ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
     
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง บทความที่ท่านควรรู้ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ สมัครสมาชิก      
 
ตารางวันสำคัญของท้องฟ้าปี 2552

ตารางวันสำคัญของท้องฟ้า ปี 2552

 • วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช วันที่ 21 ธันวาคม 2551 19.05 น. (มีฤทธิ์ 1 ปี)
 • วันอมาวสี 27 ธันวาคม 2551 เวลา 19.23 น.    (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
 • วันขึ้น 7 ค่ำ 4 มกราคม 2552 เวลา 18.57 น.  (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันขึ้น 15 ค่ำ 11 มกราคม 2552 เวลา 10.28 น.(มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันแรม 7 ค่ำ 18 มกราคม 2552 เวลา 9.47 น. (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันอมาวสี 26 มกราคม 2552 เวลา 14.56 น.     (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
 • วันขึ้น 7 ค่ำ 3 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 6.14 น.    (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันขึ้น 15 ค่ำ 9 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 21.50 น. (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันแรม 7 ค่ำ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.38 น.  (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันอมาวสี 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8.36 น.      (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
 • วันขึ้น 7 ค่ำ 4 มีนาคม 2552 เวลา 14.47 น.  (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันขึ้น 15 ค่ำ 11 มีนาคม 2552 เวลา 9.39 น.(มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันแรม 7 ค่ำ 19 มีนาคม 2552 เวลา 0.48 น.   (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันท้องฟ้าเปลี่ยนฤดูกาล 20 มีนาคม 2552 เวลา 18.45 น. (มีฤทธิ์ 3 เดือน) 
 • วันอมาวสี 26 มีนาคม 2552 เวลา 23.07 น.           (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
 • วันขึ้น 7 ค่ำ 2 เมษายน 2552 เวลา 21.35 น. มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันขึ้น 15 ค่ำ 9 เมษายน 2552 เวลา 21.57 น.     (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันแรม 7 ค่ำ 17 เมษายน 2552 เวลา 20.37 น.      (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันอมาวสี 25 เมษายน 2552 เวลา 10.24 น.         (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
 • วันขึ้น 7 ค่ำ 2 พฤษภาคม 2552 เวลา 3.45 น.       (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันขึ้น 15 ค่ำ 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 11.03 น.   (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันแรม 7 ค่ำ 17 พฤษภาคม 2552 เวลา 14.27 น.    (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันอมาวสี 24 พฤษภาคม 2552 เวลา 19.12 น.       (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
 • วันขึ้น 7 ค่ำ 31 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.23 น.   (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันขึ้น 15 ค่ำ 8 มิถุนายน 2552 เวลา 1.13 น.   (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันแรม 7 ค่ำ 16 มิถุนายน 2552 เวลา 5.16 น.    (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันท้องฟ้าเปลี่ยนฤดูกาล 21 มิถุนายน 2552 เวลา 12.47 น. (มีฤทธิ์ 3 เดือน)
 • วันอมาวสี 23 มิถุนายน 2552 เวลา 2.36 น.           (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
 • วันขึ้น 7 ค่ำ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 18.30 น.     (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันขึ้น 15 ค่ำ 7 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.23 น.   (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันแรม 7 ค่ำ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 16.54 น.    (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันอมาวสี 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 9.36 น.          (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
 • วันขึ้น 7 ค่ำ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 5.01 น.    (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันขึ้น 15 ค่ำ 6 สิงหาคม 2552 เวลา 7.56 น.  (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันแรม 7 ค่ำ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 1.56 น.     (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันอมาวสี 20 สิงหาคม 2552 เวลา 17.0314 น.          (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
 • วันขึ้น 7 ค่ำ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 18.43 น.         (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันขึ้น 15 ค่ำ 4 กันยายน 2552 เวลา 23.04 น.     (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันแรม 7 ค่ำ 12 กันยายน 2552 เวลา 9.17 น.      (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันอมาวสี 19 กันยายน 2552 เวลา 1.45 น.          (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
 • วันท้องฟ้าเปลี่ยนฤดูกาล 23 กันยายน 2552 เวลา 4.20 น. (มีฤทธิ์ 3 เดือน)
 • วันขึ้น 7 ค่ำ 26 กันยายน 2552 เวลา 11.51 น.       (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันขึ้น 15 ค่ำ 4 ตุลาคม 2552 เวลา 13.11 น.   (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันแรม 7 ค่ำ 11 ตุลาคม 2552 เวลา 15.57 น.    (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันอมาวสี 18 ตุลาคม 2552 เวลา 12.34 น.        (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
 • วันขึ้น 7 ค่ำ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 7.43 น.         (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันขึ้น 15 ค่ำ 3 พฤศจิกายน 2552 เวลา 2.15 น.       (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันแรม 7 ค่ำ 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 22.57 น.      (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันอมาวสี 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา 2.15 น.           (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
 • วันขึ้น 7 ค่ำ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 4.40 น.     (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันขึ้น 15 ค่ำ 2 ธันวาคม 2552 เวลา 14.32 น. (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันแรม 7 ค่ำ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 7.14 น.    (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันอมาวสี 16 ธันวาคม 2552 เวลา 19.03 น.      (มีฤทธิ์ 1 เดือน)
 • วันขึ้น 7 ค่ำ 25 ธันวาคม 2552 เวลา 0.37 น.          (มีฤทธิ์ 7 วัน)
 • วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช 22 ธันวาคม 2552 เวลา 0.48 น. (มีฤทธิ์ 1 ปี)
Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

webmaster talk คุยกับาจารย์ กิตตินันท์
  วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช 2562 มาถึงแล้ว....
  มหัศจรรย์แห่งกาลโยค
  ประตูฟ้าจะเปิดเวลา.......
  เจาะฟ้าบอลตามดวง
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานวันโหรจรัญ 2553 วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553
  บริการใหม่.....ทีเด็ด..ลูกหนังพยากรณ์..SMS.. เปิดบริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ยูเรเนียนและท่านผู้สนใจร่วมงานบุญรำลึกการจากไปครบรอบ 17 ปีของอาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์
  บริการ ที่นี่กาลโยค เปิดแล้วครับ....ดูดวง ส่งคำถามได้ที่นี่
  โปรดอ่าน....วันท้องฟ้าเปลี่ยนศักราช (ขึ้นปีใหม่)
  ทุกท่านต้องอ่าน…………..เดี๋ยวนี้…………….
 
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี