ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
     
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง บทความที่ท่านควรรู้ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ สมัครสมาชิก      
 
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงหรือ ?

   ท่านผู้อ่านคงจะคุ้นเคยกับคำพังเพยนี้เป็นอย่างดี บางท่านอาจจะเห็นด้วย บางท่านอาจจะ
     คัดค้าน คำพังเพยบทนี้มาจากการสังเกตธรรมชาติของคนโบราณ พืชพันธุ์ที่ออกดอกออกผลเมื่อ
     ลมพัดหรือลูกไม้นั้นแก่จัด ก็มักจะร่วงหล่นไม่ไกลจากต้นแม่เท่าใดนัก เมื่อได้รับความชื้นและอา
     หาร อยู่ในสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะ ก็จะงอกเป็นต้นใหม่ต่อไป   เมื่อเปรียบเทียบจากคำพัง
     เพยนี้ มนุษย์ก็เช่นกัน เมื่อมีบุตรหลานสืบสกุล  ชีวิตของบุตรหลานในรุ่นต่อไป  มักมีลีลาคล้าย
     คลึงกัน หรือมีความหมายทางปรัชญาที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งความหมายทางปรัชญาที่เทียบเคียง
     กันได้มีมากมายหลายประการ การที่จะทราบความหมายดังกล่าวก็ต้องผ่านการศึกษาที่ลึกซึ้งพอ
     สมควร โดยเฉพาะความรู้ทางโหราศาสตร์
        ยกตัวอย่างเช่น บางท่านอาจเคยไปตรวจดวงชะตา ปรากฎว่าได้รับคำทำนายว่า ดวงชะ
     ตาถึงฆาต จะถึงแก่ชีวิตเมื่อนั่นเมื่อนี่ แต่เหตุการณ์จริงกลับกลายเป็นว่า    ตัวเจ้าชะตาต้อง
     เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานาน เมื่อเปรียบเทียบเหตุการณ์ทั้งสอง จะเห็นได้ว่ามีความ
     หมายเทียบเคียงกันได้ คือเป็นการพลัดพรากครั้งสำคัญในชีวิตเหมือนกัน    การที่คำพยากรณ์
     คลาดเคลื่อนเป็นเพราะหมอดูท่านนั้นหาเหตุผลมาประกอบไม่รัดกุมพอนั่นเอง
       หากท่านผู้อ่านสังเกตจะเห็นว่าความหมายที่เทียบเคียงกับการพลัดพราก   มีมากมายหลาย
     เหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการจบการศึกษา ย้ายสถานศึกษา ย้ายบ้าน ย้ายที่ทำงาน   การพลัด
     พรากในครอบครัว หรือแม้แต่ถึงแก่กรรม จากตัวอย่างข้างต้น  จะเป็นเครื่องช่วยขยายคำพัง
     เพยดังกล่าวว่ามีความหมายเป็นเช่นไร   ชีวิตของคนรุ่นลูกรุ่นหลานจะเป็นไปทำนองเดียวกับ
     ชีวิตของบรรพบุรุษ เช่น ครอบครัวหนึ่ง  บิดามารดาเกิดการแตกแยกหย่าร้าง  ครอบครัวอยู่
     ในสภาพไม่เป็นปึกแผ่น   ก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงสถานภาพด้านการสมรสของบุตรหลานใกล้ชิด
     ว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ปกตินัก เช่น แต่งงานยาก ผิดหวังในความรัก  แต่งงานแล้วสามีภรรยาไม่
     ได้อยู่ร่วมกัน อยู่กินกันแบบลับๆหลบๆซ่อนๆ เดือดร้อนเพราะเรื่องชู้สาว เหล่านี้เป็นต้น  ถ้าชี
     วิตครอบครัวของบรรพบุรุษเป็นปึกแผ่น อยู่ในสภาพสมบูรณ์พูนสุข  ก็เป็นเครื่องประกันได้อย่าง
     หนึ่งว่าชีวิตรักของบุตรหลานก็จะมีความสุขสมหวังด้วยเช่นกัน
       เมื่อเราลองพิจารณาสมการแห่งจักรวาลข้อที่ 2 คือ "อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือสิ่งเดียวกัน"
     เราจะเห็นได้ว่าสมการข้อนี้แหละที่เป็นที่มาของคำพังเพยข้างต้น กรรมที่บรรพบุรุษสร้างสมไว้
     ย่อมส่งผลมาถึงลูกหลานในรุ่นปัจจุบัน และกรรมที่คนรุ่นปัจจุบันกำลังสร้างกันอยู่ก็จะส่งผลไปถึง
     อนาคต เป็นอย่างนี้เรื่อยไปไม่รู้จบ การที่คนรุ่นลูกรุ่นหลานต้องมารับกรรมเหล่านั้นเพราะเขา
     และบรรพบุรษล้วนเป็นอาตมัน  ซึ่งอยู่ภายใต้ปรมาตมันเดียวกัน    ก่อนหน้านี้บรรพบุรุษเป็นผู้
     สร้างกรรม บุตรหลานเป็นผู้รับกรรม  วันนี้บุตรหลานอาจเป็นผู้สร้างกรรม วันข้างหน้าบรรพบุ
     รุษอาจเป็นผู้รับกรรมก็ได้ คติทางศาสนาที่ว่า "เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์" จึงไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่
     น้อย
       สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เราเห็นได้ชัดว่า สิ่งที่เราทำลงไปทุกอย่างล้วนมีผลกระทบต่อเนื่องถึงอาตมัน
     ทุกอาตมัน ถ้าทุกอาตมันในโลกนี้สร้างแต่กรรมดี โลกก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ธรรมชาติจะเกิดการ
     สมดุลย์ น่าอยู่น่าอาศัย แต่ถ้าทุกอาตมันสร้างแต่กรรมไม่ดี โลกก็จะลุกเป็นไฟ คนรุ่นต่อไปเป็น
     ผู้รับเคราะห์กรรมนั้น ถ้ามนุษย์ไม่แก้ไขตัวเองให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ เมื่อนั้นธรรมชาติจะเป็นผู้
     ปรับดุลย์เอง
       เมื่อท่านผู้อ่านอ่านมาถึงตรงนี้ อาจจะรู้สึกมึนๆหนักๆหัวไปบ้างแล้ว   อาจจะคิดว่าผมชักจะ
     ออกนอกลู่นอกทางไปแล้วกระมัง ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเรื่องลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นสักหน่อย แต่แท้ที่
     จริงแล้วผมเองอยากจะชี้ให้เห็นว่าเพียงสมการแห่งจักรวาลสองข้อ ที่เราอุตส่าห์ทำความเข้า
     ใจกันมา สามารถใช้ตีความปรากฎการณ์ในโลกนี้ได้กว้างขวางและมากมายมหาศาล   ตั้งแต่
     เหตุการณ์เล็กๆน้อยๆในรอบวัน เหตุการณ์ประจำปี  เหตุการณ์ของแต่ละบุคคล  เหตุการณ์ทั้ง
     ในสังคมขนาดใหญ่และเล็ก หรือแม้แต่โลกโดยส่วนรวม โลกในอดีต และโลกในอนาคต

     ===============================================================

Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

webmaster talk คุยกับาจารย์ กิตตินันท์
  วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช 2562 มาถึงแล้ว....
  มหัศจรรย์แห่งกาลโยค
  ประตูฟ้าจะเปิดเวลา.......
  เจาะฟ้าบอลตามดวง
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานวันโหรจรัญ 2553 วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553
  บริการใหม่.....ทีเด็ด..ลูกหนังพยากรณ์..SMS.. เปิดบริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ยูเรเนียนและท่านผู้สนใจร่วมงานบุญรำลึกการจากไปครบรอบ 17 ปีของอาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์
  บริการ ที่นี่กาลโยค เปิดแล้วครับ....ดูดวง ส่งคำถามได้ที่นี่
  โปรดอ่าน....วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช (ขึ้นปีใหม่)
  ทุกท่านต้องอ่าน…………..เดี๋ยวนี้…………….
 
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี