงดาว
     ในพื้นชะตาของคนมักมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันเป็นอย่างดี  ถ้าใครตั้งชื่อที่ความหมายขัดแย้งกับ
     อิทธิพลของปัจจัยในดวงชะตา ชีวิตของเขาอาจดำเนินไปแบบประสิทธิภาพที่ไม่เต็มร้อย เด็กข้างบ้าน
     ผมคนหนึ่งมักเป็นโน่นเป็นนี่อยู่เป็นประจำ ถึงกับประสบอุบัติเหตุแขนหัก เป็นหลายครั้งหลายครา เป็น
     แล้วเป็นอีก พ่อแม่ของเด็กจึงไปปรึกษาหมอดูที่เขาเชื่อถือและเปลี่ยนชื่อใหม่  หลังจากเปลี่ยนชื่อแล้ว
     ไม่ปรากฎว่ามีเหตุการณ์ร้ายๆทำนองเดียวกับที่เคยเกิดมาปรากฎอีก ซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกัน
       ยังมีตัวอย่างอีกหลายตัวอย่างครับ เล่าไปก็คงยาวยืดเป็นกิโลไม่รู้จบ    ผมอยากแนะนำให้ท่านผู้
     อ่านลองสังเกตจากปรากฎการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวท่านและบุคคลใกล้ชิด   ลองตีความว่าชื่อของท่าน
     หมายความว่าอะไร ชีวิตของท่านเป็นไปตามลีลาไหน สอดคล้องกับความหมายของชื่อหรือไม่  ดีหรือ
     ร้ายอย่างไร เหล่านี้เป็นต้น น่าจะสนุกกว่าฟังผมเล่าเพียงฝ่ายเดียว จริงไหมครับ ลองดูสิครับ  แต่
     อย่าเครียด

     ======================================================================

Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

webmaster talk คุยกับาจารย์ กิตตินันท์
  วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช 2562 มาถึงแล้ว....
  มหัศจรรย์แห่งกาลโยค
  ประตูฟ้าจะเปิดเวลา.......
  เจาะฟ้าบอลตามดวง
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานวันโหรจรัญ 2553 วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553
  บริการใหม่.....ทีเด็ด..ลูกหนังพยากรณ์..SMS.. เปิดบริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ยูเรเนียนและท่านผู้สนใจร่วมงานบุญรำลึกการจากไปครบรอบ 17 ปีของอาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์
  บริการ ที่นี่กาลโยค เปิดแล้วครับ....ดูดวง ส่งคำถามได้ที่นี่
  โปรดอ่าน....วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช (ขึ้นปีใหม่)
  ทุกท่านต้องอ่าน…………..เดี๋ยวนี้…………….
 
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี