ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
     
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง บทความที่ท่านควรรู้ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ สมัครสมาชิก      
 
ฤกษ์ยามกับสังคมไทย


           ในสังคมไทยเรายังคงเชื่อถือเรื่องฤกษ์ยามและโชคลางต่างๆ จะริเริ่มกิจการงานใดๆ มักให้
     ความสนใจกับเรื่องฤกษ์ยามว่าควรเริ่มต้นเมื่อไหร่ดี ท่านที่พอมีความรู้อยู่บ้างก็อาจจะหาฤกษ์ยาม
     ด้วยตัวของท่านเอง อาจจะเป็นเพียงฤกษ์ชาวบ้าน   อาศัยหลักความรู้โหราศาสตร์ในระดับหนึ่ง
     เช่นวันที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคลประจำปี ปกติจะมีการประกาศให้ทราบในวันเปลี่ยนจุลศักราช
     หรือวันสงกรานต์ประจำปี เช่นวันที่เหมาะแก่การริเริ่มและการทำกิจกรรมที่เป็นมงคล นิยมเลือก
     วันที่เป็นวันอธิบดี หรือวันธงชัยประจำปี ส่วนวันที่ไม่เหมาะแก่การประกอบกิจการที่เป็นมงคล ได้
     แก่วันอุบาทม์และวันโลกาวินาศน์ นอกจากจะถือว่าเป็นวันที่ไม่เป็นมงคลแล้ว  ยังเป็นวันที่ห้ามให้
     ฤกษ์ตามตำราโหราศาสตร์ด้วย
           บางท่านก็พิถีพิถันเฉพาะวัน บางท่านมีความรู้เพิ่มขึ้นอีกก็สนใจละเอียดจนถึงช่วงเวลา    บาง
     ท่านที่จะประกอบการมงคลอาจอาศัยหมอดู หรือนักโหราศาสตร์ที่มีความสามารถในการให้ฤกษ์ยาม
     สำหรับท่านที่พอมีความรู้ทางโหราศาสตร์อยู่บ้าง ก็อาจจะพออาศัยหลักวิชาของท่านตรวจสอบได้ว่า
     ฤกษ์ยามที่หมอดูให้มาพอเชื่อถือได้หรือไม่ หรือเป็นฤกษ์แบบสุกเอาเผากิน    แต่สำหรับท่านที่ไม่มี
     ความรู้ทางโหราศาสตร์นั้นเล่าจะมีวิธีการเช่นไรที่จะทำให้สามารถทราบได้ว่าฤกษ์ยามที่ท่านได้มา
     มีผลดีผลร้ายต่อการดำเนินกิจกรรมของท่าน
           บางท่านอาจจะไม่เชื่อว่าฤกษ์ยามมีผลต่อการดำเนินกิจกรรมที่ท่านเริ่มต้น ดังนั้นไม่ว่าจะเริ่มต้น
     ทำอะไรก็อาศัยแต่เพียงฤกษ์สะดวกเป็นสำคัญ การที่ท่านจะเริ่มต้นดำเนินกิจกรรมได้สะดวกเหมือน
     ชื่อฤกษ์หรือไม่นั้น อันที่จริงล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงดาวที่กำหนดไว้แล้ว บางท่านดวงชะตากำ
     ลังรุ่ง ดังนั้น ฤกษ์ยามหรือเวลาที่ท่านคิดจะเริ่มต้นลงมือทำการใดก็มักลงตัว  ประสบความสำเร็จ
     ได้ง่าย แต่ถ้าท้องฟ้าไม่เปิดโอกาส ท่านก็มักจะประสบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆนานา  บางท่านกำ
     ลังจะเข้าพิธีแต่งงานเป็นเจ้าบ่าว กลับเกิดเหตุวิปริตหัวใจวายคางาน  บางท่านกำลังทำพิธีอุปสม
     บทกลับมีศัตรูตามล้างตามเช็ด ไล่ยิงกลางงานบวชก็มี เหล่านี้เป็นต้น
          จากการที่ผมได้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมว่า การให้ฤกษ์ยามนั้น  แท้ที่จริง
     แล้วเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ประยุกต์ เป็นการดัดแปลงความรู้จากวิชาโหราศาสตร์ที่อาศัยธรรม
     ชาติเป็นครูมาใช้ในการเลือกจังหวะของฟ้าในการประกอบกิจกรรม ตามกฎ"อาตมันเท่ากับปรมาต
     มัน" อันศักดิ์สิทธิ์ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า "ข้างบนเป็นเช่นไร ข้างล่างย่อมเป็นเช่นนั้น   ข้างล่าง
     เป็นเช่นไร ข้างบนย่อมเป็นเช่นนั้น" ทำให้เราทราบว่าถ้าปรากฎการณ์บนท้องฟ้าไม่เป็นใจให้เรา
     ประกอบกิจกรรมใด เราก็มักทำไม่สำเร็จ หรือผลไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  กิจกรรมที่เราต้องอา
     ศัยฤกษ์ยามมักเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญ และเราเองต้องการให้ผลออกมาในทางที่ดี เราจึงต้องอาศัย
     วิชาโหราศาสตร์ซึ่งสามารถบอกอนาคตได้เป็นเครื่องกำหนด
          การพยากรณ์ดวงชะตาทั่วไปคือการอ่านข้อมูลของดวงชะตากำเนิดที่ผูกขึ้นมา   แล้วนำข้อมูลทั้ง
     หลายที่ได้มาประมวลเพื่อสรุปผลการพยากรณ์ในแง่มุมต่างๆที่สนใจ ซึ่งอาจจะมีทั้งดีและร้ายผสมปน
     เปกันไปตามที่ดวงชะตากำเนิดได้ถูกกำหนดมาแล้ว แต่ในแง่ของการให้ฤกษ์ยามนั้น คล้ายๆกับเป็น
     บทกลับของการพยากรณ์ดวงชะตา กล่าวคือ   การให้ฤกษ์ยามเป็นการเลือกดวงชะตาตามจังหวะ
     ของท้องฟ้าในอนาคตข้างหน้าที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น ให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องการประกอบ
     ซึ่งแน่นอนเราย่อมต้องการจังหวะของท้องฟ้าที่ให้ผลแต่ในด้านดี ในความเป็นจริงแล้วย่อมเป็นไป
     ไม่ได้ที่จะมีแต่โครงสร้างที่ดวงชะตาฤกษ์ที่ดีทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์   ก็คงต้องผสมปนเปกันไปทั้งดีทั้ง
     ร้าย เพียงแต่ว่าขอให้มีโครงสร้างดีมากกว่าก็เป็นพอแล้ว
          หน้าที่ในการหาฤกษ์ยามนี้เป็นหน้าที่ของหมอดูผู้เชี่ยวชาญหรือนักโหราศาสตร์ที่มีความรู้ความสา
     มารถ  แต่สำหรับเราๆท่านๆแล้ว ทำอย่างไรถึงจะทราบได้ว่าฤกษ์ยามที่เราใช้สำหรับการริเริ่ม
     กิจกรรมทั้งหลายจะให้ผลดีอย่างไร มีจุดอ่อนอย่างไร โดยไม่ต้องอาศัยความรู้ทางโหราศาสตร์ที่
     ลึกซึ้งเกินคนธรรมดาจะเข้าใจ
           การหาคำตอบให้กับปัญหาข้อนี้ ถ้าไม่เปิดเผยก็คงจะเป็นเรื่องยากเหมือนกัน แต่ถ้าท่านที่ได้ติด
     ตามบทความเรื่อง "การอ่านชะตาชีวิตโดยไม่ต้องผูกดวง" มาตลอด  น่าจะมองเห็นทางออกได้
     บ้างแล้ว ขนาดปัญหาที่ใหญ่กว่านี้เรายังสามารถหาทางออกได้อย่างไม่ยากเย็น
          เมื่อมาถึงตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมซึ่งเป็นผู้ตั้งปัญหา  จะต้องเฉลยคำตอบให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ
     กัน พร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบถึงหลักการที่มาของคำเฉลยด้วยจึงจะครบถ้วนกระบวนความ
          เราจะใช้หลัก "จังหวะวงรอบใน 1 วัน"   เพื่อให้ทราบว่าฤกษ์ยามที่เราได้ประกอบกิจการ
     ต่างๆนั้น มีจุดเด่น จุดด้อยในดวงชะตาฤกษ์อย่างไร  และสามารถที่จะกำหนดกรรมให้ผลออกมา
     ในทางที่ดีได้อย่างไร ฤกษ์นั้นจะติดขัดหรือไม่ อะไรเหล่านี้เป็นต้น
          ในรอบหนึ่งวันหรือ 24 ชั่วโมง จะมีเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำรอบกันกันทุก 3 หรือจำนวนเท่าของ 3
     ชั่วโมง โดยเฉพาะวงรอบ 6 ชั่วโมงเหตุการณ์ที่ซ้ำรอบมักเห็นได้ประจักษ์ชัด   โดยเฉพาะเหตุ
     การณ์ที่น่าประทับใจ ทั้งด้านดีและร้าย ถ้าเราต้องการทราบว่าฤกษ์ยามที่ได้มาใช้ในการริเริ่มกิจ
     การงานจะติดขัดหรือไม่ เราก็เอา 3 หรือ 6 ชั่วโมงลบเวลาฤกษ์   และขอให้เราสังเกตเหตุ
     การณ์ที่เกิดในห้วงเวลาดังกล่าวว่าเป็นเช่นไร  เราควรเลือกประกอบแต่เหตุการณ์ที่ดีในช่วงนั้น
     เลือกทำแต่สิ่งที่ทำแล้วราบรื่นเกิดความสบายใจหรือเกิดผลในทางที่ดี พอถึงเวลาฤกษ์ เหตุการณ์
     ทั้งหลายก็จะเป็นไปทำนองเดียวกัน  ถือเป็นเทคนิคในการกำหนดให้ได้ฤกษ์ยามที่ดีด้วยตนเองวิธี
     หนึ่ง
          สำหรับตัวผมเองแล้ว ถ้าจะเริ่มประกอบกิจการงานที่สำคัญๆ  ผมมักจะใช้วิธีสวดมนต์ไหว้พระ
     ในช่วงก่อนเวลาฤกษ์ 3 หรือ 6 ชั่วโมง เป็นการกำหนดให้ตัวเราเองเป็นอาตมันที่ใกล้ชิดกับสิ่ง
     ศักดิ์สิทธิ์หรือพระหรือสิ่งที่เป็นมงคล ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัสที่แปลว่าโชคลาภและความ
     สำเร็จ เป็นการกำหนดให้พฤหัส เทพเจ้าแห่งโชคลาภมีอิทธิพลแรงในดวงชะตาฤกษ์ ซึ่งพฤหัสมัก
     ให้ผลในด้านดี ทำให้กิจการนั้นประสบความสำเร็จและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุอันตรายที่
     จะมาแผ้วพาน
          ครั้งหนึ่งเพื่อนสนิทของผมได้มาขอร้องให้ช่วยไปทำพิธีตั้งศาลพระภูมิให้ที่บ้านใหม่ของเขา ผมก็
     ต้องพยายามเลือกหาฤกษ์ยามที่ให้คุณเป็นพิเศษ เมื่อได้ฤกษ์ยามเป็นที่พออกพอใจแล้ว ก็จัดเตรียม
     เครื่องไม้เครื่องมือข้าวของทั้งหลายที่จะใช้ในการทำพิธี ครั้นพอถึงวันที่กำหนด ตอนเช้าผมรีบตื่น
     มาทำบุญใส่บาตร สวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครู ปกติก่อนจะขับรถออกจากบ้านได้ ก็ต้องเรียกบ้าน
     โน้นบ้านนี้มาขยับรถให้ ผมจึงจะขับรถออกไปได้ แต่สำหรับวันนั้นกลับสะดวกโยธิน   ไม่มีรถจอด
     ขวาง พอเดินทางไปถึงบ้านเพื่อนก็รีบจัดเตรียมข้าวของจนครบถ้วนเรียบร้อยไม่ตกหล่น  แต่ท้อง
     ฟ้าดูมืดครึ้มยังไงพิกลไม่ทราบ ผมเองเกรงว่าจะถูกพระพิรุณเล่นงาน จึงคำนวณตัวเลขชั้นประถม
     โดยเอา 3 ชั่วโมงลบเวลาฤกษ์และสังเกตท้องฟ้าขณะนั้นว่าเป็นเช่นไร  ปรากฎว่าท้องฟ้าสว่าง
     แจ้ง ทั้งๆที่ 2-3 วันก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาอย่างหนัก  เพื่อความแน่ใจผมจึงเอา 6 ชั่วโมงลบเว
     ลาฤกษ์อีกครั้ง เป็นเวลาประมาณตีห้ากว่าๆซึ่งผมได้ตื่นนอนขึ้นมาสำรวจท้องฟ้าก่อนแล้ว  ปรากฎ
     ว่าไม่มีสายฝนโปรยลงมากวนใจแต่ประการใด พอเห็นเช่นนี้ผมก็สบายใจ   และมั่นใจร้อยเปอร์
     เซ็นต์ว่าฤกษ์ยามที่ได้นี้ปลอดโปร่งแน่ และผลก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ พอทำพิธีต่างๆเสร็จ ณเวลาที่อัญ
     เชิญเจว็จขึ้นศาล ปรากฎว่าท้องฟ้าที่มืดครึ้มกลับสว่างแจ้งอย่างน่าประหลาดใจ
          บางท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าเราจะหาฤกษ์ยามที่เป็นมงคลโดยไม่ต้องพึ่งหมอดูจะได้ไหม  ผมขอ
     ตอบว่า ได้เหมือนกัน แต่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการ  อาจจะมีประสิทธิภาพดีไม่ถึงร้อยเปอร์
     เซ็นต์หรือมีคุณภาพเท่าฤกษ์ยามที่นักโหราศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเป็นผู้คำนวณให้

     =================================================================
 

Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

webmaster talk คุยกับาจารย์ กิตตินันท์
  วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช 2562 มาถึงแล้ว....
  มหัศจรรย์แห่งกาลโยค
  ประตูฟ้าจะเปิดเวลา.......
  เจาะฟ้าบอลตามดวง
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานวันโหรจรัญ 2553 วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553
  บริการใหม่.....ทีเด็ด..ลูกหนังพยากรณ์..SMS.. เปิดบริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ยูเรเนียนและท่านผู้สนใจร่วมงานบุญรำลึกการจากไปครบรอบ 17 ปีของอาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์
  บริการ ที่นี่กาลโยค เปิดแล้วครับ....ดูดวง ส่งคำถามได้ที่นี่
  โปรดอ่าน....วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช (ขึ้นปีใหม่)
  ทุกท่านต้องอ่าน…………..เดี๋ยวนี้…………….
 
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี